Уговори о пословној сарадњи
Агенција за лекове и медицинска средства Србије је потписала Споразум о сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу у намери да се у потпуности искористе све могићности постигнутих резултата које су Канцеларија и Агенција оствариле у области информационо-комуникационих технологија
Споразум
Агенција за лекове и медицинска средства Србије је потписала Споразум о сарадњи са Француском агенцијом за безбедност прехрамбених производа, животне средине и рада/Националне агенције за ветеринарске лекове (L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail / L’Agence nationale du médicament vétérinaire ANSES-ANVM) – 25.11.2011. године.
Споразум
Агенција за лекове и медицинска средства Србије је потписала Уговор о пословној сарадњи са Aгенцијом за лијекове и медицинска средства Црне Горе – 12.02.2010. године.
Уговор о пословној сарадњи
Агенција за лекове и медицинска средства Србије је потписала Уговор о пословној сарадњи са Агенцијом за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине – 23.12.2009. године.
Уговор о пословној сарадњи
Агенцији за лекове и медицинска средства Србије је потписала Споразум о трогодишњој сарадњи са Француском агенцијом за безбедност здравствених производа (Agence française de securité sanitare des produits de santé – AFSSAPS). Овај споразум се после три године, уколико нема противљења уговорних страна аутоматски продужава на још један исти период. – 5. март 2009. године.
Споразум AFSSAPS