Публикације

Упутство за надзор
над нежељеним догађајима
након имунизације
ПРЕГЛЕД

Пријављивање нежељених реакција
– Водич за пацијенте
ПРЕГЛЕД

Брошура:
Безбедна примена лекова
– Водич за откривање и пријављивање
нежељених реакција на лекове
ПРЕГЛЕД