Pregled humanih lekova


SPISAK LEKOVA (po godinama)

2021/2022 GODINA

SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE IZDATA DOZVOLA ZA LEK

Datum objave

Period

Prilog

04.03.2021

26.12.2020-15.02.2021

24.05.2021

16.02.2021-30.04.2021

19.10.2021

22.06.2021-31.08.2021

29.12.2021

01.09.-15.10.2021

17.01.2022

16.10.-20.12.2021

SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE ALIMS IZDAO REŠENjE O IZMENI REŠENjA DOZVOLE ZA LEK

Datum objave

Period

Vrsta izmene

Prilog

20.04.2021

01.01.-28.02.2021

izmena i/ili
dopuna proizvođača

23.06.2021

01.01.-30.04.2021

ukidanje mesta proizvodnje

19.10.2021.

01.02.-30.06.2021

prenos dozvole

19.10.2021.

01.07.-31.08.2021

prenos dozvole

19.10.2021

01.01.-31.08.2021

promena naziva leka

29.12.2021

01.03.-30.09.2021

izmena i/ili
dopuna proizvođača

17.01.2022.

01.09.- 31.12.2021

prenos dozvole

SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE IZDATO REŠENjE O PRESTANKU VAŽENjA DOZVOLE ZA LEK

Datum objave

Period

Prilog

30.09.2021

01.01.-30.04.2021

30.09.2021

01.05.-30.06.2021

19.10.2021

01.07.-15.09.2021

29.12.2021

16.09.-31.10.2021

17.01.2022

01.11.- 27.12.2021.

LISTA LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANjA OBJAVLjEN U SLUŽBENOM GLASNIKU RS

Datum objave

Period

Prilog

19.10.2021

SPISAK LEKOVA KOJI SADRŽE PSIHOAKTIVNE KONTROLISANE SUPSTANCE

Spisak lekova koji sadrže psihoaktivne supstance možete preuzeti ovde: SPISAK

SPISAK HOMEOPATSKIH LEKOVA ZA KOJE JE IZDATA DOZVOLA ZA LEK


2020. GODINA

SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE IZDATA DOZVOLA ZA LEK

Datum objave

Period

Prilog

08.01.2020

21.09.2019-30.11.2019

04.03.2020

01.12.2019-31.12.2020

25.05.2020

01.02.-31.03.2020

22.06.2020

01.04.-31.05.2020

22.07.2020

01.06.-30.06.2020

19.10.2020

01.07.-31.08.2020

24.11.2020

01.09.-15.10.2020

22.01.2021

16.10.-25.12.2020

SPISAK LEKOVA KOJI SADRŽE PSIHOAKTIVNE KONTROLISANE SUPSTANCE

Spisak lekova koji sadrže psihoaktivne supstance možete preuzeti ovde: SPISAK 25.11.2020.

SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE IZDATO REŠENjE O PRESTANKU VAŽENjA DOZVOLE ZA LEK

Datum objave

Period

Prilog

08.01.2020

01.10.2019-30.11.2019

04.03.2020

01.12.2019-31.01.2020

02.06.2020

01.02.-31.03.2020

07.07.2020

01.04.-31.05.2020

05.08.2020

01.06.-10.07.2020

22.10.2020

11.07.- 31.08.2020

24.11.2020

01.09.- 31.10.2020

20.01.2021

01.11.- 31.12.2020

SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE ALIMS IZDAO REŠENjE O IZMENI REŠENjA DOZVOLE ZA LEK

Datum objave

Period

Vrsta izmene

Prilog

15.01.2020.

01.10.2019-31.12.2019

izmena EAN koda

29.01.2020.

01.10.2019-31.12.2019

prenos dozvole

31.01.2020

19.08.2019-31.12.2020

promena naziva i/ili adrese
nosioca dozvole za lek

31.01.2020

19.08.2019-31.12.2020

izmena i/ili
dopuna proizvođača

04.02.2020

01.10.2019-31.12.2019

promena naziva i/ili
adrese proizvođača

26.02.2020

01.11.2019-20.01.2020

promena naziva leka

29.05.2020

01.01.-31.03.2020

prenos dozvole

08.06.2020.

