Publikacije

Uputstvo za nadzor
nad neželjenim događajima
nakon imunizacije
PREGLED
Brošura za pacijente
Prijavljivanje neželjenih reakcija
– Vodič za pacijente
PREGLED
Brošura:
Bezbedna primena lekova
– Vodič za otkrivanje i prijavljivanje
neželjenih reakcija na lekove
PREGLED