Контакт

РАДНО ВРЕМЕ ПИСАРНИЦЕ

Врста захтева Време пријема
Пријем документације за хумане и ветеринарске лекове 12h – 14h
Пријем узорака за контролу 9h – 12h
Пријем захтева за допуну документације 8h – 12h
Пријем захтева за увоз лекова 8h – 12h
Пријем опште документације 8h – 14h
Пријем захтева за клиничка испитивања 8h – 15h
Издавање докумената 9h – 14h

Контакт

в.д. директора
Спец. др мед. Саша Јаћовић
Тел.: (+381 11) 3951-107

КАНЦЕЛАРИЈА ДИРЕКТОРА – МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА, ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ

Mр фарм. Павле Зелић
pavle.zelic[et]alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-139

КАНЦЕЛАРИЈА ДИРЕКТОРА – ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР
Кристина Денчић
kristina.dencic[et]alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-107

ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Снежана Илић
snezana.ilic[et]alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-104

ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

Ана Бановић
ana.banovic[et]alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-112

Бранко Пауновић
branko.paunovic[et]alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-191

 

Директор
Мр фарм. Јелена Рајић
jelena.rajic[et]alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-160

Руководилац
др сци. спец. Татјана Стојадиновић
tatjana.stojadinovic[et]alims.gov.rs

Техничка подршка
Јасмина Марковић и Јован Недев
066/888-5485 у периоду од 11h до 13h

Тел.: (+381 11) 3951–183; (+381 11) 3951-192

У Групи за регулаторне послове телефонски разговори са странкама се обављају сваког радног дана у периоду 11h – 12h

Руководилац
Дипл.прав. Јована Милутиновић Бодирога
jovana.milutinovic.bodiroga[et]alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-183

Дипл.прав.Братислав Пејовић
Oвлашћено службено лице за обезбеђивање приступа службеним евиденцијама Агенције као и прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција у Агенцији
Е-маил: sluzbene.evidencije[et]alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951–183

Национална контролна лабораторија
Руководилац
Mр фарм. спец. Борис Бојић
boris.bojic[et]alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-102

Физичко-хемијска лабораторија
Начелник
др сци. Жарко Јовић
zarko.jovic[et]alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-124

Инструментална лабораторија
Начелник
др сци. Александра Ђурђевић
aleksandra.djurdjevic[et]alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-116

Микробиолошка лабораторија, BATCH RELEASE
Начелник
Спец. др мед. Јелена Станимировић
jelena.stanimirovic[et]alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-118

Фармаколошка лабораторија, ВИВАРИЈУМ
Начелник
мр сци. Божидар Ђукић
bozidar.djukic[et]alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-121

Одељење за управљање квалитетом и подршку
Начелник
мр Катица Дрљевић Ђурић
katica.drljevic[et]alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-144

nci[et]alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-169; (+381 11) 3951-163 Факс: (+381 11) 3951-131

Руководилац
Мр пх. Младен Богдановић

mladen.bogdanovic[et]alims.gov.rs

Тел.: (+381 11) 3951-153

Центар за хумане лекове
Руководилац
Др сци. мед. спец. Марија Малешевић
marija.malesevic[et]alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-127 Факс: (+381 11) 3951-131

Фaрмацеутски сектор
Руководилац
Дипл. фарм. спец. Ивана Џунић
ivana.dzunic[et]alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-171

Сектор за процену ефикасности и безбедности лека
Руководилац
Др мед. Никола Радосављевић
nikola.radosavljevic[et]alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-122

Сектор за издавање дозвола
Руководилац
Мр фарм. Владан Савић
vladan.savic[et]alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-180 Факс: (+381 11) 3951-147

Сектор за клиничка испитивања
Руководилац
Дипл.фарм.спец Биљана Андрић
biljana.andric[et]alims.gov.rs
Тел.: +381 11 3951- 152

Национални центар за фармаковигиланцу
ncf@alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-145 

Руководилац
Дипл. фарм. спец. Ивана Јовић
ivana.jovic@[et]alims.gov.rs

Тел.: (+381 11) 3951-130

Извршни директор за подршку
Мастер екон. Марија Хорват
marija.horvat[et]alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-114 Факс: (+381 11) 3951-181

Финансијски сектор
Руководилац
Дипл. екон. Предраг Јовковић
predrag.jovkovic[et]alims.gov.rs
Тел. (+381 11) 3951-197

Одсек за рачуноводство
Шеф
Дипл. екон. Милена Пребег
milena.prebeg[et]alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-188; (+381 11) 3951-141 Факс: (+381 11) 3951-131

Одељење за комерцијалне послове
Шеф
Дипл. екон. Ана Радисављевић
ana.radisavljevic[et]alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-198
Факс: (+381 11) 3951-131

Административни сектор
Руководилац
Дипл.правник Бранислав Вујовић
branislav.vujovic[et]alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-112 Факс: (+381 11) 3951-131

Служба за пријем захтева за контролу хуманих и ветеринарских лекова и медицинских средстава, других захтева и послове писарнице
Шеф
Мастер менаџер Марина Мрвић
marina.mrvic[et]alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-110 Факс: (+381 11) 3951-131

Одељење за правне и опште послове
Начелник
Дипл.правник Ана Бановић
ana.banovic[et]alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-112 Факс: (+381 11) 3951-131

veterinarski.sektor[et]alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-156; (+381 11) 3951-157 Факс: (+381 11) 3951-147

Руководилац
др сци. Гордана Жугић
gordana.zugic[et]alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-168

Тел.: (+381 11) 3951-158; (+381 11) 3951-199 Факс: (+381 11) 3951-158

Руководилац
Мр фарм. Александра Вујачић Симић
aleksandra.vujacic[et]alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-159