01.01.-31.03.2020

izmena EAN koda

08.06.2020.

01.01.-31.03.2020

izmena i/ili
dopuna proizvođača

10.06.2020

01.01.-31.03.2020

promena naziva i/ili
adrese proizvođača

22.06.2020

01.01.-30.04.2020

promena naziva i/ili adrese
nosioca dozvole za lek

22.06.2020

21.01.-30.04.2020

promena naziva leka

15.07.2020.

01.04.-30.06.2020

izmena i/ili
dopuna proizvođača

15.07.2020.

01.04.-30.06.2020

izmena EAN koda

22.07.2020.

01.04.-30.06.2020

prenos dozvole

22.07.2020.

01.04.-30.06.2020

promena naziva i/ili
adrese proizvođača

06.08.2018

01.01.-20.07.2020

izmena odnosno
ukidanje mesta proizvodnje

22.10.2020.

01.07.-31.08.2020

prenos dozvole

27.10.2020.

30.06.-30.09.2020

izmena i/ili
dopuna proizvođača

06.11.2020.

01.07.-30.09.2020

promena naziva i/ili
adrese proizvođača

06.11.2020.

01.07.-30.09.2020

izmena EAN koda

05.02.2021.

01.09.-31.12.2020

prenos dozvole

05.02.2021.

01.10.-31.12.2020

izmena i/ili
dopuna proizvođača

18.02.2021.

01.10.-31.12.2020

izmena EAN koda

18.02.2021.

01.05.-31.12.2020

promena naziva leka

18.02.2021.

01.05.-31.12.2020

promena naziva i/ili adrese
nosioca dozvole za lek

LISTA LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANjA OBJAVLjEN U SLUŽBENOM GLASNIKU RS

Datum objave

Period

Prilog

07.07.2020

20.01.2021

SPISAK HOMEOPATSKIH LEKOVA ZA KOJE JE IZDATA DOZVOLA ZA LEK

Datum objave

Period

Prilog

02.06.2020.

01.01.-31.03.2020

22.07.2020.

01.04.-30.06.2020

2019. GODINA

SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE IZDATA DOZVOLA ZA LEK

Datum objave

Period

Prilog

14.01.2019

01.11.-15.12.2018

26.02.2019

16.12.2018-31.01.2019

16.07.2019

28.01.-28.02.2019

16.07.2019

01.03.-15.04.2019

18.07.2019

16.04.-31.05.2019

05.08.2019

01.06.-15.07.2019

29.10.2019

16.07.-20.09.2019

SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE ALIMS IZDAO REŠENjE O IZMENI REŠENjA DOZVOLE ZA LEK

Datum objave

Period

Vrsta izmene

Prilog

27.02.2019.

01.10.2018-31.01.2019

prenos dozvole

16.07.2019

01.10.2018-31.01.2019

izmena i/ili
dopuna proizvođača

18.07.2019

01.02.-31.05.2019.

prenos dozvole

22.07.2019

01.02.-31.05.2019.

izmena i/ili
dopuna proizvođača

22.07.2019

do 30.06.2019.

promena naziva leka

22.07.2019.

01.11.2018-31.05.2019

izmena EAN-a

24.07.2019

01.10.2018-31.05.2019

promena naziva i/ili adrese
proizvođača

10.10.2019

01.06.2019-31.07.2019

izmena i/ili
dopuna proizvođača

10.10.2019

01.06.2019-31.07.2019

prenos dozvole

05.11.2019.

01.08.2019-30.09.2019

prenos dozvole

24.12.2019.

01.06.-30.09.2019

promena naziva i/ili adrese
nosioca dozvole za lek

24.12.2019.

01.06.-30.09.2019

izmena EAN-a

24.12.2019.

