Отворени подаци АЛИМС-а

АЛИМС је међу првима усвојила концепт „отворених података“.

Почетак отварања података АЛИМСа је била 2015. година, када су отворена прва три сета података и то на порталу еУправе.

Регистри хуманих, ветеринарских лекова и медицинских средстава су представљени у облицима структуираних, отворених формата података.

Приступ је омогућен коришћењем дигиталног сертификата, што обезбеђује интегритет и аутентификацију корисника.

Развојем националног портала отворених података АЛИМС је 2017. године отворила нових 6 сетова података који се односе на:

  • Одобрена клиничка испитивања
  • Увозне дозволе за нерегистроване лекове
  • Генерички називи медицинских средстава
  • Сертификати лекова у хуманој медицини
  • Сертификати лекова у ветеринарској медицини
  • Регистар ветеринарских медицинских средстава

На Конференција „Отворени подаци за ефикасност, одговорност и развој“, која је одржана 08.12.2015 АЛИМС је добила и признање као шампион у отварању података у Републици Србији.

Отворене податке АЛИМСа можете преузети на националном порталу отворених података на линку: data.gov.rs