About Marija Brankovic

This author has not yet filled in any details.
So far Marija Brankovic has created 105 blog entries.

515-02-02884-23-003

На основу члана 78. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) непосредни увид у акт број: 515-02-02884-23-003 може се извршити у службеној просторији: А016 у радном времeну од 08-15 часова, у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије, Београд, Војводе Степе 458.

515-02-02884-23-003

2023-09-14T13:41:50+02:0014.09.2023|

Писмо здравственим радницима о суспензији дозвола за лекове који садрже хидроксиетилскроб, односно за лек Tetraspan 6% раствор за инфузију

Braun Adria RSRB d.o.o., носилац дозволе за лек који садржи хидроксиетилскроб (HES): Tetraspan 6% раствор за инфузију, у сарадњи са Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС), упутио је писмо здравственим радницима о суспензији дозвола за лекове који садрже HES као активну супстанцу, на основу процене безбедности њихове примене у Европској унији (ЕУ), што се у Републици Србији односи на лек Tetraspan 6% раствор за инфузију.

• У 2013. години ограничена је примена раствора за инфузију који садрже HES као активну супстанцу због повећаног ризика од оштећења функције бубрега и морталитета код одређених популација пацијената.

• Упркос увођењу обимних мера за минимизацију ризика и заштиту угрожених популација пацијената, укључујући спровођење програма контролисаног приступа леку, коначни резултати скорије студије употребе ових лекова у ЕУ показали су континуирано високо непридржавање мера наведених у информацијама о леку, укључујући контраиндикације. Нису идентификоване даље мере за минимизацију ризика којима би се постигло побољшање придржавања услова за примену ових лекова.

• Последично наведеном, на нивоу ЕУ је 2022. године одлучено да дозволе за лекове који садрже HES као активну супстанцу треба суспендовати, с тим да свака земља чланица национално може да одлучи о одлагању суспензије најдуже 18 месеци од доношења дате одлуке, односно до 25.11.2023, а узимајући у обзир питање јавног здравља у датој земљи, као и уз услов придржавања мера за минимизацију ризика.

• По одлуци на нивоу ЕУ и у складу са њом, АЛИМС у сарадњи са Министарством здравља сходно одлучује за лек Tetraspan 6%, а у односу на потребе јавног здравља: дозвола за лек биће важећа најдаље до 25.11.2023. године уз придржавање мера за минимизацију ризика, укључујући да само акредитоване здравствене установе које су прошле едукацију могу да набаве и примењују лек.

• Здравствени радници који примењују лек Tetraspan 6% треба да размотре и планирају примену одговарајућег алтернативног лечења у складу са релевантним клиничким водичима и смерницама.

Писмо у целости са додатним информацијама можете да погледате овде.

 

2023-09-13T10:33:49+02:0013.09.2023|

515-02-04632-22-005

На основу члана 78. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) непосредни увид у акт број: 515-02-04632-22-005 може се извршити у службеној просторији: А016 у радном времeну од 08-15 часова, у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије, Београд, Војводе Степе 458.

515-02-04632-22-005

2023-09-13T08:51:42+02:0013.09.2023|

Важно обавештење подносиоцима захтева Агенције за лекове и медицинска средства Србије

Поштовани,

Подносиоци захтева су у обавези да Агенцији поднесу захтев у складу са прописима који регулишу област издавања дозволе, обнове, измене и допуне дозволе за лек.

Од понедељка 11.09.2023. године захтеви који не садрже минимум следећа документа: пропратно писмо, испуњен образац захтева, прописану документацију о леку, неће бити заведени, нити добити потврду о пријему.

Електронске верзије Модула од 1 до 5 потребно је достављати у засебним фасциклама које су адекватно обележене.

2023-09-08T15:36:45+02:0008.09.2023|

323-01-00629-2022-6-025

На основу члана 78. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) непосредни увид у акт број: 323-01-00629-2022-6-025 може се извршити у службеној просторији: А016 у радном времeну од 08-15 часова, у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије, Београд, Војводе Степе 458.

323-01-00629-2022-6-025

2023-09-05T07:59:33+02:0005.09.2023|

515-00-00968-2023-7-001

На основу члана 78. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) непосредни увид у акт број: 515-00-00968-2023-7-001 може се извршити у службеној просторији: А016 у радном времeну од 08-15 часова, у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије, Београд, Војводе Степе 458.

515-00-00968-2023-7-001

2023-09-05T07:57:23+02:0005.09.2023|

Обавештење за носиоце дозвола за лекове и медицинска средства

На веб сајту агенције – (https://www.alims.gov.rs/eusluge-i-euprava/) постављени су нови обрасци– Сагласност подносиоца захтева са електронском комуникацијом за лекове односно медицинска средства.
Уколико је у протеклом периоду дошло до измена корисника апликације са електронском комуникацијом, одговорног лица или других података који се налазе на обрасцу потребно је да до 15.09.2023. године доставите нове сагласности о електронској комуникацији са ажурираним подацима путем општег мејла: hygia@alims.gov.rs.

2023-08-31T14:38:24+02:0031.08.2023|

Важно обавештење о продужењу рока употребе вакцина Comirnaty

Поштовани здравствени радници, У сарадњи са Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) носилац дозволе за Републику Србију Pfizer SRB d.o.o., жели да Вас обавести да је одобрен нови рок употребе за вакцину Comirnaty . Нови рок употребе одобрила је и Европска агенција за лекове (ЕМА). Ово продужење рока употребе односи се на бочице које су произведене после наведеног датума одобрења. Поред тога, ово продужење рока употребе може се ретроактивно применити на бочице које су произведене и пре наведеног датума одобрења.

Текст обавештења здравственим радницима можете погледати ОВДЕ и ОВДЕ.

2023-08-25T14:59:25+02:0025.08.2023|

Applications are open and the program of the 18th ALIMS International Annual Symposium has been announced

The Agency for Medicines and Medical Devices of Serbia announces its 18th symposium entitled „Healthy Unity With Deep Roots“, which will be held on 13-14. October 2023 at the Gorski Hotel on mountain Kopaonik.

 

The symposium is realized in cooperation with the co-organizers, the Chamber of Commerce of Serbia, the Association of Innovative Manufacturers of Medicines – INOVIA and the Association of Foreign Genetic Medicines Manufacturers – GENEZIS and under the auspices of the Ministry of Health of the Republic of Serbia.

 

As in previous years, the Symposium will cover the most attractive topics for the key target group – representatives of the pharmaceutical industry in the fields of medicines and medical devices for both human and veterinary use. We tried to create a balance of very practical topics and workshops and a look into the future, and this can be seen in the first draft of the program, which was also published on this occasion. Both ALIMS experts and the most eminent foreign and domestic lecturers from the region, as well as the whole of Europe and the USA, will talk about them.

 

Representatives of regulatory bodies with which ALIMS has bilateral or multilateral cooperation agreements or plans to sign them – Italy, Croatia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, North Macedonia, Slovenia, Romania, Bulgaria, Hungary, Albania, Slovakia, Moldova – were invited to the symposium. which we expect to send high-level delegations, and the participation of representatives of international organizations and bodies such as the European Medicines Agency, the European Directorate for the Quality of Medicines and Health Care, the WHO Office for Europe, and the EU delegation in Serbia is also foreseen.

 

Starting today, all interested participants of the 18th traditional ALIMS symposium can apply for participation through the symposium’s official website http://www.simpozijum-alims.rs

 

The symposium is once again being held at an attractive location in the Gorski Hotel on Kopaonik, which we believe will satisfy the requirements both in terms of the natural environment of one of the most beautiful mountains in Serbia, as well as in the form of conference space and all the accompanying hotel facilities that befit such a prestigious meeting.