01.07.-31.10.2019

izmena naziva leka

SPISAK LEKOVA KOJI SADRŽE PSIHOAKTIVNE KONTROLISANE SUPSTANCE

Spisak lekova koji sadrže psihoaktivne supstance možete preuzeti ovde: SPISAK

SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE IZDATO REŠENjE O PRESTANKU VAŽENjA DOZVOLE ZA LEK

Datum objave

Period

Prilog

11.02.2019

01.10.-15.12.2018

26.02.2019

16.12.2018 - 20.01.2019

21.05.2019

01.02.- 31.03.2019

18.07.2019

01.04.- 31.05.2019

01.08.2019

01.06.- 20.07.2019

05.11.2019

21.07.- 30.09.2019

LISTA LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANjA OBJAVLjEN U SLUŽBENOM GLASNIKU RS

Datum objave

Period

Prilog

22.05.2019

2017/2018. GODINA

SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE IZDATA DOZVOLA ZA LEK

Datum objave

Period

Prilog

08.03.2017

21.12.2016.-10.02.2017

04.05.2017

11.02.-20.03.2017

05.06.2017

21.03.-30.04.2017

05.07.2017

01.05.-01.06.2017

19.07.2017

02.06.-30.06.2017

19.09.2017

01.07.-20.08.2017

17.10.2017

21.09.-30.09.2017

14.12.2017

01.10.-31.10.2017

22.12.2017

01.11.-30.11.2017

31.01.2018

01.12.-31.12.2017

12.04.2018

01.01.-28.02.2018

28.06.2018

01.03.-20.05.2018

07.08.2018

21.05.-15.07.2018

25.10.2018

16.07.-15.09.2018

25.12.2018

16.09.-31.10.2018

SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE ALIMS IZDAO REŠENjE O IZMENI REŠENjA DOZVOLE ZA LEK

Datum objave

Period

Vrsta izmene

Prilog

02.03.2017

13.12.2016.-15.02.2017

prenos dozvole

28.04.2017

01.01.-28.02.2017

izmena i/ili
dopuna proizvođača

29.05.2017.

16.02.-30.04.2017

prenos dozvole

05.06.2017

01.03.-30.04.2017

izmena i/ili
dopuna proizvođača

05.06.2017

01.01.-30.04.2017

promena naziva i/ili adrese
nosioca dozvole za lek

05.06.2017

14.12.2016-30.04.2017

promena naziva i/ili
adrese proizvođača

19.07.2017.

01.05.-30.06.2017

prenos dozvole

08.09.2017.

01.04.-15.07.2017

izmena EAN-a

29.09.2017

01.07.-31.08.2017

prenos dozvole

29.09.2017

20.06.-31.08.2017

izmena i/ili
dopuna proizvođača

11.10.2017.

15.07.-31.08.2017

izmena EAN-a

23.10.2017

01.09.-30.09.2017

prenos dozvole

24.10.2017

01.09.-30.09.2017

izmena i/ili
dopuna proizvođača

27.10.2017

01.09.-30.09.2017

promena naziva i/ili adrese
nosioca dozvole za lek

27.10.2017

01.06.2016-30.09.2017

promena naziva i/ili
adrese proizvođača

14.12.2017

do 30.11.2017

promena naziva leka

22.12.2017.

01.10.-30.11.2017

prenos dozvole

04.01.2018

01.10.-30.11.2017

izmena i/ili
dopuna proizvođača

29.12.2017

01.10.-30.11.2017

promena naziva i/ili adrese
proizvođača

29.12.2017

01.10.-30.11.2017

promena naziva i/ili adrese
nosioca dozvole za lek

29.12.2017.

01.10.-30.11.2017

izmena EAN-a

20.02.2018

01.12.-30.01.2018

promena naziva leka

12.04.2018

01.12.2017-31.01.2018

prenos dozvole

04.05.2018

01.12.2017.-28.02.2018

izmena i/ili
dopuna proizvođača

20.06.2018

01.02.-31.03.2018

prenos dozvole

26.06.2018

01.04.-31.05.2018

prenos dozvole

26.06.2018

01.02.-30.04.2018

promena naziva leka

29.06.2018

01.03.-31.05.2018

izmena/dopuna proizvođača

10.08.2018

01.12.2017.-31.05.2018

promena naziva i/ili
adrese proizvođača

10.08.2018.

01.06.-15.07.2018

prenos dozvole

14.08.2018

01.12.2017-15.07.2018

promena naziva i/ili adrese
nosioca dozvole za lek

15.08.2018

01.12.2017-15.07.2018

izmena EAN-a

24.08.2018

01.05.-31.07.2018

promena naziva leka

29.08.2018

01.06.-31.07.2018

izmena i/ili
dopuna proizvođača

30.08.2018

01.06.-31.07.2018

promena naziva i/ili adrese
proizvođača

19.10.2018

01.01.-31.07.2018

izmena odnosno
ukidanje mesta proizvodnje

29.10.2018

16.07.-30.09.2018

ukidanje mesta proizvodnje

29.10.2018.

16.07.-30.09.2018

prenos dozvole

15.11.2018

01.08.-30.09.2018

izmena i/ili
dopuna proizvođača

26.11.2018.

16.07.-31.10.2018

izmena EAN-a

SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE IZDATO REŠENjE O PRESTANKU VAŽENjA DOZVOLE ZA LEK

Datum objave

Period

Prilog

08.03.2017

01.01.-25.02.2017

29.05.2017

26.02.-30.04.2017

25.09.2017

01.07.-20.08.2017

17.10.2017

21.07.-30.09.2017

21.12.2017

01.10.-30.11.2017

20.02.2018

01.11.-31.12.2017

04.05.2018

01.01.-28.02.2018

18.06.2018

01.03.-16.04.2018

10.08.2018

17.04.-15.07.2018

LISTA LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANjA OBJAVLjEN U SLUŽBENOM GLASNIKU RS

Datum objave

Period

Prilog

29.08.2017

01.01.-30.06.2017.

20.02.2018

2016. GODINA

SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE IZDATA DOZVOLA ZA LEK

Datum objave

Period

Prilog

29.02.2016

16.12.2015.-20.02.2016

06.04.2016

21.02.-25.03.2016

21.05.2016

26.03.-25.04.2016

23.05.2016

26.03.-30.04.2016

15.06.2016

01.05.-31.05.2016

07.07.2016

до 31.05.2016

21.07.2016

01.06.-28.06.2016

25.08.2016

29.06.-10.08.2016

19.09.2016

11.08.-10.09.2016

01.11.2016

11.09.-15.10.2016

18.11.2016

16.10.-31.10.2016

17.01.2017

01.11.-20.12.2016

SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE ALIMS IZDAO REŠENjE O IZMENI REŠENjA DOZVOLE ZA LEK

Datum objave

Period

Vrsta izmene

Prilog

08.01.2016

26.11.-25.12.2015

izmena EAN-a

08.01.2016

26.11.-25.12.2015

promena naziva i/ili adrese
nosioca dozvole za lek

14.03.2016

21.12.2015.-29.02.2016

izdato rešenje o
prenosu dozvole

25.03.2016.

do 15.03.2016

promena naziva i/ili
adrese proizvođača

11.04.2016.

01.03.-31.03.2016

izdato rešenje o
prenosu dozvole

27.05.2016.

16.03.-20.05.2016

promena naziva i/ili
adreseproizvođača

01.06.2016.

24.03.-25.05.2016

izdato rešenje o
prenosu dozvole

01.06.2016.

01.04.-20.05.2016

izdato rešenje o
izmeni naziva leka

08.06.2016.

do 31.05.2016

izmena EAN-a

22.06.2016

do 15.06.2016

promena naziva i/ili adrese
nosioca dozvole za lek

23.06.2016.

do 15.06.2016

ukidanje mesta
proizvodnje

18.07.2016

26.05.-30.06.2016

izdato rešenje o
prenosu dozvole

25.07.2016.

do 10.07.2016

izmena i/ili
dopuna proizvođača

19.08.2016.

