Традиција

Већ 1948. године, при Савезном органу управе, задуженом за послове здравства, основан је Савезни завод за испитивање и контролу лекова који се поред лекова бавио и испитивањем и контролом серума и вакцина, али и козметике, дијететских производа, медицинске опреме, и свих других материјала који служе у медицинске сврхе. Овај Завод је прерастао  у републички Завод за испитивање и контролу лекова, који под именом Завод за фармацију Србије ради од 1960. године.

У оквиру процеса приближавања Србије Европској унији, али и са циљем постизања највиших светских стандарда у области регулативе лекова и медицинских  средстава 2004. године усваја се Закон о лековима и медицинским средствима и формира Агенција за лекове и медицинска средства Србије. На овај начин се у законодавном и извршном погледу производња и промет лекова и медицинских средстава усклађује са директивама и препорукама ЕУ и ICH смерницама.

Током његове дуге историје, стотине запослених – генерације дипломираних фармацеута, лекара, ветеринара, технолога и стручњака многих других профила, међу којима се налазе бројни специјалисти, магистри и доктора наука, постали су део историје и традиције Завода за фармацију и уједно Агенције за лекове и медицинска средства Србије.