Фармаковигиланца

Добродошли на стране сајта Агенције за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) које се односе на ФАРМАКОВИГИЛАНЦУ.
Ниједан лек није апсолутно безбедан. Другим речима, ниједан лек није ослобођен ризика. Нежељене реакције могу да прате сваку терапијску примену лекова. Иако су многи од ризика познати у тренутку регистрације лека, неке информације о његовом безбедносном профилу излазе на светло касније, након стављања лека у промет и повећања његове примене.
Пре него се лек стави у промет, информације о његовој безбедности  су ограничене јер потичу од његове употребе у клиничким испитивањима под специфичним, строгим и организованим условима, који нужно не рефлектују начин његове примене у свакодневној рутинској здравственој пракси, када се лек нађе у промету. Упркос обимним премаркетиншким испитивањима, претклиничким на животињама и клиничким испитивањима на људима, неке нежељене реакције се не могу евидентирати уколико велики број пацијената није примио лек.

Зато је од великог значаја праћење безбедности свих лекова од њиховог стављања у промет – познато као фармаковигиланца.

Крајњи циљ фармаковигиланце је заштита јавног здравља, стављајући безбедност пацијента у сам фокус. Зато је фармаковигиланца есенцијална у регулаторном систему лекова.

У Србији, АЛИМС је надлежна за праћење нежељених реакција на лекове.
У том погледу, АЛИМС успоставља, континуирано одржава и унапређује национални систем фармаковигиланце у Србији. Овај систем треба да омогући детекцију безбедносних сигнала, идентификацију ризика, њихову карактеризацију, процену, минимизацију, комуникацију и превенцију у циљу обезбеђивања најбољег могућег односа користи и ризика лека у свакодневној пракси и промоције рационалне и безбедне фармакотерапије. Ове активности фармаковигиланце АЛИМС спроводи преко свог Националног центра за фармаковигиланцу (НЦФ).
Као круцијални елемент заштите јавног здравља, фармаковигиланца представља један од најважнијих послова АЛИМС-а за садашњи и будући период. Радећи заједно са свим странама укљученим у област фармаковигиланце, АЛИМС жели да допринесе јачању система фармаковигиланце и регулаторног система лекова, њиховој одговорности, ауторитативности и поверењу, како би се унапредила безбедност пацијента.