 

Due to the very diverse and rich program, we have multiple parallel sessions, as well as split registration fees for drugs and medical devices on the one hand, and veterinary drugs on the other, which you can also find more information about on the official website of the symposium. The total registration fee, which includes two days of the program and all sessions, is 50,000 dinars + VAT, while the registration fee for veterinary sessions only is 33,000.00 dinars + VAT.

 

You can find out more about the program itself in the attachment to this notice, and although we leave the possibility of changes, we emphasize first of all that in the coming period we will work on filling the content with concrete names of lectures and especially lecturers, about which you will be informed in a timely manner.

 

However, we are convinced that you have more than enough information already now to decide that this time your company participates to the maximum extent possible because the essential knowledge you gain at the ALIMS Symposium cannot be obtained anywhere else in such a comprehensive and useful way.

2023-08-22T15:02:09+02:0022.08.2023|

Отворене пријаве и оглашен програм 18. међународног годишњег симпозијума АЛИМС

Агенција за лекове и медцинска средства Србије најављује свој 18. симпозијум под називом “Здраво јединство дубоких корена”, који ће се одржати 13-14. октобра 2023. у хотелу Горски на планини Копаоник.

Симпозијум се реализује у сарадњи са ко-организаторима, Привредном комором Србије, Удружењем иновативних произвођача лекова – ИНОВИА и Удружењем иностраних генетичких произвођача лекова – ГЕНЕЗИС а под покровитељством Министарства здравља Републике Србије.

Као и претходних година, Симпозијум ће обухватити најатрактивније теме за кључну циљну групу – представнике фармацеутске индустрије у областима лекова и медицинских средстава како за хуману тако и за ветеринарску примену. Потрудили смо се да направимо баланс веома практичних тема и радионица и погледа у будућност и то се види и у првом нацрту програма који се такође објављен овом приликом. О њима ће говорити како експерти АЛИМС али и најеминентнији инострани и домаћи предавачи из региона али и целе Европе и САД.

На симпозијум су позвани и представници регулаторних тела са којима АЛИМС има билатералне или мултилатералне споразуме о сарадњи или планира њихово потписивање – Италије, Хрватске, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Северне Македоније, Словеније, Румуније, Бугарске, Мађарске, Албаније, Словачке, Молдавије за које очекујемо да ће послати делегације на високом нивоу, а такође је предвиђено учешће представника међународних организација и тела као што су Евопска Агенција за лекове, Европски директорат за квалитет лекова и бригу о здрављу, Канцеларија СЗО за Европу, и делегација ЕУ у Србији.

Почев од данас, сви заинтересовани учесници 18. традиционалног симпозијума АЛИМС могу да се пријаве за учешц́е преко званичног сајта симпозијума http://www.simpozijum-alims.rs

Симпозијум се поново одржава на атрактивној локацији у хотелу Горски на Копаонику, која ће верујемо задвољити захтеве како у погледу природног окружења једне од најлепших планина Србије, тако и у виду конференцијског простора и свих пратећих хотелских садржаја који доликују овако престижном скупу.

Због веома разноврсног и богатог програма, имамо вишеструке паралелне сесије, као и подељене котизације за лекове и медицинска средства са једне стране, и ветеринарске лекове са друге стране, о чему се такође можете детаљније информисати на званичном сајту симпозијума. Укпуна котизација која обухвата два дана програма и све сесије је 50.000 динара + ПДВ, док је само за ветеринарске сесије котизација 33.000,00 динара + ПДВ.

О самом програму се можете сазнати више у прилогу овог обавештења а иако остављамо могућност измене, пре свега наглашавамо да ћемо у наредном периоду радити на попуњавању садржаја конкретним називима предавања а посебно предавача, о чему ћете бити благовремено обавештени.

Ипак , уверени смо да имате више него довољно информација већ сада да се одлучите да управо овога пута ваша компанија учествује у највећој могућој мери, јер се есенцијална сазнања која стичете на АЛИМС симпозијуму не могу стећи нигде другде на овако свеобухватан и користан начин.

2023-08-22T15:00:27+02:0022.08.2023|
Go to Top