Home/O Агенцији/Пројекти
Пројекти

Европска Унија:
Tvining-пројекат

Европска Унија – Европска агенција за лекове – ЕМА:
ИПА пројекат

Црна Гора:
Изградња капацитета Агенције за лијекове и медицинска средства Црне Горе (ЦАЛИМС)