Конкурси и јавне набавке

Јавни позиви

Конкурси

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛЕДЕЋИХ РАДНИХ МЕСТА – 17.08.2022.

1. ПРОЦЕНИТЕЉ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ОГЛАШАВАЊЕ ЛЕКА И МЕДИЦИНСКОГ СРЕДСТВА И ДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О ЛЕКОВИМА И МЕДИЦИНСКИМ СРЕДСТВИМА

2. ПРОЦЕНИТЕЉ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ, ВИГИЛАНЦЕ, КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ И КЛАСИФИКАЦИЕ, УВОЗА НЕРЕГИСТРОВАНИХ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА И ПРАЋЕЊА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА НА ТРЖИШТУ (surveillance)

Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛЕДЕЋИХ РАДНИХ МЕСТА – 13.07.2022

1. ПРОЦЕНИТЕЉ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О БИОЛОШКОЈ РАСПОЛОЖИВОСТИ И БИОЛОШКОЈ ЕКВИВАЛЕНТНОСТИ ЛЕКА

Датум: 13.07.2022.

Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛЕДЕЋИХ РАДНИХ МЕСТА – 20.05.2022

1. ПРОЦЕНИТЕЉ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О БИОЛОШКОЈ РАСПОЛОЖИВОСТИ И БИОЛОШКОЈ ЕКВИВАЛЕНТНОСТИ ЛЕКА
2. ПРОЦЕНИТЕЉ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КЛИНИЧКОГ ИСПИТИВАЊА
3. ПРОЦЕНИТЕЉ ПРЕТКЛИНИЧКЕ И КЛИНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЛЕКУ
4. ПРОЦЕНИТЕЉ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ, ВИГИЛАНЦЕ, КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ И КЛАСИФИКАЦИЈЕ, УВОЗА НЕРЕГИСТРОВАНИХ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА И ПРАЋЕЊА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА НА ТРЖИШТУ (surveillance)
5. РАДНО МЕСТО ЗА МАТЕРИЈАЛНУ И ФИНАНСИЈСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ (ГЛАВНО КЊИГОВОДСТВО)

Датум: 20.05.2022.

Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛЕДЕЋИХ РАДНИХ МЕСТА

1. Аналитичар за оцену квалитета серије лека и медицинског средства на основу документације и лабораторијских биолошко-микробиолошких испитивања (1 извршилац)
2. Сарадник за послове подршке у лабoраторијским испитивањима (1 извршилац)
3. Проценитељ претклиничке и клиничке документације о леку (2 извршиоца)
4. Проценитељ у области фармаковигиланце (2 извршиоца)
5. Проценитељ документације медицинских средстава у области регистрације, вигиланце, категоризације и класификације, увоза нерегистрованих медицинских средстава и праћења медицинских средстава на тржишту (surveillance) (1 извршилац)
6. Радно место за комерцијалне послове и јавне набавке (1 извршилац)

Датум: 27.01.2022.

Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција

ЈАВНИ ПОЗИВ – ЗА ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ (СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА) ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА БР.1/2022 – 30.09.2022

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА СРБИЈЕ – 31.10.2022.

Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛЕДЕЋИХ РАДНИХ МЕСТА:

1. Начелник одељења за правне и опште послове (1 извршилац)

Датум: 11.10.2021.
Конкурсна документација
Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција


1. Проценитељ документације у поступку издавања дозвола за спровођење клиничких испитивања (1 извршилац)

Датум: 21.06.2021.
Конкурсна документација
Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција

1. Проценитељ документације о квалитету лека (1 извршилац)
2. Проценитељ документације о биолошкој расположивости и биолошкој еквивалентности лека (1 извршилац)
3. Аналитичар за оцену квалитета серије лека и медицинског средства на основу документације и лабораторијских инструменталних испитивања (1 извршилац)

Датум: 24.09.2020.
Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛЕДЕЋИХ РАДНИХ МЕСТА:

1. Проценитељ документације о квалитету лека (2 извршиоца)
2. Проценитељ у области фармаковигиланце (1 извршилац)
3. Проценитељ матичних података за издавање дозволе за лек, измене и допуне и обнове дозволе за лек (1 извршилац)

Датум: 28.08.2020.
Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛЕДЕЋИХ РАДНИХ МЕСТА:

1. Aналитичар за оцену квалитета серије лека и медицинског средства на основу документације и лабораторијских in vitro и in vivo биолошких испитивања (1 извршилац)
2. Проценитељ захтева за контролу квалитета лекова и медицинских средстава (1 извршилац)
3. Проценитељ сажетка карактеристика лека, упутства за лек и текста за спољње и унутрашње паковање лека (4 извршиоца)
4. Проценитељ захтева за увоз нерегистрованих лекова, лекова за потребе клиничких испитивања, радних стандарда и cpp сертифаката (1 извршилац)
5. Сарадник за обраду матичних података (1 извршилац)
6. Проценитељ претклиничке и клиничке документације о леку (2 извршиоца)
7. Проценитељ документације о квалитету лека (3 извршиоца)
8. Проценитељ у области фармаковигиланце (1 извршилац)
9. Сарадник за техничко одржавање (1 извршилац)
10. Референт за припрему, штампу и архивирање аката из области хуманих лекова, ветеринарских лекова и медицинских средстава (3 извршиоца)
11. Референт за пријем документације у области хуманих лекова, ветеринарских лекова и медицинских средстава (3 извршиоца)
12. Референт за експедицију поште (1 извршилац)
13. Радно место за послове имплементације захтева стандарда (1 извршилац)
14. Радно место за регулаторне послове (2 извршиоца)

Датум: 09.07.2020.
Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
Радно место које се попуњава: Проценитељ документације о квалитету клинички испитиваног лека
Број извршилаца: 1 / један извршилац
Датум: 23.01.2020.

Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
Радно место које се попуњава: Проценитељ документације ради уписа медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини у регистар медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини и вигиланце медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини
Број извршилаца: 1 / један извршилац
Датум: 23.01.2020.

Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
Радно место које се попуњава: Проценитељ документације о квалитету ветеринарског лека
Број извршилаца: 1 / један извршилац
Датум: 20.03.2020.

Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛЕДЕЋИХ РАДНИХ МЕСТА:
1. Проценитељ захтева за контролу квалитета лекова и медицинских средстава (један извршилац).
2. Сарадник за техничко одржавање (један извршилац).
Datum: 12.10.2020.
Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција

08.05.2020. Обавештење

Агенција за лекове и медицинска средства Србије обавештава заинтересоване кандидате да се сва поступања у вези са расписаним јавним конкурсима за попуну радног места места Проценитељ документације о квалитету ветеринарског лека, по доношењу Одлуке о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“, број 65 од 06. маја 2020. године), продужавају почев од 08.05.2020. године. Рок за подношење пријава и предају документације је 15 дана и почиње да тече од 08.05.2020. године.

Необавезујући јавни позив за прикупљање писама о намери продаје непокретности на територији града Београда
Датум: 22.05.2020.
Позив за подношење понуда

02.06.2020. Обавештење23/
Обавештавају се заинтересовани да је дана 02.06.2020. године у листу Дневни Телеграф објављена измена необавезујућег јавног позива за прикупљање писама о намери продаје непокретности на територији града Београда. У тексту јавног позива мења се рок за достављање писама о намери и утврђује да се писма о намери лично достављају на писарницу Дирекције, Краља Милана број 16, до 15. јуна 2020. године до 15h у затвореној коверти са назнаком “НЕ ОТВАРАТИ-ПИСМО О НАМЕРИ ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ ЗА ПОТРЕБЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА СРБИЈЕ”.
У осталом делу текст јавног позива остаје непромењен.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
Радно место које се попуњава: Проценитељ документације медицинских средстава у области регистрације и праћења медицинских средстава на тржишту (surveillance)
Број извршилаца: 1 / један извршилац
Датум: 27.11.2019.

Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
Радно место које се попуњава: Проценитељ преклиничке и клиничке документације о леку
Број извршилаца: 2 / два извршиоца
Датум: 27.11.2019.
Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
Радно место које се попуњава: Радно место за регулаторне послове
Број извршилаца: 1 / један извршилац
Датум: 12.09.2019.

Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
Радно место које се попуњава: Проценитељ документације у поступку издавања дозвола за спровођење клиничких испитивања
Број извршилаца: 1 / један извршилац
Датум: 19.08.2019.

Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
Радно место које се попуњава: Радно место за процену квалитета клинички испитиваног лека
Број извршилаца:f7/ један извршилац
Датум: 30.05.2019.

Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
Радно место које се попуњава: Радно место за праћење употребе лекова и медицинских средстава и фармакоекономских истраживања
Број извршилаца: један извршилац
Датум: 10.04.2019.

Конкурсна документација

Обрасци – изјаве о документима о којима се води службена евиденција

JАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ
Датум: 05.10.2018
Конкурсна документација

Јавне набавке

НАБАВКА УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У АГЕНЦИЈИ, ЈНМВ – У БРОЈ 24/2020
Датум: 07.10.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 22.10.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА / 28.10.2020.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ИЗВЕШТАЈ О ПОНОВЉЕНОЈ СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА / 20.11.2020.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 11.12.2020.

НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ОБЛИКОВАНА У 4 ПАРТИЈЕ – ОП – Д БРОЈ 10/2020
Датум: 25.09.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 20.10.2020
Питања и одговори / 26.10.2020
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 13.11.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Партија 3 и 4 / 08.12.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Партија 1 / 11.12.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Партија 2/ 11.12.2020

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА РАЧУНАРЕ ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ – ЈНМВ – Д БРОЈ 21/2020
Датум: 07.09.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 10.09.2020
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 29.09.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Партија 1 / 20.10.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Партија 2 / 20.10.2020

НАБАВКА ХЕМИКАЛИЈА И ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ОБЛИКОВАНА У 5 ПАРТИЈА, ЈНМВ – У БРОЈ 23/2020
Датум: 02.09.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 04.09.2020
Питања и одговори / 14.09.2020
Измена конкурсне документације / 14.09.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА / 14.09.2020
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – партија број 2 / 01.10.2020
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – партије број 1, 3, 4, 5 / 01.10.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – партија број 2 / 07.10.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија број 5 / 14.10.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија број 4/ 22.10.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија број 1/ 23.10.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија број 3/ 23.10.2020

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАНЈА ЛИЦЕНЦИ EMC, MYPROCESS I ADLIB ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 25/2020
Датум: 28.08.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 18.09.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 19.10.2020

ИЗДАВАЊЕ СТРУЧНЕ ПУБИКАЦИЈЕ ФАРМАКОТЕРАПИЈСКИ ВОДИЧ БРОЈ 7 – ЈНМВ – Д БРОЈ 19/2020
Датум: 27.08.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 02.09.2020
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 11.09.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА / 17.09.2020.
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА/ 15.01.2021.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА/ 21.01.2021.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА / 5.04.2021

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И НОВИХ ТОНЕРА ОБЛИКОВАНA У 5 ПАРТИЈA- ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП – Д БРОЈ 9/2020
Датум: 26.08.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 28.08.2020
Измена конкурсне документације / 28.08.2020
Питања и одговори / 24.09.2020
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 15.10.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија број 5 / 09.11.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партијe 1, 2, 3, 4 / 20.11.2020

НАБАВКА УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ЈНМВ – У БРОЈ 27/2020
Датум: 11.08.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације / 17.08.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА / 17.08.2020
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 28.08.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 18.09.2020

НАБАВКА УСЛУГA ПОСРЕДОВАЊА У OРГАНИЗАЦИЈИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА РАДИ СКЛАПАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – ОП – У БРОЈ 8/2020
Датум: 10.08.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 14.08.2020
Питања и одговори / 19.08.2020
Питања и одговори / 20.08.2020
Питања и одговори / 28.08.2020
Питања и одговори / 31.08.2020
Питања и одговори / 02.09.2020
Питања и одговори / 07.09.2020
ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА / 29.09.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ / 28.10.2020

ИЗДАВАЊЕ СТРУЧНЕ ПУБИКАЦИЈЕ НАЦИОНАЛНИ РЕГИСТАР ЛЕКОВА ЗА 2021. ГОДИНУ – ЈНМВ – Д БРОЈ 20/2020
Датум: 31.07.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 13.08.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 28.08.2020

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ ПРОСТОРИЈА И ДВОРИШТА АГЕНЦИЈЕ ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ – ОП – У БРОЈ 6/2020
Датум: 21.07.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 06.08.2020
Питања и одговори / 13.08.2020
Питања и одговори / 17.08.2020
Питања и одговори / 19.08.2020
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 11.09.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија број 2 / 28.09.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија број 1 / 06.10.2020

НАБАВКА ОБРАЗАЦА ЗА ИЗДАВАЊЕ АКАТА АГЕНЦИЈЕ – ЈНМВ – Д БРОЈ 22/2020
Датум: 06.07.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 20.07.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 03.08.2020

ПРОШИРЕЊЕ КАПАЦИТЕТА СТОРИЏА EMC VNX5400, ЈНМВ – Д БРОЈ 18/2020
Датум: 01.07.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 06.07.2020
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 15.07.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 30.07.2020

НАБАВКА УСЛУГА КВАЛИФИКАЦИЈЕ, ОВЕРАВАЊА И ЕТАЛОНИРАЊА ЛАБОРАТОРИСЈКЕ ОПРЕМЕ ОБЛИКОВАНА У 8 ПАРТИЈА – ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП- У БРОЈ 7/2020
Датум: 19.06.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 06.08.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 7 / 25.08.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1 / 27.08.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 5,6,8 / 27.08.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 2 / 28.08.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 4 / 01.09.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 3 / 04.09.2020

