Home/O Агенцији/Информација за особе са инвалидитетом
Информација за особе са инвалидитетом

Ова страна намењена је особама са инвалидитетом како би на што лакши начин оствариле своја права у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије.