Службене евиденције

Агенција за лекове и медицинска средства Србије води
службену евиденцију о:

 • дозволама за лек;
 • Регистру медицинских средстава;
 • Регистру традиционалних биљних лекова;
 • Регистру хомеопатских лекова;
 • дозволама за спровођење клиничког испитивања лека;
 • дозволама за спровођење клиничког испитивања медицинског средства;
 • нежељеним реакцијама на лекове (фармаковигиланца);
 • нежељеним реакцијама на медицинска средства (вигиланца медицинских средстава);
 • уверењима за потребе извоза лекова у складу с препорукама Светске здравствене организације;
 • одобрењима за увоз лекова који немају дозволу за лек;
 • одобрењима за увоз медицинских средстава која нису уписана у Регистар медицинских средстава;
 • категоризацији лекова;
 • категоризацији медицинских средстава;
 • одобрењима за оглашавање лекова и медицинских средстава;
 • подацима о промету и потрошњи лекова и медицинских средстава;
 • контролним маркицама

Oвлашћено службено лице

Oвлашћено службено лице за обезбеђивање приступа службеним евиденцијама Агенције као и прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије је:

Братислав Пејовић
Тел.: (+381 11) 3951-183

Захтев за прибављање података из службене евиденције

Захтев за прибављање података из службене евиденције сви државни органи и јавна предузећа могу да доставе електронским путем на е-маил адресу:
sluzbene.evidencije@alims.gov.rs

Образац 1 – ИЗЈАВА

Образац 2 – ЗАХТЕВ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ СЛУЖБЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