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЛИЦЕНЦИ ЗА VМWARE, ЈНМВ – У БРОЈ 17/2020
Датум: 01.06.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 16.06.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 10.07.2020

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА – „ПИС“, ЈНМВ – У БРОЈ 16/2020
Датум: 24.04.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 07.05.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 13.05.2020

ПРОШИРЕЊЕ КАПАЦИТЕТА DATADOMAIN-A ЈНМВ – Д БРОЈ 12/2020
Датум: 10.04.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 27.04.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 21.05.2020

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ, ЈНМВ – У БРОЈ 15/2020
Датум: 03.04.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 16.04.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 30.04.2020

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА FIREWALL CISCO ASA ЈНМВ – У БРОЈ 13/2020
Датум: 31.03.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 03.04.2020
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 16.04.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 28.04.2020

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЛИЦЕНЦИ ЗА ORACLE, ЈНМВ – У БРОЈ 14/2020
Датум: 30.03.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 10.04.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 30.04.2020

НАБАВКА УСЛУГА КВАЛИФИКАЦИЈЕ, ОВЕРАВАЊА И ЕТАЛОНИРАЊА ЛАБОРАТОРИСЈКЕ ОПРЕМЕ ОБЛИКОВАНА У 46 ПАРТИЈА – ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП- У БРОЈ 2/2020
Датум: 10.03.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 13.03.2020
Питања и одговори / 16.03.2020
Измена конкурсне документације / 25.03.2020
Питања и одговори / 27.03.2020
Питања и одговори / 06.04.2020
Питања и одговори / 07.04.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА / 07.04.2020
Питања и одговори / 21.04.2020
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, партије 2, 6, 7, 13, 30, 31, 38, 42 / 20.05.2020
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 20.05.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, партије 2, 6, 7, 13, 30, 31, 38, 42 / 02.06.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 08.06.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 20 / 10.06.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 21 / 12.06.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 23/ 12.06.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 33/ 12.06.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партијe 10,12,15,27,28,29,37/ 15.06.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 8/ 15.06.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партијe 1, 3, 14, 18, 24, 25, 39, 44,45 / 15.06.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партијe 4,5,11,17,19,22,26,40,41,46 / 16.06.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 32 / 17.06.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партијe 34,35,36 / 17.06.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 43 / 19.06.2020

НАБАВКА КОЛОНА И HPLC И GC ПОТРОШНОГ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ОБЛИКОВАНА У 5 ПАРТИЈА ЈНМВ – Д БРОЈ 10/2020
Датум: 06.03.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 11.03.2020
Измена конкурсне документације/ 11.03.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА / 11.03.2020
Измена конкурсне документације/ 12.03.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА / 12.03.2020
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 30.03.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партије 3, 4, 5a / 10.04.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партијa 2 / 14.04.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партијa / 22.04.2020

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПРОДУКЦИЈСКОГ СТОРИЏА EMC VNX5400 И EMC DATADOMAIN, ЈНМВ – У БРОЈ 5/2020
Датум: 04.03.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 18.03.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 07.04.2020

НАБАВКА УСЛУГА ЗБРИЊАВАЊА (ПРЕУЗИМАЊЕ И ИЗВОЗ) ОПАСНОГ OTПАДА – ЈНМВ – У БРОЈ 4/2020
Датум: 24.02.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 16.03.2020
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ БРОЈ 01-102 ОД 16.03.2020. ГОДИНЕ / 19.03.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 02.04.2020

НАБАВКА УСЛУГА ОГЛАШАВАЊА У ДНЕВНИМ НОВИНАМА, ЈНМВ – У БРОЈ 7/2020
Датум: 21.02.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 10.03.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 19.03.2020

НАБАВКА КЊИГА, СТРУЧНИХ ЧАСОПИСА И БАЗА ПОДАТАКА ОБЛИКОВАНА У 27 ПАРТИЈА, ЈНМВ – У БРОЈ 9/2020
Датум: 20.02.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 27.02.2020
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 10.03.2020
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, партије 2,15 и 23 / 10.03.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА / 16.03.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партије 1,9,11,16,17,19 и 20/ 23.03.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партије 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 24, 25, 26 и 27/ 23.03.2020

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА СУД СЛА ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ- У БРОЈ 3/2020
Датум: 14.02.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 05.03.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 19.03.2020

НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ОБЛИКОВАНА У 6 ПАРТИЈА- ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП- Д БРОЈ 1/2020
Датум: 14.02.2020.
PROCUREMENT OF LABORATORY SUPPLIES FORMED IN 6 LOTS – PROCEDURE DESIGNATION OP – D NUMBER 1/2020
Date 14.02.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
INVITATION TO BID
PUBLIC PROCUREMENT OF GOODS
Питања и одговори / 28.02.2020
Измена конкурсне документације/ 17.03.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА / 17.03.2020
NOTICE OF EXTENSION OF TENDER SUBMISSION TIME/ 17.03.2020
MODIFICATION OF THE PUBLIC PROCUREMENT/ 17.03.2020
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 06.04.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 3 / 8.05.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1 / 11.05.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 2 / 12.05.2020
1-2020-ozu-4-5-6- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партије 4,5,6 / 22.05.2020

НАБАВКА УСЛУГА ИСПИТИВАЊА УЗОРАКА ЈНМВ – У БРОЈ 8/2020
Датум: 13.02.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 28.02.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 24.03.2020

ИЗДАВАЊЕ СТРУЧНЕ ПУБИКАЦИЈЕ ФАРМАКОТЕРАПИЈСКИ ВОДИЧ БРОЈ 7 – ЈНМВ – Д БРОЈ 1/2020
Датум: 07.02.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА / 28.02.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА / 06.03.2020

НАБАВКА СОФТВЕРА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ ОПРЕМУ – ЈНМВ – Д БРОЈ 2/2020
Датум: 22.01.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 05.02.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 28.02.2020

НАБАВКА СТРУЧНИХ ЧАСОПИСА И БАЗА ПОДАТАКА ОБЛИКОВАНА У 2 ПАРТИЈE ЈНМВ – У БРОЈ 26/2019
Датум: 09.12.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 20.12.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 2/ 27.12.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1/ 30.12.2019

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА УСЛУГА ПРОШИРЕЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА АДИС ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 27/2019
Датум: 06.12.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 20.12.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 25.12.2019

НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ОБЛИКОВАНА У 10 ПАРТИЈА ОП – Д БРОЈ 13/2019
Датум: 08.11.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 15.11.2019
Питања и одговори / 18.11.2019
Измена конкурсне документације/ 18.11.2019
Питања и одговори / 21.11.2019
Питања и одговори / 28.11.2019
Питања и одговори / 29.11.2019
Питања и одговори / 02.12.2019
Питања и одговори / 04.12.2019
Питања и одговори / 05.12.2019
Питања и одговори / 09.12.2019
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА / 30.12.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 7/ 21.01.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 9/ 21.01.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 10 / 21.01.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 3/ 22.01.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 2/ 23.01.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 5/ 24.01.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1/ 24.01.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 6 и 8/ 27.01.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 10/ 29.01.2020
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА партија 6, 8/ 25.03.2020

НАБАВКА КЛАСИЧНИХ ХЕМИКАЛИЈА – ОП – Д БРОЈ 12/2019
Датум: 24.10.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 25.11.2019
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 18.12.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 10.01.2020

ЗАМЕНА ГРЕЈНИХ ИНСТАЛАЦИЈА, ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 25/2019
Датум: 04.09.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 16.10.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 25.10.2019

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЛИЦЕНЦИ EMC, MYPROCESS и ADLIB, ЈНМВ – У БРОЈ 23/2019
Датум: 03.09.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 19.09.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 25.10.2019

НАБАВКА VMWARE ЛИЦЕНЦИ, ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – Д БРОЈ 24/2019
Датум: 27.08.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 11.09.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 30.09.2019

ОБНАВЉАЊЕ ЛИЦЕНЦИ ЗА NOD AНТИВИРУС ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 22/2019
Датум: 20.08.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 04.09.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 23.09.2019

НАБАВКА ХЕМИКАЛИЈА И ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ОБЛИКОВАНА У 6 ПАРТИЈА – ОП – Д БРОЈ 9/2019
Датум: 30.07.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 01.08.2019
Питања и одговори / 27.08.2019
Питања и одговори / 28.08.2019
Измена конкурсне документације/ 28.08.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА / 28.08.2019
Питања и одговори / 30.08.2019
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – партија 6 / 19.09.2019
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – партија 1,2,3,4,5 / 19.09.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – партија 6 / 30.09.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 2 и 4/ 10.10.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 5/ 10.10.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1/ 11.10.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 3/ 16.10.2019

НАБАВКА УСЛУГА ЧУВАЊА, НЕГЕ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ЖИВОТИЊА, ПРАЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА КАВЕЗА ЗА ЖИВОТИЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ЖИВОТИЊА – ОП – У БРОЈ 10/2019
Датум: 29.07.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА/ 23.09.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 15.10.2019

НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ ЗА MICROSOFT ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – Д БРОЈ 21/2019
Датум: 26.07.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 08.08.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 21.08.2019

ИЗДАВАЊЕ СТРУЧНЕ ПУБИКАЦИЈЕ НАЦИОНАЛНИ РЕГИСТАР ЛЕКОВА ЗА 2020. ГОДИНУ, ЈНМВ – Д БРОЈ 20/2019
Датум: 04.07.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 29.07.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 19.08.2019

НАБАВКА УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗГРАДЕ И ИМОВИНЕ – ОП – У БРОЈ 8/2019
Датум: 18.06.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 08.08.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 30.08.2019
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА / 20.01.2020

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП – Д БРОЈ 7/2019
Датум: 29.05.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/ 28.06.2019
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 08.07.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 05.08.2019

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА РАЧУНАРЕ ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ, ЈНМВ – Д БРОЈ 12/2019
Датум: 29.05.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 20.06.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 11.07.2019

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЕРП И КАДРОВИ, ЈНМВ – У БРОЈ 19/2019
Датум: 28.05.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 12.06.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 24.06.2019

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И НОВИХ ТОНЕРА ОБЛИКОВАНA У 5 ПАРТИЈA- ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП – Д БРОЈ 6/2019
Датум: 24.05.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 10.07.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 5/ 02.08.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1/ 12.08.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 2,3,4/ 13.08.2019

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЛИЦЕНЦИ ЗА VMWARE, ЈНМВ – У БРОЈ 18/2019
Датум: 10.05.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 27.05.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 17.06.2019

ПРОШИРЕЊЕ КАПАЦИТЕТА СТОРИЏА ЈНМВ – Д БРОЈ 13/2019
Датум: 08.05.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 22.05.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 17.06.2019

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ (ОПРЕМЕ) ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА БР.3/2019 – ДРУГИ КРУГ
Датум: 07.05.2019.
преузмите ЈАВНИ ПОЗИВ
Заинтересована лица могу да изврше увид у опрему која је предмет продаје сваким радним даном почев од објављивања огласа у времену од 10.00 до 15.00 часова, уз претходни договор са запосленима у Агенцији за лекове и медицинска средства на телефон 011/3951 – 197, до истека рока за подношење понуда, у просторијама Агенције за лекове и медицинска средства Србије, Ул. Војводе Степе број 458.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ (СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА) ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА БР.4/2019 – ДРУГИ КРУГ
Датум: 07.05.2019.
преузмите ЈАВНИ ПОЗИВ
Заинтересована лица могу да изврше увид у аутомобиле који су предмет продаје сваким радним даном почев од објављивања огласа у времену од 10.00 до 15.00 часова, уз претходни договор са запосленима у Агенцији за лекове и медицинска средства на телефон 011/3951 – 197, до истека рока за подношење понуда, у просторијама Агенције за лекове и медицинска средства Србије, Ул. Војводе Степе број 458.

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ, ЈНМВ – У БРОЈ 14/2019
Датум: 15.04.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/ 16.04.2019
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 25.04.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 13.05.2019

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА – „ПИС“, ЈНМВ-У БРОЈ 16/2019
Датум: 11.04.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације/ 16.04.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА / 16.04.2019
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 25.04.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 09.05.2019

НАБАВКА УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У АГЕНЦИЈИ, ЈНМВ – У БРОЈ 6/2019
Датум: 25.03.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/ 28.03.2019
Питања и одговори/ 02.04.2019
Измена конкурсне документације/ 02.04.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА / 02.04.2019
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 18.04.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 13.05.2019

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ (ОПРЕМЕ) ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА БР. 1/2019
Датум: 20.03.2019.
преузмите ЈАВНИ ПОЗИВ 1
Заинтересована лица могу да изврше увид у опрему која је предмет продаје сваким радним даном почев од објављивања огласа у времену од 10 до 15 часова, уз претходни договор са запосленима у Агенцији за лекове и медицинска средства на телефон 011/3951-197

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ (СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА) ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА БР.2/2019
Датум: 20.03.2019.
преузмите ЈАВНИ ПОЗИВ 2
Заинтересована лица могу да изврше увид у аутомобиле који су предмет продаје сваким радним даном почев од објављивања огласа у времену од 10 до 15 часова, уз претходни договор са запосленима у Агенцији за лекове и медицинска средства на телефон 011/3951 – 197

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЛИЦЕНЦИ ЗА ORACLE ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 10/2019
Датум: 19.03.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 04.04.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 23.04.2019

НАБАВКА ОБРАЗАЦА ЗА ИЗДАВАЊЕ АКАТА АГЕНЦИЈЕ – ЈНМВ – Д БРОЈ 8/2019
Датум: 19.03.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/ 21.03.2019
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 04.04.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 19.04.2019

НАБАВКА СЛУЖБЕНОГ АУТОМОБИЛА ЈНМВ – Д БРОЈ 9/2019
Датум: 14.03.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/ 21.03.2019
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 29.03.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 09.04.2019

НАБАВКА УСЛУГA ПОСРЕДОВАЊА У OРГАНИЗАЦИЈИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА РАДИ СКЛАПАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – ОП – У БРОЈ 5/2019
Датум: 12.03.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације/ 29.03.2019
ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА / 25.04.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ / 20.05.2019

НАБАВКА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, ЈНМВ – У БРОЈ 11/2019
Датум: 07.03.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 21.03.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 09.04.2019

НАБАВКА КЊИГА, СТРУЧНИХ ЧАСОПИСА И БАЗА ПОДАТАКА ОБЛИКОВАНУ У 38 ПАРТИЈА – ЈНМВ – У БРОЈ 7/2019
Датум: 06.03.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/ 08.03.2019
Питања и одговори/ 11.03.2019
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 28.03.2019
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – партија 2, 28 и 33/ 28.03.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – партија 2, 28 и 33/ 03.04.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈЕ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 34, 35, 36, 37 и 38/ 11.04.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈЕ 13, 17, 19 и 32 / 11.04.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈЕ 25, 26, 27 и 29 / 17.04.2019

НАБАВКА ОПРЕМЕ И СОФТВЕРА ЗА ПРАЋЕЊЕ БЕЗБЕДНОСНИХ ПРЕТЊИ У РАЧУНАРСКОЈ МРЕЖИ – ЈНМВ-Д БРОЈ 1/2019
Датум: 19.02.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА / 08.03.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 21.03.2019

НАБАВКА КОЛОНА И HPLC И GC ПОТРОШНОГ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ОБЛИКОВАНА У 4 ПАРТИЈE, ЈНМВ-Д БРОЈ 5/2019
Датум: 01.02.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА И ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА / 20.02.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 2 / 06.03.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 3 / 08.03.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партије 1 и 4 / 12.03.2019

НАБАВКА СОФТВЕРА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ ОПРЕМУ – ЈНМВ – Д БРОЈ 4/2019
Датум: 01.02.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације/ 04.02.2019
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 22.02.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 07.03.2019

НАБАВКА УСЛУГА ИСПИТИВАЊА УЗОРАКА – У БРОЈ 2/2019
Датум: 31.01.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 20.02.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 04.03.2019

НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ОБЛИКОВАНА У 6 ПАРТИЈА- ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП- Д БРОЈ 2/2019
Датум: 31.01.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
INVITATION TO BID
PUBLIC PROCUREMENT OF GOODS
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 20.03.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1 / 16.04.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 2 / 17.04.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 3 / 17.04.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 4,5,6 / 18.04.2019
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА – партија 4 / 13.11.2019

ПРЕУЗИМАЊЕ И ТРЕТМАН ИНФЕКТИВНОГ И ПОТЕНЦИЈАЛНО ИНФЕКТИВНОГ ОТПАДА ЈНМВ – У БРОЈ 3/2019
Датум: 22.01.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 11.02.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 07.03.2019

РЕКОНСТРУКЦИЈА МИКРОБИОЛОГИЈЕ, ОЗНАКА ПОСТУПКА – ОП-Р БРОЈ 1/2019
Датум: 28.12.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/ 14.01.2019
Питања и одговори – 1/ 19.01.2019
Измена конкурсне документације/ 19.01.2019
Питања и одговори – 2/ 23.01.2019
Измена конкурсне документације/ 23.01.2019
Питања и одговори – 3/ 29.01.2019
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 11.02.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 12.03.2019
ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ЧАЈНУ КУХИЊУ ЈНМВ – Р БРОЈ 30/2018
Датум: 10.12.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА / 28.12.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА / 03.01.2019

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА РАЧУНАРЕ ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ- ЈНМВ – Д БРОЈ 29/2018
Датум: 22.11.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 13.12.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 04.01.2019

НАБАВКА СТРУЧНИХ ЧАСОПИСА И БАЗА ПОДАТАКА ОБЛИКОВАНА У 2 ПАРТИЈЕ, ЈНМВ – У БРОЈ 28/2018
Датум: 22.11.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 10.12.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 2 / 24.12.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1 / 25.12.2018

НАБАВКА УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА ЗА ЧУВАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И КОНТРОЛНИХ УЗОРАКА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА-ОП-У БРОЈ 13/2018
Датум: 16.11.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/ 14.12.2018
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 15.01.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 01.02.2019

ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ЧАЈНУ КУХИЊУ ЈНМВ – Р БРОЈ 27/2018
Датум: 02.11.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА / 21.11.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА / 27.11.2018

НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ, ЈНМВ – У БРОЈ 26/2018
Датум: 31.10.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/ 31.10.2018
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 20.11.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 12.12.2018

ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ЧАЈНУ КУХИЊУ ЈНМВ – Р БРОЈ 25/2018
Датум: 02.10.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА / 18.10.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА / 24.10.2018

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ОБЛИКОВАНА У 3 ПАРТИЈЕ ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 24/2018
Датум: 27.09.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/ 01.10.2018
Питања и одговори/ 04.10.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА / 04.10.2018
Измене конкурсне документације / 04.10.2018
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – партије 1 и 3 / 18.10.2018
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – партија 2 / 18.10.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – партија 2 / 24.10.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1 / 07.11.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 3 / 09.11.2018

РЕКОНСТРУКЦИЈА МИКРОБИОЛОГИЈЕ ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ ОЗНАКА ПОСТУПКА – ОП – Р БРОЈ 11/2018
Датум: 21.09.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 1 / 08.10.2018
Питања и одговори 2 / 19.10.2018
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА/ 01.11.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА /14.11.2018

НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ОБЛИКОВАНА У 2 ПАРТИЈЕ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП- Д БРОЈ 12/2018
Датум: 20.09.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – партија 2 / 20.11.2018
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – партија 1 / 20.11.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – партија 1 /05.12.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 2 /28.12.2018

ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА – ДРУГИ КРУГ
Датум: 18.09.2018.
преузмите ЈАВНИ ПОЗИВ
Заинтересована лица могу да изврше увид у опрему која је предмет продаје сваким радним даном почев од објављивања огласа у времену од 10 до 15 часова, уз претходни договор са запосленима у Агенцији за лекове и медицинска средства на телефон 011/3951 – 197

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА РЕГУЛАТОРНИХ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА ЗА ХУМАНЕ И ВЕТЕРИНАРСКЕ ЛЕКОВЕ ОП – Д БРОЈ 9/2018
Датум: 07.09.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 24.10.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 28.11.2018
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА / 23.09.2019
ОДЛУКУ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ БРОЈ 01–325 од 23.09.2019./ 27.09.2019
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА / 27.09.2019

НАБАВКА УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ЈНМВ – У БРОЈ 23/2018
Датум: 22.08.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 27.08.2018
Питања и одговори / 28.08.2018
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 06.09.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 27.09.2018

ОБНАВЉАЊЕ ЛИЦЕНЦИ ЗА NOD AНТИВИРУС, ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 22/2018
Датум: 22.08.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 03.09.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 14.09.2018

НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ ЗА MICROSOFT ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – Д 21/2018
Датум: 20.08.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације/ 23.08.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ 23.08.2018
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 03.09.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 25.09.2018

ПП – Р БРОЈ 10/2018 – РЕКОНСТРУКЦИЈА МИКРОБИОЛОГИЈЕ
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА / 02.08.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА СА ОЗНАКОМ ПП – Р БРОЈ 10 РЕКОНСТРУКЦИЈА МИКРОБИОЛОГИЈЕ / 14.08.2018

НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ ЈНМВ – Д БРОЈ 19/2018
Датум: 08.08.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације/ 09.08.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ 09.08.2018
Питања и одговори 1 / 14.08.2018
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 23.08.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 05.09.2018

ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Датум: 24.07.2018.
преузмите ЈАВНИ ПОЗИВ
Заинтересована лица могу да изврше увид у опрему која је предмет продаје сваким радним даном почев од објављивања огласа у времену од 10 до 15 часова, уз претходни договор са запосленима у Агенцији за лекове и медицинска средства на телефон 011/3951 – 197

АДАПТАЦИЈА КАНЦЕЛАРИЈА ЈНМВ – Р БРОЈ 18/2018
Датум: 11.07.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације/ 23.07.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ 23.07.2018
Питања и одговори/ 24.07.2018
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 31.07.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 08.08.2018

РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ Е-УСЛУГА – ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА У СЕКТОРУ ЗА МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА ОП – Д БРОЈ 8/2018
Датум: 09.07.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације – 1 / 13.07.2018
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 20.08.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ /10.09.2018
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА / 17.01.2019

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ, ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 17/2018
Датум: 21.06.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 11.07.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 19.07.2018

НАБАВКА ХЕМИКАЛИЈА И ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА, ОБЛИКОВАНА У 6 ПАРТИЈА – ОП – Д БРОЈ 5/2018
Датум: 21.06.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 25.06.2018
Питања и одговори 2 и 3 / 06.07.2018
Питања и одговори 4 / 09.07.2018
Питања и одговори 5 / 11.07.2018
Питања и одговори 6 / 17.07.2018
Питања и одговори 7 / 19.07.2018
Питања и одговори 8 / 23.07.2018
Измена конкурсне документације/ 23.07.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ 23.07.2018
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 20.08.2018
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ – партија 3 / 31.08.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 5 / 12.09.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 2 / 14.09.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 3 / 17.09.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 4 / 17.09.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1 и 6 / 18.09.2018

НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ОБЛИКОВАНА У 4 ПАРТИЈЕ, ОЗНАКА ПОСТУПКА – ОП – Д БРОЈ 2/2018
Датум: 13.06.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 25.06.2018
Питања и одговори – 1 / 27.06.2018
Питања и одговори – 2 / 29.06.2018
Питања и одговори – 5 / 09.07.2018
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, партија 3 / 06.08.2018
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, партије 1, 2 и 4/ 06.08.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, партије 1, 2 и 4/ 20.08.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партија 3 / 04.09.2018

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЛИЦЕНЦИ ЗА VMWARE ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 16/2018
Датум: 22.05.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА/ 06.06.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 22.06.2018

НАБАВКА КЊИГА, СТРУЧНИХ ЧАСОПИСА И БАЗА ПОДАТАКА ОБЛИКОВАНА У 27 ПАРТИЈА- ЈНМВ – Д БРОЈ 13/2018
Датум: 18.05.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 22.05.2018
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА/ 06.06.2018
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, партије 1, 5 и 26 / 06.06.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, партије 1, 5 и 26 / 12.06.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партије 20 и 27 / 14.06.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партије 6, 12, 14 и 18 / 15.06.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партије 2,3,4,7,8,9,10,11,11,13,15,16,17,19,21,22,23,24 и 25 / 18.06.2018

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ОБЛИКОВАНА У 10 ПАРТИЈА, ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП – У БРОЈ 6/2018
Датум: 16.05.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, партије 1 и 8 / 09.07.2018
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, партије 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 9 / 09.07.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, партије 1 и 8 / 20.07.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партија 2 / 27.07.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партије 4,6,7 и 9 /30.07.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партије 3 и 10 /01.08.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партија 5 / 02.08.2018

РЕКОНСТРУКЦИЈА МИКРОБИОЛОГИЈЕ, ОЗНАКА ПОСТУПКА – ОП – Р БРОЈ 7/2018
Датум: 15.05.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 28.05.2018
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА / 11.07.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА / 23.07.2018

ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У АГЕНЦИЈИ,ЈНМВ – У БРОЈ 12/2018
Датум: 27.04.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 30.04.2018
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА/ 09.05.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 23.05.2018

НАБАВКА СЕРВЕРА ЗА ПАБЛИШИНГ У СИСТЕМУ СУД, ЈНМВ – Д БРОЈ 8/2018
Датум: 26.04.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА/ 18.05.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 15.06.2018

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И НОВИХ ТОНЕРА ОБЛИКОВАНA У 5 ПАРТИЈA, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП – Д БРОЈ 3/2018
Датум: 23.04.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА/ 06.06.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1/ 28.06.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 5/ 28.06.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 2,3 и 4/ 02.07.2018

НАБАВКА VMWARE ЛИЦЕНЦИ – ЈНМВ – Д БРОЈ 15/2018
Датум: 20.04.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 26.04.2018
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА/ 09.05.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 25.05.2018

НАБАВКА УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ЈНМВ – У БРОЈ 10/2018
Датум: 16.04.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 20.04.2018.
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ / 20.04.2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА / 20.04.2018.
Питања и одговори / 23.04.2018
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА/ 30.04.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 01.06.2018

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА-СТОЛИЦА – ЈНМВ – Д БРОЈ 6/2018
Датум: 12.04.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА/ 04.05.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 21.05.2018

НАБАВКА СОФТВЕРА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ ОПРЕМУ- ЈНМВ – Д БРОЈ 4/2018
Датум: 05.04.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА/ 20.04.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 10.05.2018

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЛИЦЕНЦИ ЗА ORACLE, ЈНМВ – У БРОЈ 14/2018
Датум: 02.04.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА/ 18.04.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 14.05.2018

НАБАВКА КОЛОНА ОБЛИКОВАНА У 2 ПАРТИЈE- ЈНМВ – Д БРОЈ 11/2018
Датум: 22.03.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА/ 13.04.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 25.04.2018

НАБАВКА УСЛУГA ПОСРЕДОВАЊА У OРГАНИЗАЦИЈИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА РАДИ СКЛАПАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – ОП – У БРОЈ 4/2018
Датум: 22.03.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА/ 30.04.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 16.05.2018.

