Презентације

Презентације из области ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Десети годишњи симпозијум под називом “Актуелни регулаторни аспекти у области лекова и медицинских средстава у хуманој и ветеринарској медицини”, Вршац, 14 – 15. новембра 2014.

Конференција у организацији Европске агенције за лекове (ЕМА) и АЛИМС-a под називом: “Јачање комуникације са пацијентима и здравственим радницима”, Београд 23. јун 2014.