Пријава нежељене реакције на медицинско средство (ИНЦИДЕНТ)

Поштовани здравствени радници,

Молимо Вас да пријављујете све нежељене реакције на медицинска средства за које сазнате од Ваших пацијената.

Ваше професионално ангажовање у овој области, имаће значајну улогу у безбедној примени медицинских средстава и заштити здравља пацијената. Нека Вам не буде тешко да попуните пријаву или да нас позовете телефоном, јер подаци које ћете нам дати могу бити значајни за безбедну примену медицинских средстава.

Уколико Вам недостаје неки податак или нисте сигурни да је медицинско средство узроковало нежељени догађај, немојте одустати.

Пошаљите пријаву, јер нису неопходни сви подаци, а при том је довољно да само сумњате да је медицинско средство узроковао нежељени догађај.

Поступак пријаве нежељене реакције

Нежељену реакцију на медицинско средство здравствени радници пријављују путем
Обрасца за пријаву нежељених реакција (за здравствене раднике) Образац

Нежељену реакцију на медицинско средство носиоци уписа и произвођачи пријављују путем Обрасца за пријаву нежељених реакција (за носиоце уписа и произвођаче) Образац

Нежељену реакцију на медицинско средство произвођачи (FSCA) пријављују путем
Обрасца за пријаву нежељених реакција (Field Safety Corrective Action) Образац

Нежељену реакцију на медицинско средство сви остали корисници пријављују путем
Обрасца за пријаву нежељених реакција (за остале кориснике) Образац

Попуњену пријаву можете послати:
– на и-мејл адресу: vigilancams@alims.gov.rs
– на поштанску адресу:
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
(Сектор за медицинска средства)
Војводе Степе 458, 11221 Београд
Телефонску пријаву нежељене реакције можете обавити путем броја 011/3951-158