Home/O Агенцији/Локација
Локација

Агенција за лекове и медицинска средства Србије
Војводе Степе 458 – Београд
Факс: (+381 11) 3951-131; (+381 11) 3951-147
Ел.адреса: hygia@alims.gov.rs

Писарница Тел.: (+381 11) 3951-125; 3951-110
Факс: (+381 11) 3951-131