НАБАВКА ОБРАЗАЦА ЗА ИЗДАВАЊЕ АКАТА АГЕНЦИЈЕ – ЈНМВ – Д БРОЈ 5/2018
Датум: 22.03.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације – 1 / 23.03.2018
Питања и одговори / 23.03.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА / 23.03.2018
Питања и одговори / 26.03.2018
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА/ 03.04.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 18.04.2018

НАБАВКА УСЛУГА ПРЕВОЗА УЗОРАКА ПО СИСТЕМУ ХЛАДНОГ ЛАНЦА ЈНМВ – У БРОЈ 9/2018
Датум: 21.03.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 28.03.2018
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА / 03.04.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА / 11.04.2018

НАБАВКА УСЛУГА ИСПИТИВАЊА УЗОРАКА – У БРОЈ 7/2018
Датум: 01.03.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА/ 14.03.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 26.03.2018

НАБАВКА УСЛУГА ИСПИТИВАЊА УЗОРАКА – У БРОЈ 3/2018
Датум: 09.02.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА / 21.02.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА / 27.02.2018

НАБАВКА КОЛОНА И HPLC И GC ПОТРОШНОГ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ОБЛИКОВАНА У 6 ПАРТИЈА – Д БРОЈ 2/2018
Датум: 29.01.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 30.01.2018
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – партије 2 и 5 / 21.02.2018
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – партије 1, 3, 4 и 6 / 21.02.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – партије 2 и 5 / 27.02.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 3 / 08.03.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1 и 6 / 12.03.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 4 / 15.03.2018

НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ОБЛИКОВАНА У 7 ПАРТИЈА- ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП- Д БРОЈ 1/2018
Датум: 29.01.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
INVITATION TO BID
PUBLIC PROCUREMENT OF GOODS
Питања и одговори / 01.03.2018
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА/ 19.03.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 3 / 13.04.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 2 / 13.04.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1 / 23.04.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 4 / 24.04.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партије 5,6,7 / 30.04.2018
ИСПРАВКА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – / 19.06.2020

ИЗДАВАЊЕ СТРУЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ НАЦИОНАЛНИ РЕГИСТАР ЛЕКОВА ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ ЈНМВ – Д БРОЈ 1/2018
Датум: 15.01.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 31.01.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА / 09.02.2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 23.02.2018.

НАБАВКА СТРУЧНИХ ЧАСОПИСА И БАЗА ПОДАТАКА ОБЛИКОВАНА У 2 ПАРТИЈE, ЈНМВ – У БРОЈ 24/2017
Датум: 19.12.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 29.12.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партија 2/ 11.01.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партија 1/ 16.01.2018

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ОБЛИКОВАНА У 53 ПАРТИЈА, ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП – У БРОЈ 9/2017
Датум: 12.12.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 15.12.2017
Питања и одговори / 27.12.2017
Питања и одговори / 29.12.2017
Питања и одговори / 05.01.2018
Измена конкурсне документације – 1 / 05.01.2018
Питања и одговори / 05.01.2018
Измена конкурсне документације – 2 / 09.01.2018
Питања и одговори / 09.01.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА / 09.01.2018
Питања и одговори / 17.01.2018
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА -1,8,10,11,12,15,16,18,20,21,22,23,24,25,31,37,40,41,42,43,46,47,48 и 52 / 05.03.2018
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 05.03.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈЕ БРОЈ 1,8,10,11,12,15,16,18,20,21,22,23,24,25,31,37,40,41,42,43,46,47,48 и 52 / 21.03.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈЕ БР.17,19,34,35 И 45/ 05.04.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА БР. 32/ 05.04.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈЕ БР.14 И 32/ 05.04.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈЕ БР. 49, 51, 53/ 11.04.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈЕ БР.2,3,5,7,29,30,36,38 и 44/ 11.04.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА БР. 9/ 12.04.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈЕ БР. 4,13,28,32A,39,50 / 16.04.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈЕ БР. 26,27/ 18.04.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА БР. 6/ 23.04.2018

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ХАРДВЕРА EMC STORAGE, ЈНМВ – У БРОЈ 21/2017
Датум: 12.12.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/ 14.12.2017
Измена конкурсне документације/ 15.12.2017
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава/ 15.12.2017
Измена конкурсне документације – 1/ 15.12.2017
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава – 1/ 15.12.2017
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 28.12.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 29.01.2018

ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У АГЕНЦИЈИ, ЈНМВ – У БРОЈ 23/2017
Датум: 06.12.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 11.12.2017
Измена конкурсне документације / 14.12.2017
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава / 14.12.2017
Измена конкурсне документације – 1/ 15.12.2017
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава -1/ 15.12.2017
Измена конкурсне документације – 2/ 18.12.2017
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава -2/ 18.12.2017
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 29.12.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА/ 04.01.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛУЦИ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ / 06.03.2018
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА / 13.03.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА / 21.03.2018

НАБАВКА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ – ЈНМВ – Д БРОЈ 22/2017
Датум: 06.11.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 27.11.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА / 04.12.2017
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА/ 21.03.2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 04.04.2018

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА РАЧУНАРЕ ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ – ЈНМВ – Д БРОЈ 20/2017
Датум: 31.10.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 03.11.2017
Питања и одговори / 06.11.2017
Питања и одговори / 07.11.2017
Питања и одговори / 08.11.2017
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 20.11.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 11.12.2017

НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ОБЛИКОВАНА У 5 ПАРТИЈА, ОП – Д БРОЈ 7/2017
Датум: 28.08.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 04.09.2017
Питања и одговори / 06.09.2017
Питања и одговори / 08.09.2017
Питања и одговори / 11.09.2017
Питања и одговори / 14.09.2017
Питања и одговори / 20.09.2017
Питања и одговори / 25.09.2017
Питања и одговори / 27.09.2017
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – партија 1,2,3,5 / 24.10.2017
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – партија 4 / 24.10.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – партија 4 / 06.11.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1 / 21.11.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 2/ 23.11.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 3 ии 5 / 28.11.2017

НАБАВКА И ОБНАВЉАЊЕ ЛИЦЕНЦИ ОБЛИКОВАНА У 3 ПАРТИЈЕ, ЈНМВ – Д БРОЈ 18/2017
Датум: 22.08.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 05.09.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 2 и 3/ 21.09.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1/ 25.09.2017

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ ПРОСТОРИЈА И ДВОРИШТА АГЕНЦИЈЕ ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈАВНА НАБАВКА бр. ОП – У 8/2017
Датум: 18.08.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 31.08.2017
Питања и одговори / 01.09.2017
Питања и одговори / 01.09.2017
Измена конкурсне документације / 01.09.2017
Питања и одговори / 04.09.2017
Измена конкурсне документације 1 / 04.09.2017
Питања и одговори / 06.09.2017
Питања и одговори / 08.09.2017
Измена конкурсне документације 2 / 08.09.2017
Питања и одговори / 11.09.2017
Измена конкурсне документације 3 / 11.09.2017
Питања и одговори / 18.09.2017
Питања и одговори / 21.09.2017
Обавештење о продужењу рока / 21.09.2017
Измена конкурсне документације 5 / 21.09.2017
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 04.10.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА – партија 1/ 11.10.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1/ 24.10.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 2/ 27.10.2017
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА – партија 1/ 18.01.2018
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА – партија 2/ 18.01.2018
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА – партија 1/ 29.01.2018
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА – партија 2/ 29.01.2018
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА – партија 2/ 21.01.2019
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА – партија 1/ 24.01.2019
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА – партија 1 / 20.01.2019
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА – партија 2 / 20.01.2019

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 19/2017
Датум: 17.08.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 29.08.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 11.09.2017

НАБАВКА ДОДАТНИХ VMWARE ЛИЦЕНЦИ ЗА VSPHERE И VMWARE NSX ЛИЦЕНЦИ ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – Д БРОЈ 17/2017
Датум: 04.08.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 17.08.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 08.09.2017

НАБАВКА HP BLADE СЕРВЕРИ – UPGRADE ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – Д БРОЈ 14/2017
Датум: 27.07.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 10.08.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 24.08.2017

НАБАВКА УСЛУГA ПОСРЕДОВАЊА У OРГАНИЗАЦИЈИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА РАДИ СКЛАПАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – ОП – У БРОЈ 6/2017
Датум: 05.06.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 07.06.2017
ОДЛУКA О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА / 18.07.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА / 11.08.2017

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЛИЦЕНЦИ ЗА VMWARE, ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 16/2017
Датум: 02.06.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 13.06.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 28.06.2017

НАБАВКА СОФТВЕРА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ ОПРЕМУ, ОБЛИКОВАНА У 2 ПАРТИЈЕ – ОЗНАКА ПОСТУПКА – ЈНМВ – Д БРОЈ 13/2017
Датум: 02.06.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 08.06.2017
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА / 21.06.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА / 27.06.2017

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕЦИКЛИРАЊА ТОНЕРА, ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 12/2017
Датум: 30.05.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 01.06.2017
Питања и одговори / 02.06.2017
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 13.06.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 27.06.2017

РЕКОНСТРУКЦИЈА МИКРОБИОЛОГИЈЕ ОЗНАКА ПОСТУПКА – ОП – Р БРОЈ 5/2017
Датум: 22.05.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 07.06.2017
Измена конкурсне документације/ 22.06.2017
Питања и одговори / 22.06.2017
Питања и одговори / 26.06.2017
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА / 26.06.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА / 07.07.2017

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА И КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ОБЛИКОВАНА У 4 ПАРТИЈE, ЈНМВ – Д БРОЈ 6/2017
Датум: 03.05.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 09.05.2017
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 29.05.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 15.06.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партија 1 и 2 / 19.06.2017
ОДЛУКУ О ДЕЛИМИЧНОМ СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ БРОЈ 01 –201 ОД 29.05.2017. ГОДИНЕ, ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 4 / 04.08.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – партија 4 / 11.08.2017

НАБАВКА ХЕМИКАЛИЈА И ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА, ОБЛИКОВАНА У 6 ПАРТИЈА – ОП Д БРОЈ 4/2017
Датум: 28.04.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 17.05.2017
Измена конкурсне документације
Питања и одговори / 23.05.2017
Питања и одговори / 25.05.2017
Питања и одговори / 29.05.2017
Питања и одговори / 30.05.2017
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 21.06.2017
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА / 21.06.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, партија 3 и 4 / 03.07.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партија 1 / 13.07.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партија 5 / 13.07.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партија 2 / 14.07.2017
4ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партија 4А / 20.07.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партија 6 / 20.07.2017

НАБАВКА ДИСКОВА ЗА STORAGE, ЈНМВ – Д БРОЈ 9/2017
Датум: 28.03.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 11.04.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 11.05.2017

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЛИЦЕНЦИ ЗА ORACLE, ЈНМВ – У БРОЈ 8/2017
Датум: 27.03.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 03.04.2017
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 11.04.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 09.05.2017

НАБАВКА КЊИГА, СТРУЧНИХ ЧАСОПИСА И БАЗА ПОДАТАКА ОБЛИКОВАНА У 27 ПАРТИЈА- ЈНМВ – Д БРОЈ 10/2017
Датум: 17.03.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 20.03.2017
Питања и одговори / 23.03.2017
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА- ПАРТИЈЕ 2,7 / 7.04.2017
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 07.04.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – ПАРТИЈЕ 2,7 / 21.04.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈЕ 1, 3, 4, 27/ 27.04.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈЕ 5,6,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,25,26 /27.04.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈЕ 10,20,21,22,23,24/28.04.2017

НАБАВКА УСЛУГА ПРЕВОЗА УЗОРАКА ПО СИСТЕМУ ХЛАДНОГ ЛАНЦА ЈНМВ – У БРОЈ 7/2017
Датум: 16.03.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 03.04.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 13.04.2017

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И НОВИХ ТОНЕРА, ОБЛИКОВАНA У 5 ПАРТИЈA – ОП – Д БРОЈ 3/2017
Датум: 02.03.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ/ 20.03.2017
Питања и одговори / 22.03.2017
Питања и одговори / 31.03.2017
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 28.04.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 5 / 18.05.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1,2,3,4 / 19.05.2017

НАБАВКА ОБРАЗАЦА ЗА ИЗДАВАЊЕ АКАТА АГЕНЦИЈЕ – Д БРОЈ 2/2017
Датум: 01.03.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 16.03.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 07.04.2017

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА LAL ТЕСТ, ЈНМВ – Д БРОЈ 4/2017
Датум: 03.02.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 09.02.2017
Питања и одговори / 10.02.2017
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 21.02.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 07.03.2017

НАБАВКА УСЛУГА ИСПИТИВАЊА УЗОРАКА, ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 3/2017
Датум: 25.01.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 13.02.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 20.03.2017

НАБАВКА УСЛУГЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ И ЕТАЛОНИРАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ОБЛИКОВАНА У 23 ПАРТИЈЕ, ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП- У БРОЈ 2/2017
Датум: 12.01.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 19.01.2017
Питања и одговори / 23.01.2017
Питања и одговори / 03.02.2017
Питања и одговори / 06.02.2017
Питања и одговори / 09.02.2017
Питања и одговори / 13.02.2017
Питања и одговори / 14.02.2017
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – ПАРТИЈА 2,13/ 17.03.2017
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 17.03.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 17, 18, 19/ 30.03.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА- ПАРТИЈА 2,13, 16 / 31.03.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 8 / 13.04.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 6/ 19.04.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 10/ 19.04.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 15/ 19.04.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 23/ 19.04.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА21/ 20.04.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 7,9,12,14,20/ 20.04.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 1,3,11,22/ 24.04.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 5/ 25.04.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 4/ 11.05.2017

НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ОБЛИКОВАНА У 5 ПАРТИЈА- ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП- Д БРОЈ 1/2017
Датум: 10.01.2017.
Позив за подношење понуда
Позив за подношење понуда на енглеском језику
Конкурсна документација
Конкурсна документација на енглеском језику
Питања и одговори / 26.01.2017
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ/ 01.02.2017
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 21.02.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 2/ 06.03.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 3, 4, 5/ 16.03.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1a/ 17.03.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1/ 22.03.2017
1. План јавних набавки – 2016


НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА СУД СЛА- ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП-У БРОЈ 8/2016
Датум: 30.12.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/ 20.01.2017
Питања и одговори/ 25.01.2017
ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА /08.02.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 14.03.2017


ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У АГЕНЦИЈИ, ЈНМВ – У БРОЈ 30/2016
Датум: 15.12.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/ 23.12.2016
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/23.12.2016
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ/ 23.12.2016
ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА /10.01.2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 24.01.2017


НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ПЕРИФЕРИЈА ЗА РАЧУНАРЕ, ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – Д 27/2016
Датум: 29.11.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/ 05.12.2016
ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА /19.12.2016
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 10.01.2017


НАБАВКА СТРУЧНИХ ЧАСОПИСА И БАЗА ПОДАТАКА ОБЛИКОВАНА У 2 ПАРТИЈЕ, ЈНМВ – У БРОЈ 29/2016
Датум: 28.11.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА /14.12.2016
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 28.12.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 06.01.2017.


