Питања и одговори

– Имам нежељену реакцију на лек, како треба да поступим?

Ову реакцију можете пријавити вашем лекару или фармацеуту који ће је пријавити Националном центру за праћење нежељених реакција на лекове (фармаковигиланцу) Агенције, или директно Агенцији путем:

Нежељену реакцију на хумани лек можете пријавити кликом на дугме online ПРИЈАВА

Обрасца за пријављивање нежељене реакције за пацијенте
Попуњену пријаву можете послати:
– на и-мејл адресу: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs
– на поштанску адресу:
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
(за Национални центар за фармаковигиланцу)
Војводе Степе 458, 11221 Београд
– путем телефакса: 011/3951-130
Детаљније о пријављивљњу можете прочитати у делу Желим да пријавим нежељену реакцију на хумани лек / Пацијенти.

– Шта је фармаковигиланца?

Фармаковигиланца је процес праћења, пријављивања, процене и реаговања у односу на нежељене реакције на лекове.

– Зашто се прате нежељене реакције на лекове?

На крају клиничког испитивања лека су познате честе нежељене реакције. Након регистрације лек се ставља у промет када почиње да се примењује у рутинској клиничкој пракси на великом броју пацијената, под далеко мање строгим условима. Тада још увек не познајемо укупан безбедносни профил лека, односно информације су непотпуне или нису уопште доступне у вези са ретким нежељеним реакцијама и реакцијама након дуготрајне изложености, интеракцијама, резистенцијом, потенцијалом за медицинским грешкама, неодобреном применом лека, злоупотребом и погрешном употребом, применом лека код специфичних категорија пацијаната (деца, стари, труднице, дојиље, пацијенти са пратећим болестима: инсуфицијенција јетра, бубрега, срца итд). Из наведених разлога и како постоји разлика између веома прецизног и организованог начина спровођења клиничких испитивања и свакодневне рутинске клиничке праксе, знање о безбедносном профилу лека је ограничено и мора се проширити. Зато је од великог значаја праћење безбедности свих лекова од тренутка њиховог стављања у промет – односно фармаковигиланца.