Анкета о задовољству корисника АЛИМС

Агенција за лекове и медицинска средства Србије је у својој досадашњој пракси велики напор уложила како би побољшала квалитет свог рада и пацијентима у Србији обезбедила квалитетне, безбедне и ефикасне лекове и медицинска средства. Стога је континуирано унапређење квалитета услуге један од основних принципа сертификованог система менаџмента квалитетом Агенције, а интензивна сарадња са клијентима императив нашег постојања.
И ове године достављамо Вам Анкету за утврђивање степена испуњења очекивања корисника услуга АЛИМС и њиховог задовољства пруженим услугама, јер сматрамо да би Ваше мишљење, предлози и сугестије, допринели унапређењу нашег система менаџмента квалитетом, повећању ефикасности Агенције и унапређењу наше сарадње.

Били бисмо Вам захвални ако бисте нашли мало слободног времена за попуњавање ове анкете, при чему анкету можете попунити анонимно.
Молимо Вас да попуњену анкету, до средине априла, доставите поштом, електронском поштом или факсом на адресу Агенцији за лекове и медицинска средства Србије

Молимо Вас да попуњену анкету, до средине априла, доставите поштом, електронском поштом или факсом на адресу Агенцији за лекове и медицинска средства Србије

(контакт особа је Милан Џамић; мејл: milan.dzamic@alims.gov.rs ; telefon 011/3951-167)

У нади да ћете учествовати у анкети и тиме допринети унапређењу квалитета услуга Агенције и нашем обостраном задовољству, искрено Вам се захваљујемо на сарадњи. ПРЕУЗМИТЕ УПИТНИК