НАБАВКА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-У БРОЈ 31/2016
Датум: 25.11.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА /06.12.2016
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 22.12.2016.


НАБАВКА ОКРУЖЕЊА ЗА BACKUP, ЈНМВ – Д БРОЈ 26/2016
Датум: 27.10.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 18.11.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 07.12.2016.


НАБАВКА УСЛУГА ЧУВАЊЕ, НЕГЕ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ЖИВОТИЊА, ПРАЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА КАВЕЗА ЗА ЖИВОТИЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ЖИВОТИЊА, ЈНМВ – У БРОЈ 28/2016
Датум: 14.10.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/ 19.10.2016
Измена конкурсне документације /19.10.2016
Обавештење о продужењу рока/ 19.10.2016
Питања и одговори/ 20.10.2016
ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА /04.11.2016
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/23.11.2016


ИЗРАДА НАДСТРЕШНИЦА ЗА АУТОМОБИЛЕ, ЈНМВ – Р БРОЈ 25/2016
Датум: 13.10.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/ 20.10.2016
ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА /01.11.2016
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/18.11.2016


НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ, ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 24/2016
Датум: 03.10.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА /19.10.2016
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/09.11.2016


НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ОБЛИКОВАНA У 5 ПАРТИЈA, ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – Д БРОЈ 20/2016
Датум: 23.09.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/04.10.2016
ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 1,2,3/ 10.11.2016
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – ПАРТИЈА 4,5/10.11.2016
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 2,3/06.12.2016
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА за партију 4 и 5/ 07.12.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 1/ 09.12.2016


НАБАВКА ОДРЖАВАЊА ЕРП-а, ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 21/2016
Датум: 12.09.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА /28.09.2016
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/13.10.2016


НАБАВКА УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЛИЦА, ЗГРАДА, ДВОРИШТА И ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ НАРУЧИОЦА, ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 23/2016
Датум: 09.09.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА /23.09.2016
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/10.10.2016
ОДЛУКA О ИЗМЕНИ УГОВОРА /29.01.2018
ОДЛУКA О ИЗМЕНИ УГОВОРА /24.01.2019


НАБАВКА УСЛУГА ЗБРИЊАВАЊА ОТПАДА ОБЛИКОВАНA У 2 ПАРТИЈЕ, ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – БРОЈ 22/2016
Датум: 02.09.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА /23.09.2016
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 07.10.2016
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – за партију 2/19.10.2016


НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА РАЧУНАРЕ, ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – Д БРОЈ 16/2016
Датум: 08.07.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА /26.07.2016
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 16.08.2016


НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЛИЦЕНЦИ EMC, MYPROCESS и ADLIB, OP–U BROJ 5/2016
Датум: 06.07.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације /10.08.2016
Обавештење о продужењу рока/ 10.08.2016
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА /13.09.2016
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 19.10.2016


НАБАВКА АГРЕГАТА, ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – Р БРОЈ 15/2016
Датум: 30.06.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/ 06.07.2016
Питања и одговори/ 07.07.2016
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 27.07.2016
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА/ 02.08.2016
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 19.09.2016
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 08.11.2016


НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ОП-Д- У БРОЈ 7/2016
Датум: 29.06.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 10.08.2016
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 02.09.2016


ИЗРАДА ЕНТЕРИЈЕРА УЛАЗНОГ ХОЛА, ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – Р БРОЈ 18/2016
Датум: 22.06.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Детаљније о изради ЕНТЕРИЈЕРА УЛАЗНОГ ХОЛА
Улазни хол (пдф формат)
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 19.07.2016
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 05.08.2016


НАБАВКА УСЛУГA ПОСРЕДОВАЊА У OРГАНИЗАЦИЈИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА РАДИ СКЛАПАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – ОП – У БРОЈ 4/2016
Датум: 20.06.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације /24.06.2016
Питања и одговори/ 29.06.2016
ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА /17.08.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ/07.09.2016.


НАБАВКА КОЛОНА ОБЛИКОВАНА У 5 ПАРТИЈA, ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – Д БРОЈ 14/2016
Датум: 17.06.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА /17.06.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – за партију 2 и 5/26.07.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – за партију 3/28.07.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – за партију 1/03.08.2016.


НАБАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ VMWARE ОБЛИКОВАНА У 2 ПАРТИЈЕ, ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 17/2016
Датум: 13.06.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/17.06.2016
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 01.07.2016


НАБАВКА ХЕМИКАЛИЈА, ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 13/2016
Датум: 23.05.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА /17.06.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/06.07.2016.


НАБАВКА УСЛУГЕ РЕЦИКЛИРАЊА ТОНЕРА, ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 12/2016
Датум: 20.05.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА /17.06.2016.
ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ /11.07.2016.


НАБАВКА УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 7/2016
Датум: 25.04.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/28.04.2016
Измена конкурсне документације /28.04.2016
Измена конкурсне документације /04.05.2016
Обавештење о продужењу рока/ 04.05.2016.
Питања и одговори/ 04.05.2016.
Питања и одговори/ 05.05.2016.
Питања и одговори/ 09.05.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА /20.05.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/18.07.2016.


НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ ОБЛИКОВАНА У 2 ПАРТИЈЕ, ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – Д БРОЈ 9/2016
Датум: 20.04.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА /10.05.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/30.05.2016.


НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ – СЕРВЕРИ, ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – Д БРОЈ 8/2016
Датум: 01.04.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ИЗМЕНА конкурсне документације/ 04.04.2016.
ИЗМЕНА конкурсне документације/ 08.04.2016.
Обавештење о продужењу рока/ 08.04.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА /27.04.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/17.05.2016.


НАБАВКА ЧАСОПИСА И БАЗА ПОДАТАКА ОБЛИКОВАНА У 9 ПАРТИЈA OЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 10/2016
Датум: 25.03.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/30.03.2016
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА /14.04.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/05.05.2016.


ИЗМЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ ПРОФИЛА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА СУД И ЊЕГОВА ИНТЕГРАЦИЈА СА ПОРТАЛОМ Е УПРАВЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “Е – ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА КЛИЈЕНАТА“ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 11/2016
Датум: 22.03.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА /15.04.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/16.05.2016.Набавка услуга превоза узорака по систему хладног ланца ЈНМВ – У БРОЈ 6/2016
Датум: 14.03.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА/04.04.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/21.04.2016.НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИНСТАЛАЦИЈА ОБЛИКОВАНA У 2 ПАРТИЈЕ – 5/2016
Датум: 10.03.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/18.03.2016
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА/04.04.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партија 1 /21.04.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партија 2 /22.04.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА/25.05.2016.НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ОБЛИКОВАНОГ У 6 ПАРТИЈА – ОП – Д 2/2016
Датум: 3.03.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/ 16.03.2016.
Питања и одговори/ 28.03.2016.
ИЗМЕНА конкурсне документације/ 29.03.2016.
Питања и одговори/ 30.03.2016.
Питања и одговори/ 01.04.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА/17.05.2016.
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА за партију 4/ 17.05.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА за партију 4/ 09.06.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за партију 1, 2, 5/ 09.06.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за партију 6/ 14.06.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за партију 3/ 14.06.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА за партију 4/ 11.07.2016.НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПИС-а – ОП- У 1/2016-
Датум: 25.02.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/ 03.03.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА/ 08.04.2016
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/26.04.2016.НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ОБЛИКОВАНА У 3 ПАРТИЈЕ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – Д БРОЈ 3/2016
Датум: 23.02.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/ 02.03.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА/25.04.2016
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1/16.05.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 3/18.05.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 2/19.05.2016.Набавка услуга унапређења ПИС-а – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – Д БРОЈ 4/2016
Датум: 18.02.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА/4.03.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/17.03.2016.НАБАВКА КЊИГА ОБЛИКОВАНА У 21 ПАРТИЈУ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – Д БРОЈ 1/2016
Датум: 08.02.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације – 17.02.2016
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА/4.03.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ(партија број 13)/15.03.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ(партије број 1-12 и 14-21)/17.03.2016.


НАБАВКА УСЛУГА ИСПИТИВАЊА УЗОРАКА – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ- У БРОЈ 2/2016
Датум: 05.02.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА/24.02.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/10.03.2016.


НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ HP MDS 8/12c Switch 12-port Upgrade LTU – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – Д БРОЈ 32/2015
Датум: 30.12.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА/28.01.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/12.02.2016.

ИЗМЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ ПРОФИЛА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА СУД И ЊЕГОВА ИНТЕГРАЦИЈА СА ПОРТАЛОМ Е-УПРАВЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “Е–ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА КЛИЈЕНАТА“ ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 33/2015
Датум: 29.12.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока/ 20.01.2016.
Одлука о обустави поступка / 22.02.2016.
Обавештење о обустави поступка / 29.02.2016.

НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ОБЛИКОВАНА У 6 ПАРТИЈА- ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП- Д БРОЈ 11/2015
Датум: 11.12.2015.
Позив за подношење понуда
REQUEST FOR PROPOSAL
Конкурсна документација
PROCUREMENT OF LABORATORY MATERIALS
Измена конкурсне документације/ 25.12.2015
Питања и одговори/ 30.12.2015.
Измена конкурсне документације/ 11.01.2016
Питања и одговори/ 13.12.2016.
Питања и одговори/ 14.12.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА/03.02.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 3/23.02.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 2/24.02.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партије 4,5 и 6 / 25.02.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1/25.02.2016.

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА РАЧУНАРЕ, ОБЛИКОВАНА У 4 ПАРТИЈЕ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – Д БРОЈ 31/2015
Датум: 09.12.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације / 10.12.2015
Питања и одговори/ 15.12.2015.
Измена конкурсне документације 2 / 18.12.2015
Обавештење о продужењу рока / 18.12.2015
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА/13.01.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/28.01.2016.

НАБАВКА ЧАСОПИСА И БАЗА ПОДАТАКА ОБЛИКОВАНА У 2 ПАРТИЈЕ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП-У БРОЈ 30/2015
Датум: 04.12.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/ 11.12.2015.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА/23.12.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/08.01.2016.

НАБАВКА УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА ЗА ЧУВАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И КОНТРОЛНИХ УЗОРАКА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА – ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП-У БРОЈ 6/2015
Датум: 02.12.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/ 24.12.2015./a>
Питања и одговори/ 05.01.2016.
Питања и одговори/ 08.01.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА/28.01.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/23.02.2016.

ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У АГЕНЦИЈИ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-У БРОЈ 29/2015
Датум: 02.11.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измене и допуне / 03.11.2015
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА/27.11.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/11.12.2015.

НАБАВКА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-У БРОЈ 28/2015
Датум: 20.10.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измене и допуне / 23.10.2015
Обавештење о продужењу рока / 23.10.2015
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА/06.11.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/27.11.2015.

НАБАВКА СТОРИЏ СИСТЕМА, ПРОШИРЕЊА БЕКАП КАПАЦИТЕТА И ПРАТЕЋИХ УСЛУГА ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП – Д БРОЈ 5/2015
Датум: 02.10.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Техничка документација
ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације/ 19.10.2015
Питања и одговори/ 26.10.2015.
Питања и одговори/ 29.10.2015.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА/20.11.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/10.12.2015.

НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ОБЛИКОВАНА У 3 ПАРТИЈЕ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 26/2015
Датум: 02.10.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока / 06.10.2015
Питања и одговори 1 / 06.10.2015.
Измена конкурсне документације / 06.10.2015
Питања и одговори 2 / 09.10.2015.
Питања и одговори 3 / 12.10.2015.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 30.10.2015
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1/24.11.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 3/24.11.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 2/25.11.2015.