01.06.-31.07.2016

izmena EAN-a

29.08.2016

01.07.-20.08.2016

izdato rešenje o
prenosu dozvole

31.08.2016.

11.07.-20.08.2016

izmena i/ili
dopuna proizvođača

05.09.2016.

16.06.-25.08.2016

promena naziva i/ili
adrese nocioca dozvole

05.09.2016.

do 25.08.2016

promena naziva i/ili
adrese proizvođača

27.09.2016.

21.08-20.09.2016

izmena i/ili
dopuna proizvođača

03.10.2016

01.08.-25.09.2016

измена ЕАН-а

31.10.2016.

do 25.10.2016

ukidanje mesta
proizvodnje

17.11.2016.

21.09.-25.10.2016

izmena i/ili
dopuna proizvođača

08.12.2016

do 30.11.2016

izdato rešenje o
prenosu dozvole

25.07.2016.

do 30.11.2016

izmena i/ili
dopuna proizvođača

14.12.2016.

14.10.-17.11.2016

promena naziva i/ili
adrese proizvođača

19.12.2016.

14.11.-29.11.2016

promena naziva i/ili adrese
nosioca dozvole za lek

21.12.2016

28.09.-09.11.2015

izmena EAN-a

SPISAK HOMEOPATSKIH LEKOVA ZA KOJE JE IZDATA DOZVOLA ZA LEK

Datum objave

Period

Prilog

11.04.2016.

15.02.-31.03.2016

07.07.2016.

до 20.06.2016

31.08.2016.

до 25.08.2016

SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE IZDATO REŠENjE O PRESTANKU VAŽENjA DOZVOLE ZA LEK

Datum objave

Period

Prilog

14.03.2016

21.12.2015.-29.02.2016

06.04.2016

01.03.-25.03.2016

27.05.2016

26.03.-15.05.2016

23.06.2016

16.05.-15.06.2016

18.07.2016

16.06.-30.06.2016

24.08.2016

01.07.-15.08.2016

22.09.2016

16.08.-15.09.2016

31.10.2016

16.09.-20.10.2016

06.12.2016

20.10.-25.11.2016

30.01.2017.

01.12.-31.12.2016.

LISTA LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANjA OBJAVLjEN U SLUŽBENOM GLASNIKU RS

Datum objave

Period

Prilog

10.02.2016

februar 2016.

18.07.2016

jul 2016.

17.01.2017

januar 2017.

2015. GODINA

SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE IZDATA DOZVOLA ZA LEK

Datum objave

Period

Prilog

23.02.2015.

16.12.2014.-31.01.2015.

15.04.2015.

01.02.2015.-31.03.2015.

21.05.2015.

01.04.2015.-15.05.2015.

18.06.2015.

01.04.2015.-15.05.2015.

22.07.2015.

16.06.2015.-15.07.2015.

21.08.2015.

16.07.2015.-15.08.2015.

25.09.2015.

16.08.2015.-15.09.2015.

26.10.2015.

16.09.2015.-20.10.2015.

05.11.2015.

21.09.2015.-20.10.2015.

21.12.2015.

16.11.2015.-15.12.2015.

SPISAK HOMEOPATSKIH LEKOVA ZA KOJE JE IZDATA DOZVOLA ZA LEK

Datum objave

Period

Prilog

21.08.2015.

01.07.-15.08.2015

18.11.2015.

01.09.-31.10.2015

SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE ALIMS IZDAO REŠENjE O IZMENI REŠENjA DOZVOLE ZA LEK

30.04.2015.

do 15.04.2015

prenos dozvole

06.05.2015.

do 15.04.2015

izmena EAN-a

22.05.2015.

do 30.04.2015

promena naziva i/ili adrese
nosioca dozvole za lek

27.05.2015.

do 15.05.2015

promena naziva leka

28.05.2015.

do 15.05.2015

promena naziva i/ili адресе
proizvođača

29.05.2015.

