Едукативни материјали

Едукативни материјали се израђују ради додатне минимизације ризика повезаних са применом појединих лекова, а у циљу њихове безбедне и ефикасне примене. За разлику од докумената као што су Сажетак карактеристика лека, Упутство за лек и текст на паковању који се израђују као рутинске мере минимизације ризика за све одобрене лекове и садрже све релевантне информације о леку, едукативни материјали се фокусирају на један или више значајних безбедносних ризика, тако да пружају јасне информације само о датим ризицима и концизно описују мере које је потребно предузети како би се спречила или смањила могућност њихове појаве или како би се смањила њихова тежина.

Едукативни материјали су намењени здравственим радницима (нпр. лекарима, фармацеутима и медицинским сестрама/техничарима) и/или пацијентима и њиховим старатељима.
У едукативним материјалима за здравствене раднике може да буде назначено шта лекари треба да размотре пре прописивања одређеног лека пацијенту или шта треба специфично да прате код пацијента током примене лека (нпр. редовне лабораторијске анализе крви). Овај материјал може бити у форми водича/брошуре, чек листе, табеле за праћење пацијента, постера, видео записа итд.
Едукативни материјали за пацијенте обично указују на најзначајније информације о безбедности лека којих пацијенти морају да буду свесни пре и током примене лека, а могу и да пруже савете када је потребно потражити медицинску помоћ. Пацијенти добијају ове материјале углавном од здравствених радника. Најчешће се израђују у форми картице са упозорењима за пацијента, водича/брошуре за пацијента и подсетника за пацијента.

Едукативне материјале припрема и дистрибуира носилац дозволе за лек, а одобрава их Агенција за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС). АЛИМС може да захтева припрему едукативног материјала у тренутку добијања дозволе за лек, али и касније у току животног циклуса лека. На интернет страници АЛИМС-а објављују се само едукативни материјали одобрени од стране АЛИМС-а. Документа се објављују уз сагласност носиоца дозволе за лек који је припремио дате материјале, а могу да се преузму са сајта АЛИМС-а.
За штампане копије докумената потребно је обратити се носиоцу дозволе за лек (контакт подаци наводе се у едукативним материјалима). АЛИМС не може да обезбеди штампана документа.

Претраживање едукативних материјала

Да бисте пронашли едукативни материјал за конкретан лек вршите претраживање по имену лека, а не по активној супстанци.