ЧУВАЊЕ, НЕГА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ЖИВОТИЊА, ПРАЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА КАВЕЗА ЗА ЖИВОТИЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ЖИВОТИЊА – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 25/2015
Датум: 01.10.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА/02.11.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/09.11.2015.

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-У БРОЈ 24/2015
Датум: 18.09.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 1 / 21.09.2015.
Питања и одговори 2 / 22.09.2015.
Питања и одговори 3 / 24.09.2015.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА / 07.10.2015
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/22.10.2015.

НАБАВКА УСЛУГA ПОСРЕДОВАЊА У OРГАНИЗАЦИЈИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА РАДИ СКЛАПАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, ЈНМВ 27/2015
Датум: 18.09.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/ 21.09.2015.
ИЗМЕНА конкурсне документације/ 25.09.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ/ 25.09.2015.
ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА / 06.10.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ / 20.10.2015.

НАБАВКА УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗГРАДЕ ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-У БРОЈ 22/2015
Датум: 04.09.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/ 08.09.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/06.10.2015.

ИЗРАДА VIEW-а СТАТУС ЗАХТЕВА У СУД-у ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-Д БРОЈ 21/2015
Датум: 17.08.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/18.09.2015.

АДАПТАЦИЈА УЛАЗНОГ ХОЛА ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – Р БРОЈ 23/2015
Датум: 14.08.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о додели уговора/18.09.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/02.10.2015.

НАБАВКА УСЛУГА РЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ОБЛИКОВАНА У 5 ПАРТИЈА ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-У БРОЈ 20/2015
Датум: 21.07.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/ 27.07.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1, 2 и 3/ 02.09.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 4/ 02.09.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 5/ 08.09.2015.

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ОБЛИКОВАНA У 3 ПАРТИЈE ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП – Д БРОЈ 9/2015
Датум: 21.07.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/ 14.08.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 07.10.2015.

Назив јавне набавке: НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – Д БРОЈ 15/2015
Датум: 13.07.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације/ 15.07.2015
Питања и одговори/ 27.07.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 04.09.2015.

Назив јавне набавке: НАБАВКА ОДРЖАВАЊА И ПРОШИРЕЊА ЕРП–a ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 19/2015
Датум: 08.07.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 18.08.2015.

Назив јавне набавке: НАБАВКА VMWARE VSPHERE WITH OPERATIONS MANAGEMENT STANDARD FOR 1 PROCESSOR ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ- Д БРОЈ 18/2015
Датум: 01.07.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 30.07.2015.

Назив јавне набавке: НАБАВКА КОЛОНА ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – Д 17/2015
Датум: 25.06.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације / 26.06.2015
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 30.07.2015.

Назив јавне набавке: НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ОБЛИКОВАНA У 18 ПАРТИЈA ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП – Д БРОЈ 2/2015
Датум: 19.06.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/ 26.06.2015.
Питања и одговори/ 02.07.2015.
Питања и одговори/ 03.07.2015.
Питања и одговори/ 08.07.2015.
Питања и одговори/ 09.07.2015.
Питања и одговори/ 10.07.2015.
Питања и одговори/ 14.07.2015.
Питања и одговори/ 15.07.2015.
Питања и одговори/ 17.07.2015.
Питања и одговори/ 21.07.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА/ 23.07.2015
Питања и одговори/ 27.07.2015.
Питања и одговори/ 28.07.2015.
Питања и одговори/ 31.07.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – за партију 18/ 19.10.2015
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партије 1 и 8
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партије 9, 10, 11 и 12/ 02.11.2015
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партија 17/ 02.11.2015
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партија 4/ 02.11.2015
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партија 3, 14, 15, 16 / 03.11.2015
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партија 5, 13/ 03.11.2015
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партија 2/ 04.11.2015
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партија 6/ 10.11.2015
Одлука Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, партија 7 / 26.11.2015
Обавештење о продужењу рока, партија 7/ 27.11.2015
Питања и одговори/ 02.12.2015.
Питања и одговори/ 10.12.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партија 7/ 18.01.2016

Назив јавне набавке: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ЦЕНТРАЛНЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ У ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ У АГЕНЦИЈИ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА СРБИЈЕ
ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – Р БРОЈ 13/2015
Датум: 19.06.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/ 26.06.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 29.07.2015.

Назив јавне набавке: НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП – Д БРОЈ 7/2015
Датум: 16.06.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 28.08.2015.

2015 – Јавне набавке / архива

Назив јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА ЗБРИЊАВАЊА (ПРЕУЗИМАЊЕ И ИЗВОЗ) ФАРМАЦЕУТСКОГ ОТПАДА, ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-У 16/2015
Датум: 15.06.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 22.07.2015.

Назив јавне набавке: НАБАВКА ОДРЖАВАЊА И ПРОШИРЕЊА ЕРП–a ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-У БРОЈ 12/2015
Датум: 09.06.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка/ 06.07.2015

Назив јавне набавке: ИЗДАВАЊЕ ФАРМАКОТЕРАПИЈСКОГ ВОДИЧА БРОЈ 6, ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈНМВ – Д БРОЈ 1/2015
Датум: 27.05.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ИЗМЕНА конкурсне документације/ 01.06.2015.
Питања и одговори / 05.06.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 04.08.2015.

Назив јавне набавке: НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ ОБЛИКОВАНА У 3 ПАРТИЈЕ ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – Д 14/2015
Датум: 19.05.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 21.05.2015.
Питања и одговори / 26.05.2015.
Обавештење о обустави поступка за партију 3 / 29.06.2015
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партија 1 и 2 / 06.07.2015.

Назив јавне набавке: НАБАВКА ХЕМИКАЛИЈА И КОЛОНА ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ, ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – Д БРОЈ 7/2015
Датум: 07.05.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 08.05.2015.
Питања и одговори / 11.05.2015.
ИЗМЕНА конкурсне документације / 11.05.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА / 11.05.2015.
Питања и одговори / 15.05.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, партија 2 / 18.06.2015
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партија 1 / 22.06.2015.

Назив јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИНСТАЛАЦИЈА ОБЛИКОВАНА У 2 ПАРТИЈЕ, ОЗНАКА ПОСТУПКА БРОЈ ЈНМВ – У 11/2015
Датум: 14.04.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА / 17.04.2015.
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ / 17.04.2015.
Питања и одговори / 23.04.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 26.05.2015.

Назив јавне набавке: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И НОВИХ ТОНЕРА ОБЛИКОВАНA У 5 ПАРТИЈA, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП – Д БРОЈ 4/2015
Датум: 08.04.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 16.04.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА / 04.05.2015.
ИЗМЕНА конкурсне документације / 04.05.2015.
Питања и одговори / 08.05.2015.
Питања и одговори / 13.05.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – партија 2, 3 и 4/ 22.06.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1 / 24.06.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 5 / 25.06.2015.

Назив јавне набавке: НАБАВКА КЊИГА ОБЛИКОВАНA У 23 ПАРТИЈЕ, ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – Д БРОЈ 9/2015
Датум: 08.04.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 17.04.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – партија 2/ 07.05.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 23 / 07.05.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – за партије број 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21 и 22 / 08.05.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – за партије број 1, 5, 6, 16, 17, 19 и 20 / 15.05.2015.

Назив јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА ПРЕВОЗА УЗОРАКА ПО СИСТЕМУ ХЛАДНОГ ЛАНЦА ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 3/2015
Датум: 03.04.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 08.05.2015.

Назив јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГЕ РЕЦИКЛИРАЊА ТОНЕРА ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 10/2015
Датум: 01.04.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 08.05.2015.

Назив јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА ОБРАЗАЦА ЗА ИЗДАВАЊЕ АКАТА АГЕНЦИЈЕ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-У БРОЈ 8/2015
Датум: 24.03.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 07.05.2015.

Назив јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА ИСПИТИВАЊА УЗОРАКА – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-У БРОЈ 6/2015
Датум: 04.03.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 09.04.2015.

Назив јавне набавке: НАБАВКА ДЕЛОВА ЗА HP BLADE СЕРВЕРЕ И CISCO SWITCH WS-C3750X-24T-S ОБЛИКОВАНA У 2 ПАРТИЈE, ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – Д БРОЈ 5/2015
Датум: 03.03.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 06.03.2015.
Питања и одговори / 10.03.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партијa 1 / 14.04.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партијa 2 / 16.04.2015.

Назив јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ДОДАТНИХ РАДОВА КОЈИ НИСУ БИЛИ УКЉУЧЕНИ У ТЕХНИЧКУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ВОЂЕНОГ ПОД ОЗНАКОМ ОП – Д 6/2014 ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 3 – НАБАВКА И УГРАДЊА МАТЕРИЈАЛА ЗА ЗАМЕНУ КРОВОВА НА ЗГРАДАМА АГЕНЦИЈЕ, ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК ПП – У БРОЈ 3/2015
Датум: 02.03.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ / 01.04.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 16.04.2015.

Назив јавне набавке: ПРОШИРЕЊЕ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ РЕГУЛАТОРНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ, ОЗНАКА ПОСТУПКА OП – Д БРОЈ 1/2015
Датум: 25.02.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА / 18.05.2015

Назив јавне набавке: НАБАВКА HPLC И GC ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА, ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – Д БРОЈ 2/2015
Датум: 25.02.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена модела Уговора / 27.02.2015 Питања и одговори / 27.02.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 31.03.2015.

Назив јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГЕ РЕЦИКЛИРАЊА ТОНЕРА ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 4/2015
Датум: 25.02.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена / 27.02.2015.
Питања и одговори / 04.03.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА / 24.03.2015
Реализоване јавне набавке – 2014


Назив јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-У БРОЈ 32/2014 – ОДРЖАВАЊЕ HARDVERA EMC STORAGE И ПРОДУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА УРЕЂАЈ ЗА АРХИВИРАЊЕ EMC CENTERA
Датум: 22.12.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партијa 1/ 06.02.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партијa 2/ 06.02.2015.


Назив јавне набавке:НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЛИЦЕНЦИ АDLIB И MYPROCESS ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-У БРОЈ 31/2014
Датум: 18.12.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 27.01.2015.


Назив јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ОБЛИКОВАНА У 45 ПАРТИЈА – ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП-У БРОЈ 12/2014
Датум:16.12.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 26.12.2014
Измена I / 26.12.2014
Питања и одговори / 15.01.2015
Питања и одговори / 19.01.2015
Измена II / 19.01.2015
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА / 19.01.2015
Питања и одговори / 26.01.2015
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈЕ БРОЈ 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 20A, 20Б, 20В, 23, 26, 27, 28, 36А, 41, 42 и 43/ 27.03.2015. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партијa 3, 16, 17, 29, 33, 38, 39А и 44 / 06.04.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партијa 11/ 06.04.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партијa 40/ 06.04.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партијa 19a/ 06.04.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партијa 24, 25,34,36/ 06.04.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партијa 2, 2A, 6, 15, 21, 22, 30, 31, 32, 37, 39 и 45/ 06.04.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партијa 18 и 35/ 09.04.2015.


Назив јавне набавке: ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У АГЕНЦИЈИ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-У БРОЈ 28/2014
Датум: 08.12.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 11.12.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 21.01.2015.


Назив јавне набавке: НАБАВКА ХАРДВЕРА И СОФТВЕРА ОБЛИКОВАНА У 4 ПАРТИЈЕ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП-Д БРОЈ 16/2014
Датум: 04.12.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 12.01.2015
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партија 1/ 26.02.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партија 2/ 26.02.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, партија 3/ 26.02.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, партија 4/ 26.02.2015.


Назив јавне набавке: НАБАВКА ЧАСОПИСА И БАЗА ПОДАТАКА, обликованa у 4 партије – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ- Д БРОЈ 20/2014
Датум: 02.12.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 26.12.2014.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 31.12.2014.


Назив јавне набавке: НАБАВКА СОФТВЕРА ЗА BACKUP – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-Д БРОЈ 27/2014
Датум: 21.11.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 27.11.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 20.01.2015.


Назив јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА ПРИПРЕМE ЗА ШТАМПУ И ШТАМПE СТРУЧНИХ ПУБЛИКАЦИЈА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ АГЕНЦИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА – ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП – У БРОЈ 10/2014
Датум: 07.11.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – партије 1 и 4/ 20.01.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 2,3 / 04.03.2015.


Назив јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГA ПОСРЕДОВАЊА У OРГАНИЗАЦИЈИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП – У БРОЈ 17/2014
Датум: 06.11.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 28.01.2015.


Назив јавне набавке: НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ОБЛИКОВАН У 6 ПАРТИЈА – ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП-Д БРОЈ 14/2014
Датум: 04.11.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измене и допуне / 12.11.2014
Питања и одговори / 12.11.2014
Питања и одговори / 28.11.2014
Питања и одговори / 28.11.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партије 1 и 2/ 04.02.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 4/ 05.02.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 3/ 05.02.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партијe 5, 6/ 06.02.2015.


Назив јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ ПРОСТОРИЈА И ДВОРИШТА АГЕНЦИЈЕ ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП – У БРОЈ 11/2014
Датум: 24.10.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 05.11.2014
Питања и одговори / 07.11.2014
Питања и одговори / 17.11.2014
Питања и одговори / 17.11.2014
Питања и одговори / 28.11.2014
Питања и одговори / 28.11.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА/ 29.12.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1 / 13.01.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 2 / 23.02.2015.
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА БР. 03-2 ОД 08.01.2015. / 28.03.2017.