16.04.-25.05.2015

prenos dozvole

11.06.2015.

01.05.-31.05.2015

promena naziva i/ili adrese
nosioca dozvole za lek

12.06.2015.

16.04.-31.05.2015

izmena EAN-a

27.07.2015.

26.05.-20.07.2015

prenos dozvole

29.07.2015.

01.06.-20.07.2015

promena naziva i/ili adrese
nosioca dozvole za lek

03.08.2015.

16.05.-20.07.2015

promena naziva i/ili adrese
proizvođača

03.08.2015.

16.05.-20.07.2015

promena naziva leka

03.08.2015.

16.05.-20.07.2015

izmena EAN-a

28.08.2015.

21.07.-25.08.2015

promena naziva i/ili adrese
nosioca dozvole za lek

31.08.2015.

21.07.-25.08.2015

promena naziva i/ili adrese
proizvođača

31.08.2015.

21.07.-20.08.2015

prenos dozvole

01.09.2015.

21.07.-25.08.2015

izmena EAN-a

07.09.2015.

21.07.-31.08.2015

promena naziva leka

01.10.2015.

21.07.-25.09.2015

prenos dozvole

01.10.2015.

26.08.-25.09.2015

promena naziva i/ili adrese
nosioca dozvole za lek

05.11.2015.

26.09.-25.10.2015

prenos dozvole

13.11.2015.

26.08.-25.10.2015

izmena/dopuna EAN koda

18.11.2015.

21.10.-15.11.2015

izmena i/ili dopuna proizvođača

25.11.2015.

26.10.-20.11.2015

prenos dozvole

04.12.2015.

16.10.-25.11.2015

promena naziva i/ili adrese
nosioca dozvole za lek

08.12.2015.

do 30.11.2015

promena naziva leka

31.12.2015.

21.11. - 20.12.2015

prenos dozvole

26.11.2015.

до 25.12.2015

izmena/dopuna EAN koda

08.01.2016.

26.11.-25.12.2015

promena naziva i/ili adrese
nosioca dozvole za lek

SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE IZDATO REŠENjE O PRESTANKU VAŽENjA DOZVOLE ZA LEK

Datum objave

Period

Prilog

02.03.2015.

16.12.2014.-28.02.2015.

30.04.2015.

01.03.2015.-15.04.2015.

30.05.2015.

16.04.2015.-25.05.2015.

22.07.2015.

26.05.2015.-20.07.2015.

26.08.2015.

21.07.2015.-20.08.2015.

25.09.2015.

21.08.2015.-20.09.2015.

05.11.2015.

21.09.2015.-20.10.2015.

25.12.2015.

16.11.2015.-20.12.2015.

LISTA LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANjA OBJAVLjEN U SLUŽBENOM GLASNIKU RS

Datum objave

Period

Prilog

17.07.2015

jun 2015.

2014. GODINA

SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE IZDATA DOZVOLA ZA LEK

Datum objave

Period

Prilog

13.01.2014.

01.12.-31.12.2013

24.02.2014.

01.01.-31.01.2014

19.03.2014.

01.02.-28.02.2014

11.04.2014.

01.03.-31.03.2014

13.05.2014.

01.04.-30.04.2014

09.06.2014.

01.05.-31.05.2014

07.07.2014.

01.06.-30.06.2014

07.08.2014.

01.07.-31.07.2014

05.09.2014.

01.08.-31.08.2014

27.10.2014.

01.09.-15.10.2014

21.11.2014.

16.10.-15.11.2014

24.12.2014.

16.11.-15.12.2014

SPISAK HOMEOPATSKIH LEKOVA ZA KOJE JE IZDATA DOZVOLA ZA LEK

Datum objave

Period

Prilog

05.09.2014.

01.06.-31.08.2014

27.10.2014.

01.09.-15.10.2014

24.11.2014.

