Конкурси и јавне набавке

Јавни позиви

Конкурси

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА СРБИЈЕ – 29.04.2024.године

1. ПРОЦЕНИТЕЉ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ, ВИГИЛАНЦЕ, КАТЕГОРИЗАЦИЈE И KЛАСИФИКАЦИЈE, УВОЗА НЕРЕГИСТРОВАНИХ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА И ПРАЋЕЊА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА НА ТРЖИШТУ (surveillance)
Број извршилаца: два извршиоца

2. ПРОЦЕНИТЕЉ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА СЕ ОДНОСИ НА OГЛАШАВАЊЕ ЛЕКА И МЕДИЦИНСКОГ СРЕДСТВА И ДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О ЛЕКОВИМА И МЕДИЦИНСКИМ СРЕДСТВИМА
Број извршилаца: један извршилац

3. САРАДНИК ЗА ЕВИДЕНЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ФАРМАКОВИГИЛАНЦЕ
Број извршилаца: један извршилац

4. РЕФЕРЕНТ ЗА ПРИЈЕМ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ХУМАНИХ ЛЕКОВА, ВЕТЕРИНАРСКИХ ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА, ПОШТЕ, ЗАХТЕВА И ДРУГИХ АКАТА
Број извршилаца: један извршилац

5. РЕФЕРЕНТ ЗА ПРИПРЕМУ, ШТАМПУ, ЕКСПЕДИЦИЈУ И АРХИВИРАЊЕ АКАТА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ХУМАНИХ ЛЕКОВА, ВЕТЕРИНАРСКИХ ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА
Број извршилаца: један извршилац

6. САРАДНИК ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ У ВЕТЕРИНАРСКОМ СЕКТОРУ
Број извршилаца: један извршилац

Конкурсна документација

Образац 4– изјава о документима о којима се води службена евиденција

Образац 5– изјава о документима о којима се води службена евиденција

Образац 6– изјава о документима о којима се води службена евиденција

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА СРБИЈЕ – 29.02.2024.године

1. АНАЛИТИЧАР ЗА ОЦЕНУ КВАЛИТЕТА СЕРИЈЕ ЛЕКА И МЕДИЦИНСКОГ СРЕДСТВА НА ОСНОВУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ИНСТРУМЕНТАЛНИХ ИСПИТИВАЊА

2. РАДНО МЕСТО ЗА ЗА БЛАГАЈНИЧКО ПОСЛОВАЊЕ И ОБРАЧУН ЗАРАДЕ

Конкурсна документација

Образац 4– изјава о документима о којима се води службена евиденција

Образац 5– изјава о документима о којима се води службена евиденција

Образац 6– изјава о документима о којима се води службена евиденција

1. АНАЛИТИЧАР ЗА ПРАЋЕЊЕ УПОТРЕБЕ ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА И ФАРМАКОЕКОНОМСКИХ ИСТРАЖИВАЊА – НАЦИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛЕКОВИМА И МЕДИЦИНСКИМ СРЕДСТВИМА

2. ПРОЦЕНИТЕЉ ПРЕТКЛИНИЧКЕ И КЛИНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЛЕКУ-
СЕКТОР ЗА ПРОЦЕНУ ЕФИКАСНОСТИ И БЕЗБЕДНОСТИ ЛЕКА

3. ПРОЦЕНИТЕЉ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О БИОЛОШКОЈ РАСПОЛОЖИВОСТИ И БИОЛОШКОЈ ЕКВИВАЛЕНТНОСТИ ЛЕКА- СЕКТОР ЗА ПРОЦЕНУ ЕФИКАСНОСТИ И БЕЗБЕДНОСТИ ЛЕКА

4. ПРОЦЕНИТЕЉ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О КВАЛИТЕТУ ЛЕКА – ФАРМАЦЕУТСКИ СЕКТОР

5. ПРОЦЕНИТЕЉ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О КВАЛИТЕТУ КЛИНИЧКИ ИСПИТИВАНОГ ЛЕКА

6. КАДРОВСКИ РЕФЕРЕНТ- ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

7. ИТ АДМИНИСТРАТОР ЗА ТЕХНИЧКУ ПОДРШКУ У РАДУ СА ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМОМ БАЗИРАНИМ НА ДИГИТАЛИЗАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА

Конкурсна документација

Образац 4– изјава о документима о којима се води службена евиденција

Образац 5– изјава о документима о којима се води службена евиденција

Образац 6– изјава о документима о којима се води службена евиденција

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА СРБИЈЕ – 25.09.2023

1. ПРОЦЕНИТЕЉ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ, ВИГИЛАНЦЕ, КАТЕГОРИЗАЦИЈE И KЛАСИФИКАЦИЈE, УВОЗА НЕРЕГИСТРОВАНИХ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА И ПРАЋЕЊА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА НА ТРЖИШТУ (surveillance)

2. САРАДНИК ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ У СЕКТОРУ ЗА КЛИНИЧКА ИСПИТИВАЊА

Конкурсна документација

Образац 4 – изјава о документима о којима се води службена евиденција

Образац 5 – изјава о документима о којима се води службена евиденција

Образац 6 – изјава о документима о којима се води службена евиденција

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛЕДЕЋИХ РАДНИХ МЕСТА – 17.08.2022.

1. ПРОЦЕНИТЕЉ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ОГЛАШАВАЊЕ ЛЕКА И МЕДИЦИНСКОГ СРЕДСТВА И ДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О ЛЕКОВИМА И МЕДИЦИНСКИМ СРЕДСТВИМА

2. ПРОЦЕНИТЕЉ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ, ВИГИЛАНЦЕ, КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ И КЛАСИФИКАЦИЕ, УВОЗА НЕРЕГИСТРОВАНИХ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА И ПРАЋЕЊА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА НА ТРЖИШТУ (surveillance)

Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛЕДЕЋИХ РАДНИХ МЕСТА – 13.07.2022

1. ПРОЦЕНИТЕЉ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О БИОЛОШКОЈ РАСПОЛОЖИВОСТИ И БИОЛОШКОЈ ЕКВИВАЛЕНТНОСТИ ЛЕКА

Датум: 13.07.2022.

Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛЕДЕЋИХ РАДНИХ МЕСТА – 20.05.2022

1. ПРОЦЕНИТЕЉ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О БИОЛОШКОЈ РАСПОЛОЖИВОСТИ И БИОЛОШКОЈ ЕКВИВАЛЕНТНОСТИ ЛЕКА
2. ПРОЦЕНИТЕЉ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КЛИНИЧКОГ ИСПИТИВАЊА
3. ПРОЦЕНИТЕЉ ПРЕТКЛИНИЧКЕ И КЛИНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЛЕКУ
4. ПРОЦЕНИТЕЉ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ, ВИГИЛАНЦЕ, КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ И КЛАСИФИКАЦИЈЕ, УВОЗА НЕРЕГИСТРОВАНИХ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА И ПРАЋЕЊА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА НА ТРЖИШТУ (surveillance)
5. РАДНО МЕСТО ЗА МАТЕРИЈАЛНУ И ФИНАНСИЈСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ (ГЛАВНО КЊИГОВОДСТВО)

Датум: 20.05.2022.

Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛЕДЕЋИХ РАДНИХ МЕСТА

1. Аналитичар за оцену квалитета серије лека и медицинског средства на основу документације и лабораторијских биолошко-микробиолошких испитивања (1 извршилац)
2. Сарадник за послове подршке у лабoраторијским испитивањима (1 извршилац)
3. Проценитељ претклиничке и клиничке документације о леку (2 извршиоца)
4. Проценитељ у области фармаковигиланце (2 извршиоца)
5. Проценитељ документације медицинских средстава у области регистрације, вигиланце, категоризације и класификације, увоза нерегистрованих медицинских средстава и праћења медицинских средстава на тржишту (surveillance) (1 извршилац)
6. Радно место за комерцијалне послове и јавне набавке (1 извршилац)

Датум: 27.01.2022.

Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција

ЈАВНИ ПОЗИВ – ЗА ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ (СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА) ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА БР.1/2022 – 30.09.2022

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА СРБИЈЕ – 31.10.2022.

Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛЕДЕЋИХ РАДНИХ МЕСТА:

1. Начелник одељења за правне и опште послове (1 извршилац)

Датум: 11.10.2021.
Конкурсна документација
Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција


1. Проценитељ документације у поступку издавања дозвола за спровођење клиничких испитивања (1 извршилац)

Датум: 21.06.2021.
Конкурсна документација
Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција

1. Проценитељ документације о квалитету лека (1 извршилац)
2. Проценитељ документације о биолошкој расположивости и биолошкој еквивалентности лека (1 извршилац)
3. Аналитичар за оцену квалитета серије лека и медицинског средства на основу документације и лабораторијских инструменталних испитивања (1 извршилац)

Датум: 24.09.2020.
Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛЕДЕЋИХ РАДНИХ МЕСТА:

1. Проценитељ документације о квалитету лека (2 извршиоца)
2. Проценитељ у области фармаковигиланце (1 извршилац)
3. Проценитељ матичних података за издавање дозволе за лек, измене и допуне и обнове дозволе за лек (1 извршилац)

Датум: 28.08.2020.
Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛЕДЕЋИХ РАДНИХ МЕСТА:

1. Aналитичар за оцену квалитета серије лека и медицинског средства на основу документације и лабораторијских in vitro и in vivo биолошких испитивања (1 извршилац)
2. Проценитељ захтева за контролу квалитета лекова и медицинских средстава (1 извршилац)
3. Проценитељ сажетка карактеристика лека, упутства за лек и текста за спољње и унутрашње паковање лека (4 извршиоца)
4. Проценитељ захтева за увоз нерегистрованих лекова, лекова за потребе клиничких испитивања, радних стандарда и cpp сертифаката (1 извршилац)
5. Сарадник за обраду матичних података (1 извршилац)
6. Проценитељ претклиничке и клиничке документације о леку (2 извршиоца)
7. Проценитељ документације о квалитету лека (3 извршиоца)
8. Проценитељ у области фармаковигиланце (1 извршилац)
9. Сарадник за техничко одржавање (1 извршилац)
10. Референт за припрему, штампу и архивирање аката из области хуманих лекова, ветеринарских лекова и медицинских средстава (3 извршиоца)
11. Референт за пријем документације у области хуманих лекова, ветеринарских лекова и медицинских средстава (3 извршиоца)
12. Референт за експедицију поште (1 извршилац)
13. Радно место за послове имплементације захтева стандарда (1 извршилац)
14. Радно место за регулаторне послове (2 извршиоца)

Датум: 09.07.2020.
Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
Радно место које се попуњава: Проценитељ документације о квалитету клинички испитиваног лека
Број извршилаца: 1 / један извршилац
Датум: 23.01.2020.

Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
Радно место које се попуњава: Проценитељ документације ради уписа медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини у регистар медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини и вигиланце медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини
Број извршилаца: 1 / један извршилац
Датум: 23.01.2020.

Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
Радно место које се попуњава: Проценитељ документације о квалитету ветеринарског лека
Број извршилаца: 1 / један извршилац
Датум: 20.03.2020.

Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛЕДЕЋИХ РАДНИХ МЕСТА:
1. Проценитељ захтева за контролу квалитета лекова и медицинских средстава (један извршилац).
2. Сарадник за техничко одржавање (један извршилац).
Datum: 12.10.2020.
Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција

08.05.2020. Обавештење

Агенција за лекове и медицинска средства Србије обавештава заинтересоване кандидате да се сва поступања у вези са расписаним јавним конкурсима за попуну радног места места Проценитељ документације о квалитету ветеринарског лека, по доношењу Одлуке о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“, број 65 од 06. маја 2020. године), продужавају почев од 08.05.2020. године. Рок за подношење пријава и предају документације је 15 дана и почиње да тече од 08.05.2020. године.

Необавезујући јавни позив за прикупљање писама о намери продаје непокретности на територији града Београда
Датум: 22.05.2020.
Позив за подношење понуда

02.06.2020. Обавештење23/
Обавештавају се заинтересовани да је дана 02.06.2020. године у листу Дневни Телеграф објављена измена необавезујућег јавног позива за прикупљање писама о намери продаје непокретности на територији града Београда. У тексту јавног позива мења се рок за достављање писама о намери и утврђује да се писма о намери лично достављају на писарницу Дирекције, Краља Милана број 16, до 15. јуна 2020. године до 15h у затвореној коверти са назнаком “НЕ ОТВАРАТИ-ПИСМО О НАМЕРИ ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ ЗА ПОТРЕБЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА СРБИЈЕ”.
У осталом делу текст јавног позива остаје непромењен.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
Радно место које се попуњава: Проценитељ документације медицинских средстава у области регистрације и праћења медицинских средстава на тржишту (surveillance)
Број извршилаца: 1 / један извршилац
Датум: 27.11.2019.

Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
Радно место које се попуњава: Проценитељ преклиничке и клиничке документације о леку
Број извршилаца: 2 / два извршиоца
Датум: 27.11.2019.
Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
Радно место које се попуњава: Радно место за регулаторне послове
Број извршилаца: 1 / један извршилац
Датум: 12.09.2019.

Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
Радно место које се попуњава: Проценитељ документације у поступку издавања дозвола за спровођење клиничких испитивања
Број извршилаца: 1 / један извршилац
Датум: 19.08.2019.

Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
Радно место које се попуњава: Радно место за процену квалитета клинички испитиваног лека
Број извршилаца:f7/ један извршилац
Датум: 30.05.2019.

Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
Радно место које се попуњава: Радно место за праћење употребе лекова и медицинских средстава и фармакоекономских истраживања
Број извршилаца: један извршилац
Датум: 10.04.2019.

Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција

JАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ
Датум: 05.10.2018
Конкурсна документација

Јавне набавке

НАБАВКА УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У АГЕНЦИЈИ, ЈНМВ – У БРОЈ 24/2020
Датум: 07.10.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 22.10.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА / 28.10.2020.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ИЗВЕШТАЈ О ПОНОВЉЕНОЈ СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА / 20.11.2020.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 11.12.2020.

НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ОБЛИКОВАНА У 4 ПАРТИЈЕ – ОП – Д БРОЈ 10/2020
Датум: 25.09.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 20.10.2020
Питања и одговори / 26.10.2020
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 13.11.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Партија 3 и 4 / 08.12.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Партија 1 / 11.12.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Партија 2/ 11.12.2020

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА РАЧУНАРЕ ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ – ЈНМВ – Д БРОЈ 21/2020
Датум: 07.09.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 10.09.2020
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 29.09.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Партија 1 / 20.10.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Партија 2 / 20.10.2020

НАБАВКА ХЕМИКАЛИЈА И ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ОБЛИКОВАНА У 5 ПАРТИЈА, ЈНМВ – У БРОЈ 23/2020
Датум: 02.09.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 04.09.2020
Питања и одговори / 14.09.2020
Измена конкурсне документације / 14.09.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА / 14.09.2020
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – партија број 2 / 01.10.2020
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – партије број 1, 3, 4, 5 / 01.10.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – партија број 2 / 07.10.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија број 5 / 14.10.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија број 4/ 22.10.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија број 1/ 23.10.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија број 3/ 23.10.2020

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАНЈА ЛИЦЕНЦИ EMC, MYPROCESS I ADLIB ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 25/2020
Датум: 28.08.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 18.09.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 19.10.2020

ИЗДАВАЊЕ СТРУЧНЕ ПУБИКАЦИЈЕ ФАРМАКОТЕРАПИЈСКИ ВОДИЧ БРОЈ 7 – ЈНМВ – Д БРОЈ 19/2020
Датум: 27.08.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 02.09.2020
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 11.09.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА / 17.09.2020.
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА/ 15.01.2021.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА/ 21.01.2021.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА / 5.04.2021

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И НОВИХ ТОНЕРА ОБЛИКОВАНA У 5 ПАРТИЈA- ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП – Д БРОЈ 9/2020
Датум: 26.08.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 28.08.2020
Измена конкурсне документације / 28.08.2020
Питања и одговори / 24.09.2020
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 15.10.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија број 5 / 09.11.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партијe 1, 2, 3, 4 / 20.11.2020

НАБАВКА УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ЈНМВ – У БРОЈ 27/2020
Датум: 11.08.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације / 17.08.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА / 17.08.2020
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 28.08.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 18.09.2020

НАБАВКА УСЛУГA ПОСРЕДОВАЊА У OРГАНИЗАЦИЈИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА РАДИ