Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Поступајући у складу са чланом 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код дорисника јавних средстава (“Службени гласник РС“, број 159/20) Агенција за лекове и медицинска средства Србије објављује податке о броју запослених и радно ангажованих лица“

Преузети овде

08.02.2024