16.10.-15.11.2014

SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE ALIMS IZDAO REŠENjE O IZMENI REŠENjA DOZVOLE ZA LEK

Datum objave

Period

Vrsta izmene

Prilog

13.01.2014.

01.12.-31.12.2013

prenos dozvole

13.01.2014.

01.12.-31.12.2013

izmena naziva leka

14.01.2014.

16.11.-31.12.2013

izmena naziva i/ili
adrese ND

24.02.2014.

15.12.-31.01.2014

izmena naziva i/ili
adrese proizvođača

24.02.2014.

01.12.2013-31.01.2014

izmena EAN-a

24.02.2014.

01.01.-31.01.2014

prenos na novog ND

25.02.2014.

01.01.-15.02.2014

izmena naziva leka

25.02.2014.

01.01.-15.02.2014

izmena naziva i/ili
adrese ND

19.03.2014.

01.02.-28.02.2014

prenos na novog ND

24.04.2014.

01.03.-31.03.2014

prenos na novog ND

24.04.2014.

01.03.-31.03.2014

izmena EAN-a

29.04.2014.

01.02.-31.03.2014

izmena naziva i/ili
adrese proizvođača

30.04.2014.

16.02.-31.03.2014

izmena naziva i/ili
adrese ND

23.05.2014.

01.04.-15.05.2014

prenos na novog ND

15.09.2014.

16.05.-31.08.2014

prenos na novog ND

15.09.2014.

do 31.08.2014

izmena naziva i/ili
adrese proizvođača

22.09.2014.

do 31.08.2014

izmena naziva i/ili
adrese ND

22.09.2014.

do 15.09.2014

izmena naziva leka

24.09.2014.

do 15.09.2014

izmena EAN-a

04.11.2014.

do 15.10.2014

prenos na novog ND

24.11.2014.

16.09.-15.11.2014

izmena EAN-a

SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE IZDATO REŠENjE O PRESTANKU VAŽENjA DOZVOLE ZA LEK

Datum objave

Period

Prilog

13.01.2014.

01.12.-31.12.2013

18.02.2014.

01.01.-31.01.2014

19.03.2014.

01.02.-28.02.2014

23.04.2014.

01.03.-31.03.2014

30.05.2014.

01.04.-15.05.2014

30.06.2014.

16.05.-15.06.2014

15.09.2014.

16.06.-31.08.2014

28.10.2014.

01.09.-15.10.2014

24.11.2014.

16.10.-15.11.2014

24.12.2014.

16.11.-15.12.2014

LISTA LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANjA OBJAVLjEN U SLUŽBENOM GLASNIKU RS

Datum objave

Period

Prilog

24.09.2014.

do 15.09.2014

2013. GODINA

SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE IZDATA DOZVOLA ZA LEK

Datum objave

Period

Prilog

18.02.2013.

01.01.-31.01.2013

28.02.2013.

01.02.-15.02.2013

08.03.2013.

16.02.-28.02.2013

02.04.2013.

01.03.-15.03.2013

19.04.2013.

16.03.-31.03.2013

23.04.2013.

01.04.-15.04.2013

05.06.2013.

16.04.-15.05.2013

06.06.2013.

16.05.-31.05.2013

02.07.2013.

01.06.-15.06.2013

19.07.2013.

16.06.-15.07.2013

15.08.2013.

16.07.-31.07.2013

10.09.2013.

01.08.-15.08.2013

10.09.2013.

16.08.-31.08.2013

24.09.2013.

01.09.-15.09.2013

08.10.2013.

16.09.-30.09.2013

28.10.2013.

01.10.-15.10.2013

12.11.2013.

16.10.-31.10.2013

06.12.2013.

01.11.-15.11.2013

10.12.2013.

16.11.-30.11.2013

SPISAK HOMEOPATSKIH LEKOVA ZA KOJE JE IZDATA DOZVOLA ZA LEK

Datum objave

Period

Prilog

18.02.2013.