Назив јавне набавке: НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ОБЛИКОВАН У 13 ПАРТИЈA- ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП-Д БРОЈ 13/2014
Датум: 20.10.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 05.11.2014
Питања и одговори / 07.11.2014
Измене и допуне / 07.11.2014
Питања и одговори / 12.11.2014
Питања и одговори / 17.11.2014
Измене и допуне / 18.11.2014
Питања и одговори / 20.11.2014
Измене и допуне / 20.11.2014
Питања и одговори / 25.11.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партије 10, 11, 12 / 9.01.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – партије 2, 3, 4, 7, 9 и 14 / 12.01.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партијa 1/ 20.01.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партијa 8/ 21.01.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партије 5 и 6/ 21.01.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 13/ 29.01.2015.


Назив јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ОБЛИКОВАНА У 3 ПАРТИЈЕ, ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 30/2014
Датум: 16.10.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 20.10.2014
Питања и одговори / 20.10.2014
Питања и одговори / 22.10.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 2/ 21.11.2014.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 3/ 24.11.2014.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1/ 28.11.2014.


Назив јавне набавке: УСЛУГА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ, ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 29/2014
Датум: 16.10.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 2/ 17.11.2014.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1/ 26.11.2014.


Назив јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА – ЧУВАЊЕ, НЕГА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ЖИВОТИЊА, ПРАЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА КАВЕЗА ЗА ЖИВОТИЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ЖИВОТИЊА, ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ – У БР. 26/2014
Датум: 16.10.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 20.11.2014.


Назив јавне набавке: НАБАВКА АГРЕГАТА – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-Д БРОЈ 25/2014
Датум: 19.09.2014.
Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 18.11.2014.


НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ПП- Д 9/2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 13.08.2014.


Назив јавне набавке: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ЦЕНТРАЛНЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ У ФИЗИЧКО–ХЕМИЈСКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП-Д БРОЈ 7/2014
Датум: 12.08.2014.
Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Питања и одговори / 17.09.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 26.12.2014.


Назив јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ – OЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-У БРОЈ 23/2014
Датум: 12.08.2014.
Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Питања и oдговори / 20.08.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 13.10.2014.


Назив јавне набавке: НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ MY PROCESS SA DOCUMENTUM (PLATFORM BUNDLE I CUSTOM CLIENT LICENCE) – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – Д БРОЈ 24/2014
Датум: 06.08.2014.
Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 09.10.2014.


Назив јавне набавке: НАБАВКА СА УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРОТИВПОЖАРНЕ ПУТЕВЕ ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – Д БРОЈ 22/2014
Датум: 06.08.2014.
Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 24.09.2014.


Назив јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗГРАДЕ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-У БРОЈ 21/2014
Датум: 06.08.2014.
Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 09.10.2014.


Назив јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ ПРЕВОЗНИХ КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈИ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО
ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 16/2014
Датум: 31.07.2014.
Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА/ 29.08.2014


Назив јавне набавке: ЈНМВ – У БРОЈ 19/2014 – НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИНСТАЛАЦИЈА ОБЛИКОВАНА У 2 ПАРТИЈЕ
Датум: 23.07.2014.
Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Питања и oдговори /31.07.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 23.09.2014.


Назив јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ – ЈНМВ – У БР. 15/2014
Датум: 30.06.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и oдговори /03.07.2014
Питања и oдговори /03.07.2014
Питања и oдговори /04.07.2014
Питања и oдговори /07.07.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА /01.08.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 16.10.2014.


Назив јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ERP-а – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 13/2014
Датум: 24.06.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 07.08.2014


Назив јавне набавке: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТАНДАРДА ISO 27001 – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-У БРОЈ 7/2014
Датум: 13.06.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори /20.06.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 23.09.2014


Назив јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ОБЛИКОВАНА У 3 ПАРТИЈЕ OЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 17/2014
Датум: 13.06.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори /18.06.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА /19.06.2014


Назив јавне набавке: JAВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ ЛАБОРАТОРИЈА – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ- Д број 9/2014
Датум: 03.06.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 27.06.2014


Назив јавне набавке: НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ MY PROCESS SA DOCUMENTUM (PLATFORM BUNDLE I CUSTOM CLIENT LICENCE) – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ- Д број 12/2014
Датум: 03.06.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА/ 03.07.2014


Назив јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА ЗБРИЊАВАЊА (ПРЕУЗИМАЊЕ И ИЗВОЗ) ФАРМАЦЕУТСКОГ ОТПАДА – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ- У БРОЈ 6/2014 –
Датум: 28.05.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и oдговори / 05.06.2014
Питања и oдговори / 20.06.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 16.07.2014


Назив јавне набавке: НАБАВКА СА УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ ОБЛИКОВАНА У ТРИ ПАРТИЈЕ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП-Д БРОЈ 6/2014
Датум: 28.05.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – партија 2/ 28.07.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1 и 3/ 07.08.2014


Назив јавне набавке: НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ, обликована у 4 партије – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ- Д БРОЈ 8/2014
Датум: 26.05.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и oдговори / 29.05.2014
Питања и oдговори / 02.06.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 25.06.2014


Назив јавне набавке: НАБАВКА СЛУЖБЕНОГ АУТОМОБИЛА – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ- Д БРОЈ 14/2014
Датум: 21.05.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и oдговори / 28.05.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 25.06.2014


Назив јавне набавке: НАБАВКА КЊИГА, обликованa у 32 партије – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ- Д БРОЈ 11/2014
Датум: 16.05.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и oдговори /20.05.2014
ВАЖНО! – ИЗМЕНА Конкурсне документације /20.05.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – партије 2, 6, 15, 18, 19, 25, 26, 27 и 28 /12.06.2014.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – за партије број 7, 13, 20 и 32 /13.06.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – за партије број 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 29, 30 и 31/ 17.06.2014


Назив јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА ИСПИТИВАЊА УЗОРАКА ОБЛИКОВАНА У 4 ПАРТИЈЕ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП-У БРОЈ 3/2014
Датум: 24.04.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
CALL FOR BIDS SUBMISSION
Proceeding Code: OP-U number 3/2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА/ 02.10.2014


Назив јавне набавке: НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕСТ СТЕРИЛНОСТИ И МИКРОБИОЛОШКЕ ЧИСТОЋЕ ОБЛИКОВАНОГ У 2 ПАРТИЈЕ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП-Д БРОЈ 4/2014
Датум: 17.04.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда/ИЗМЕНА/ 25.04.2014
Конкурсна документација/ИЗМЕНА/ 25.04.2014
Питања и oдговори / 21.05.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1/ 07.08.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 2/ 11.08.2014


Назив јавне набавке: JAВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЈНМВ – Д БРОЈ 5/2014 – НАБАВКА VМ WARE vSPERE
Датум: 17.04.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и oдговори / 28.04.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 29.05.2014


Назив јавне набавке: НАБАВКА СЕНЗОРА ЗА ТЕМПЕРАТУРУ И ВЛАГУ, обликованa у 2 партије-ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ- Д БРОЈ 10/2014
Датум: 14.04.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 13.05.2014


Назив јавне набавке: АДАПТАЦИЈА УЛАЗНОГ ХОЛА – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – Д БРОЈ 3/2014
Датум: 07.04.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и oдговори / 11.04.2014
Прилог / 11.04.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 15.05.2014


Назив јавне набавке: ИЗДАВАЊЕ СТРУЧНИХ ПУБЛИКАЦИЈА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ АГЕНЦИЈЕ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – Д БРОЈ 4/2014
Датум: 24.03.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације и питања/28.03.2014
Питања и одговори/28.03.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА/ 22.04.2014.


Назив јавне набавке: НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП-Д БРОЈ 2/2014
Датум: 21.03.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА/ 26.05.2014.


Назив јавне набавке: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И НОВИХ ТОНЕРА ОБЛИКОВАНA У 5 ПАРТИЈA – ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП-Д БРОЈ 1/2014
Датум: 17.03.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/21.03.2014
Питања и одговори/24.03.2014
Питања и одговори/26.03.2014
Питања и одговори/04.04.2014
Питања и одговори/16.04.2014
Питања и одговори/16.04.2014
Питања и одговори/22.04.2014
Питања и одговори/24.04.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – партија 4/ 26.05.2014.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ- партија 1,2,3/ 28.05.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ- партија 5/ 30.05.2014


Назив јавне набавке: ПРОШИРЕЊЕ PIS-a ДРУГА ФАЗА ИНТЕГРАЦИЈЕ У ДЕЛУ ВЕЗАНОМ ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-Д БРОЈ 2/2014
Датум: 11.03.2014.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 25.04.2014


Назив јавне набавке: НАБАВКА СЕНЗОРА ЗА ТЕМПЕРАТУРУ И ВЛАГУ, обликованa у 2 партије – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-Д БРОЈ 1/2014
Датум: 11.03.2014
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА/ 09.04.2014.


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ (према члану 35. став 1. тачка 1.) СА ОЗНАКОМ ПП- Д 16/2013 – НАБАВКА ЛИЦЕНЦЕ ADLIB EXPRESS SERVER (СТАЛНА ЛИЦЕНЦА) И ЛИЦЕНЦЕ MY PRESS RENDERING SERVICE- ИНСТАЛАЦИЈА И КОНФИГУРИСАЊЕ 4/2013/ Датум: 05.02.2014


Назив јавне набавке: НАБАВКА АДВОКАТСКИХ УСЛУГА ЈНМВ – У БРОЈ 26/2013
Датум: 15.01.2014
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/ 20.01.2014
Питања и одговори/ 23.01.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА/ 24.01.2014.

Назив јавне набавке: НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ОБЛИКОВАНA У 18 ПАРТИЈА – ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП-Д БРОЈ 14/2013
Датум: 18.12.2013
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/ 23.12.2013
Питања и одговори/ 25.12.2013
Питања и одговори/ 13.01.2014
Питања и одговори/ 16.01.2014
Питања и одговори/ 20.01.2014
Питања и одговори/ 21.01.2014
Питања и одговори/ 27.01.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ОП-Д 14/2013 – НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ОБЛИКОВАНА У 18 ПАРТИЈА за ПАРТИЈУ БРОЈ 6 – DEGASER / 25.03.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈЕ БРОЈ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 и 18 /26.03.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ОП-Д 14/2013 – НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ОБЛИКОВАНА У 18 ПАРТИЈА за ПАРТИЈУ БРОЈ 12,13,15 – DEGASER / 27.03.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ОП-Д 14/2013 – НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ОБЛИКОВАНА У 18 ПАРТИЈА за ПАРТИЈЕ БРОЈ 10,11,14 – DEGASER / 27.03.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ОП-Д 14/2013 – НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ОБЛИКОВАНА У 18 ПАРТИЈА за ПАРТИЈЕ БРОЈ 16,17- DEGASER / 31.03.2014


Назив јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА РЕЦИКЛИРАЊА ТОНЕРА – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 24/2013
Датум: 12.12.2013
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ВАЖНО: Измена конкурсне документације / 16.12.2013
ВАЖНО: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ 16.12.2013
Питања и одговори/ 17.12.2013
Питања и одговори/ 20.12.2013
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 03.02.2014


Назив: НАБАВКА ДОБАРА ЗА УСЛУГЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ обликованог у 2 партије СА ОЗНАКОМ ПП- Д 13/2013
Датум: 02.12.2013
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1 / 04.12.2013
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 2 / 04.12.2013


Назив јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УПРАВЉАЊЕ РЕГУЛАТОРНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ БАЗИРАНОМ НА EMC DOCUMENTUMU – ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП-У БРОЈ 15/2013
Датум: 02.12.2013
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Назив јавне набавке: НАБАВКА СТАКЛЕНИХ ПРОТИВПОЖАРНИХ ВРАТА – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – Д БРОЈ 25/2013
Датум: 19.11.2013
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА /17.12.2013


Назив јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА ПРЕВОЗА УЗОРАКА НА ПРИНЦИПУ ХЛАДНОГ ЛАНЦА обликованог у 5 партија – ОЗНАКА ПОСТУПКА ПП У-12/2013
Датум: 13.11.2013
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ/ 13.11.2013


Назив јавне набавке: НАБАВКА НАМЕШТАЈА ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – Д БРОЈ 20/2013
Датум: 23.10.2013
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 13.12.2013
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 16.12.2013


Назив јавне набавке: НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА РАЧУНАРЕ, ЛИЦЕНЦИ И СИСТЕМА ИЗВЕШТАВАЊА ЗА SUD ОБЛИКОВАНА У 9 ПАРТИЈА – ОЗНАКA ПОСТУПKA OП – Д БРОЈ 9/2013
Датум: 21.10.2013
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 24.10.2013
Питања и одговори / 07.11.2013
Питања и одговори / 20.11.2013
Питања и одговори / 22.11.2013
Питања и одговори / 25.11.2013
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА-партија 5/ 30.12.2013.
ОБАВЕШТЕЊЕ- партија 3/ 31.12.2013.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1 / 13.01.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 4 / 14.01.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 9 / 16.01.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 6 / 22.01.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 8 / 22.01.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 2 и 7 / 3.02.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О поднетом захтеву за заштиту права у поступку јавне набавке / 09.04.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 3 / 12.05.2014


Назив јавне набавке: НАБАВКА СТАКЛЕНИХ ПРОТИВПОЖАРНИХ ВРАТА – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – Д БРОЈ 22/2013
Датум: 18.10.2013
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА/ 15.11.2013.


Назив јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА ТРЕТМАНА ИНФЕКТИВНОГ И ПОТЕНЦИЈАЛНО ИНФЕКТИВНОГ ОТПАДА ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 21/2013
Датум: 11.10.2013
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 18.10.2013
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 18.11.2013


Назив конкурса: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ
Датум: 04.10.2013
Конкурсна документација


Назив јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ОБЛИКОВАНА У 6 ПАРТИЈА – ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП-Д БРОЈ 10/2013
Датум: 20.09.2013
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 26.09.2013
Питања и одговори / 04.10.2013
Питања и одговори / 07.10.2013
Питања и одговори / 14.10.2013
Питања и одговори / 15.10.2013
Питања и одговори / 17.10.2013
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 3 и 4 / 28.11.2013
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 5 и 6/ 29.11.2013
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1/ 02.12.2013
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 2/ 04.12.2013


Назив јавне набавке: ПРОШИРЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА – „ПИС“ И „ЕРП“ ОБЛИКОВАНОГ У ТРИ ПАРТИЈЕ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-Д БРОЈ 18/2013
Датум: 19.09.2013
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 23.10.2013
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 28.10.2013


Назив јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА РЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ОБЛИКОВАНА У 45 ПАРТИЈА – ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП-У БРОЈ 11/2013
Датум: 10.09.2013
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори/ 19.09.2013
Слика апарата / 19.09.2013
Питања и одговори/ 26.09.2013
Питања и одговори/ 15.10.2013

Питања и одговори / 22.10.2013
Питања и одговори/ 25.10.2013
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – партијa 9,15,16,18,31,34,44,45/ 30.12.2013.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 12/ 13.01.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 6,14,19,20,38,39/ 14.01.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 4,5,21,24,25,26,27,28,40,41/ 15.01.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 33,42/ 15.01.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1,3,17,22,23,29,30/ 15.01.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 8/ 16.01.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 10,11,13,32,35,36,37/ 20.01.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 7/ 20.01.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 43/ 21.01.2014
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 2/ 23.01.2014


Назив јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА ЛЕКАРСКИХ ПРЕГЛЕДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У АГЕНЦИЈИ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-У БРОЈ 13/2013
Датум: 31.07.2013
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 06.08.2013
Питања и одговори / 08.08.2013
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА / 04.09.2013
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ 27.12.2013


Назив јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА ИНФОРМАТИЧКЕ ПОДРШКЕ ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-У БРОЈ 19/2013
Датум: 29.07.2013
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 1 / 03.09.2013
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – партија 2 / 03.09.2013


Назив јавне набавке: НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА FT – IR FTS СПЕКТРОМЕТАР 3000 MX – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-У БРОЈ 15/2013
Датум: 29.07.2013
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / 30.08.2013
ОБАВЕШТЕЊЕ / 30.08.2013


Назив јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА ПРЕВОЗА УЗОРАКА НА ПРИНЦИПУ ХЛАДНОГ ЛАНЦА ОБЛИКОВАНОГ У 5 ПАРТИЈА – ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП-У БРОЈ 6/2013
Датум: 08.07.2013
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 17.07.2013
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА/ 25.09.2013.


Назив јавне набавке: НАБАВКА ДОБАРА ЗА УСЛУГЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ОБЛИКОВАНА У 4 ПАРТИЈЕ – ОЗНАКА OП-Д БРОЈ 8/2013
Датум: 08.07.2013
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 24.07.2013

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ОЗНАКОМ ОП – Д БРОЈ 8/2013 – НАБАВКА ДОБАРА ЗА УСЛУГЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ обликованог у 4 партије, ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2- Набавка – кетеринг / 23.09.2013

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ОЗНАКОМ ОП – Д БРОЈ 8/2013 – НАБАВКА ДОБАРА ЗА УСЛУГЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ обликованог у 4 партије, ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 4- Набавка услуга смештаја пословних партнера / 23.09.2013

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Партија 3 / 02.10.2013
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Партија 4 / 07.10.2013


Назив јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА ИСПИТИВАЊА УЗОРАКА – ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП-У БРОЈ 5/2013 (THE PROCUREMENT OF SAMPLE TESTING SERVICES – PROCEEDING CODE OP NUMBER 5/2013)
Датум/Date: 01.07.2013
Позив за подношење понуда
INVITATION TO BID OP-U-5-2013
Конкурсна документација
Tender dokuments OP-U 5-2013

Обавештење о обустави поступка
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ-У 5/2013 – партија 4


Назив јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА ИНТЕРНЕТ ПРОВАЈДЕРА ОБЛИКОВАНОГ У ДВЕ ПАРТИЈЕ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 17/2013
Датум: 28.06.2013
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 03.07.2013
Питања и одговори / 04.07.2013
Питања и одговори / 08.07.2013
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ-У 17/2013


Назив јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ОБЛИКОВАНА У 3 ПАРТИЈЕ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ – У БРОЈ 11/2013
Датум: 27.06.2013
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори / 04.07.2013

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ-У 11/2013-партија 1,3/ 25.07.2013
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ-У 11/2013-партија 2/ 25.07.2013


Назив јавне набавке: НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ОБЛИКОВАНОГ У 13 ПАРТИЈА – ОЗНАКА ПОСТУПКА ОП-Д БРОЈ 7/2013
Датум: 25.06.2013
Позив за подношење понуда ОП-Д број 7-2013 Лабораторијски материјал
Конкурсна документација
Питања и одговори / 01.07.2013
Питања и одговори / 04.07.2013
Питања и одговори / 01.08.2013
Питања и одговори / 05.08.2013
Питања и одговори / 05.08.2013
Питања и одговори / 05.08.2013
Питања и одговори / 06.08.2013
Питања и одговори / 06.08.2013
Исправка конкурсне документације / 01.07.2013.
Исправка конкурсне документације / 04.07.2013.
Обавештење о обустави поступка – партија 3/ 10.09.2013
Обавештење о обустави поступка – партија 4/ 10.09.2013
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА/ 12.09.2013
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Партија 6 и 7/ 20.09.2013
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Партија 10/ 20.09.2013
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Партија 9 /23.09.2013
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Партија 5/ 26.09.2013
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Партија 8/ 26.09.2013
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Партија 11, 12, 13/ 01.10.2013
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Партија 1/ 04.11.2013
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Партија 2/ 06.11.2013


Назив јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА КОНТРОЛА АКТИВНОСТИ ВАКЦИНА ОБЛИКОВАНОГ У ЧЕТИРИ ПАРТИЈЕ- ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-У БРОЈ 16/2013
Датум: 03.06.2013
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка


Назив јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЛИЦЕНЦИ EMC, MYPROCESS И ОСНОВНО ОДРЖАВАЊЕ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-У БРОЈ 14/2013
Датум: 31.05.2013
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ-У 14/2013 / 24.07.2013


Назив јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗГРАДЕ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-У БРОЈ 12/2013
Датум: 31.05.2013
Позив за подношење понуда/2013
Конкурсна документација
Питања и одговори / 05.06.2013
Питања и одговори / 06.06.2013
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ-У 12-2013 / 28.06.2013


Назив јавне набавке:
НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА – “ПИС”

Обавештење:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Датум обавештења:
27.05.2013

Документација:
ЈНМВ-У БРОЈ 1/2013

Датум објављивања:
27.03.2013


Назив јавне набавке:
НАБАВКА КЊИГА

Обавештење:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 1
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 2

Датум обавештења:
27.05.2013

Документација:
ЈНМВ-Д БРОЈ 7/2013

Датум објављивања:
15.03.2013


Назив јавне набавке:
НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ФАРМАКОЛОШКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ

Документација:
ЈНМВ-Д БРОЈ 4/2013

Датум објављивања:
13.03.2013


Назив јавне набавке:
НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ERP-а

Обавештење:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Датум обавештења:
28.05.2013

Документација:
ЈНМВ-У БРОЈ 6/2013

Датум објављивања:
11.03.2013


Назив јавне набавке:
ИЗРАДА ТЕСТНЕ БАЗЕ
(КОНФИГУРАЦИЈА И ИНСТАЛАЦИЈА)
СИСТЕМА „ПИС“ И ИНТЕГРАЦИЈА
ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА “ПИС” И “СУД”
У СЕГМЕНТУ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА
И ЗДРАВСТВЕНЕ РЕГУЛАТИВЕ

Обавештење:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Датум обавештења:
04.04.2013

Документација:
ЈНМВ-У БРОЈ 9/2013

Датум објављивања:
07.03.2013


Назив јавне набавке:
НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ ЗА OFFICE STD 2013 OLP NL GOV

Документација:
ЈНМВ-Д БРОЈ 3/2013

Датум објављивања:
26.02.2013


Назив јавне набавке:
НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ ЗА ВИРТУАЛИЗАЦИЈУ

Документација:
ЈНМВ-Д БРОЈ 2/2013

Датум објављивања:
21.02.2013


Назив јавне набавке:
НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ

Документација:
ЈНМВ-Д БРОЈ 5/2013

Датум објављивања:
18.02.2013


Назив јавне набавке:
НАБАВКА ОБРАСЦА АГЕНЦИЈЕ

Документација:
ЈНМВ-Д БРОЈ 1/2013

Датум објављивања:
01.02.2013

Назив јавне набавке: НАБАВКА ОБРАСЦА АГЕНЦИЈЕ / 01.02.2013
Документација ЈНМВ-Д БРОЈ 1/2013


Назив јавне набавке:
НАБАВКА МОДУЛА ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ EMC DOCUMENTUMA и EMC CENTERЕ

Документација:
ЈНМВ 30/2012

Датум објављивања:
12.12.2012


Назив јавне набавке:
НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕСТ СТЕРИЛНОСТИ И МИКРОБИОЛОШКЕ ЧИСТОЋЕ ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ

Документација:
ЈНМВ-ОП-Д 19-2012

Датум објављивања:
22.11.2012


Назив јавне набавке:
НАБАВКА УСЛУГЕ РЕЦИКЛИРАЊА ТОНЕРА

Документација:
ЈНМВ-У БРОЈ 31/2012

Датум објављивања:
09.11.2012


Назив јавне набавке:
НАБАВКА УСЛУГЕ ОДВОЗА ФАРМАЦЕУТСКОГ ОТПАДА

Документација:
ЈНМВ-У БРОЈ 29/2012

Датум објављивања:
06.11.2012


Назив јавне набавке:
НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И НОВИХ ТОНЕРА ОБЛИКОВАН У 5 ПАРТИЈA

Документација:
ОП-Д БРОЈ 17/2012

Датум објављивања:
24.10.2012


Назив јавне набавке:
УВОЂЕЊЕ ОПТИКЕ У РАЧУНАРСКУ МРЕЖУ СА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-Д БРОЈ 27/2012

Документација:
ЈНМВ-Д27-2012

Датум објављивања:
28.09.2012


Назив јавне набавке:
НАБАВКА УСЛУГА РЕЦИКЛИРАЊА ТОНЕРА – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-У БРОЈ 26/2012

Документација:
ЈНМВ-У26-2012

Датум објављивања:
20.09.2012


Назив јавне набавке:
НАБАВКА УСЛУГА ТРЕТМАНА (ЗБРИЊАВАЊА), ИНФЕКТИВНОГ И ПОТЕНЦИЈАЛНО ИНФЕКТИВНОГ ОТПАДА – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-У БРОЈ 28/2012

Документација:
ЈНМВ28-2012

Датум објављивања:
13.09.2012


Назив јавне набавке:
НАБАВКА УВОЂЕЊЕ ОПТИКЕ У РАЧУНАРСКУ МРЕЖУ СА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-Д БРОЈ 24/2012

Документација:
ЈНМВ-Д24/2012

Датум објављивања:
03.08.2012


Назив јавне набавке:
НАБАВКА УСЛУГА ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСОТОРА ЗА ЧУВАЊЕ И ИЗЛУЧИВАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И УЗОРАКА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА – OТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Документација:
ЈАВНИ ПОЗИВ

Датум објављивања:
16.07.2012


Назив јавне набавке:
НАБАВКА УСЛУГА ТРЕТМАНА, ИНФЕКТИВНОГ И ПОТЕНЦИЈАЛНО ИНФЕКТИВНОГ ОТПАДА – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-У БРОЈ 23/2012

Документација:
ЈНМВ-У23/2012

Датум објављивања:
13.07.2012


Назив јавне набавке:
НАБАВКА УСЛУГА ИНФОРМАТИЧКЕ ПОДРШКЕ ОБЛИКОВАНА У 2 ПАРТИЈЕ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-У БРОЈ 25/2012

Документација:
ЈНМВ-У25/2012

Датум објављивања:
13.07.2012


Назив јавне набавке:
НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ VPN ПРИСТУПА СА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-Д БРОЈ 16/2012

Документација:
ЈНМВ-Д16/2012

Датум објављивања:
11.07.2012


Назив јавне набавке:
НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА ОБЛИКОВАНА У 3 ПАРТИЈЕ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-Д БРОЈ 18/2012

Документација:
ЈНМВ-Д18/2012

Датум објављивања:
18.05.2012


Назив јавне набавке:
НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-Д БРОЈ 17/2012

Документација:
ЈНМВ-Д17/2012

Датум објављивања:
15.05.2012


Назив јавне набавке:
НАБАВКА ПРОМОТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА – ОЗНАКА ПОСТУПКА ЈНМВ-Д21/2012

Документација:
ЈНМВ-Д21/2012

Датум објављивања:
10.05.2012