O Агенцији

Агенција за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) основана је 1. октобра 2004. године на основу Закона о лековима и медицинским средствима (Сл. гласник РС, број 84/04, 85/05 и 36/09-др. закон).

в.д. директор АЛИМС-а је Спец. др мед. Саша Јаћовић.

Средства и имовина за оснивање и почетак рада АЛИМС-а чинила су средства и имовина Завода за фармацију Србије, који је овим законом престао да постоји.

Мисија

Наша мисија је да допринесемо остваривању основног људског права за приступ квалитетним, безбедним и ефикасним лековима и медицинским средствима, као и да промовишемо и унапредимо здравље људи и животиња кроз:

 • издавање дозвола за стављање у промет искључиво квалитетних, безбедних и ефикасних лекова и медицинских средстава,
 • пружање адекватних информација, како би употреба тих лекова и медицинских средстава била безбедна и рационална и
 • контролу квалитета лекова и медицинских средстава, која је у потпуности усаглашена са свим националним и међународним законима и стандардима.

Визија

Наша визија је да будемо модерна, ефикасна и друштвено одговорна институција, која ће постати лидер у региону југоисточне Европе.
Нашу визију ћемо остварити кроз ефективне и ефикасне процесе у оквиру система менаџмента квалитетом, усаглашеног са захтевима ИСО 9001:2008, тако што ћемо:

 • успостављати и одржавати високе стандарде у поступку евалуације документације, контроли квалитета и пружању адекватних информација,
 • континуирано учити и развијати компетентности,
 • континуирано побољшавати систем менаџмента квалитетом,
 • изградити јаку организациону културу и препознатљив имиџ,
 • имати лидерску улогу руководства у остварењу визије.

Основне вредности

Ми верујемо да својом снагом можемо да одговоримо на све изазове. Наш рад је заснован на четири основна принципа:

 • друштвена одговорност – као институција на првом месту и у највећој мери посвећени смо очувању здравља људи и животиња, тако да сав свој рад, стручну и научну компетентност посвећујемо пацијентима у Србији. Одговорни смо према друштвеној заједници, корисницима наших услуга, запосленима и оснивачима.
 • лидерство – определили смо се да својим радом постављамо високе стандарде, да унапређењем знања и вештина будемо ослонац свим заинтересованим странама, када је јавно здравље у питању, као и да модерним руковођењем осигурамо потпуно остварење визије.
 • поверење – наш даљи развој заснован је на унапређењу међусобног поверења са нашим клијентима, кроз заједнички рад и транспарентност у раду, као и на јачању поверења у нас саме, односно у наше запослене.
 • квалитет – посвећени смо достизању највишег квалитета наших услуга, како би се остварила додатна вредност за наше кориснике, партнере и запослене.