01.01.-31.01.2013

SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE ALIMS IZDAO REŠENjE O IZMENI REŠENjA DOZVOLE ZA LEK

Datum objave

Period

Vrsta izmene

Prilog

18.02.2013.

01.01.-31.01.2013

izmena naziva i/ili
adrese ND

18.02.2013.

01.01.-31.01.2013

prenos na novog ND

08.03.2013.

01.02.-28.02.2013

prenos na novog ND

08.03.2013.

01.02.-28.02.2013

izmena naziva i/ili
adrese proizvođača

08.03.2013.

01.02.-28.02.2013

izmena naziva i/ili
adrese ND

08.03.2013.

01.02.-28.02.2013

izmena pakovanja

08.03.2013.

01.02.-28.02.2013

izmena EAN-a

19.04.2013.

01.03.-31.03.2013

prenos dozvole

19.04.2013.

01.03.-31.03.2013

izmena naziva i/ili
adrese proizvođača

19.04.2013.

01.03.-31.03.2013

izmena naziva i/ili
adrese ND

19.04.2013.

01.03.-31.03.2013

izmena EAN-a

07.05.2013.

01.03.-31.03.2013

izmena naziva leka

14.05.2013.

01.03.-31.03.2013

izmena režima izdavanja

27.05.2013.

01.04.-15.05.2013

prenos na novog ND

31.05.2013.

01.04.-15.05.2013

izmena naziva leka

31.05.2013.

01.04.-15.05.2013

izmena EAN-a

31.05.2013.

01.04.-15.05.2013

izmena naziva i/ili
adrese ND

28.06.2013.

16.05.-15.06.2013

prenos na novog ND

15.07.2013.

16.05.-30.06.2013

izmena naziva i/ili
adrese ND

16.07.2013.

16.05.-30.06.2013

izmena naziva leka

16.07.2013.

16.05.-30.06.2013

izmena naziva i/ili
proizvođača leka

17.07.2013.

16.05.-30.06.2013

izmena EAN koda

20.08.2013.

16.06.-31.07.2013

prenos na novog ND

26.08.2013.

01.07.-31.07.2013

izmena naziva leka

16.09.2013.

01.08.-31.08.2013

prenos na novog ND

16.09.2013.

01.08.-31.08.2013

izmena EAN-a

16.09.2013.

01.08.-31.08.2013

izmena naziva i/ili
proizvođača leka

17.09.2013.

01.08.-15.09.2013

izmena naziva i/ili
adrese ND

10.10.2013.

01.09.-30.09.2013

izmena naziva leka

14.10.2013.

01.09.-30.09.2013

prenos na novog ND

15.10.2013.

01.09.-30.09.2013

izmena EAN-a

17.10.2013.

01.09.-30.09.2013

izmena naziva i/ili
adrese proizvođača

19.11.2013.

01.10.-31.10.2013

prenos dozvole

28.11.2013.

01.10.-31.10.2013

izmena naziva i/ili
adrese proizvođača

28.11.2013.

01.10.-15.11.2013

izmena naziva i/ili
adrese ND

12.12.2013.

01.10.-30.11.2013

izmena naziva leka

12.12.2013.

01.11.-30.11.2013

prenos dozvole

19.12.2013.

01.10.-30.11.2013

izmena EAN-a

SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE IZDATO REŠENjE O PRESTANKU VAŽENjA DOZVOLE ZA LEK

Datum objave

Period

Prilog

18.02.2013.

01.01.-31.01.2013

08.03.2013.

01.02.-28.02.2013

19.04.2013.

01.03.-31.03.2013

27.05.2013.

01.04.-15.05.2013

19.06.2013.

16.05.-31.05.2013

11.07.2013.

01.06.-30.06.2013

16.08.2013.

01.07.-31.07.2013

10.09.2013.

01.08.-31.08.2013

10.10.2013.

01.09.-30.09.2013

19.11.2013.

01.10.-31.10.2013

12.12.2013.

01.11.-30.11.2013

LISTA LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANjA OBJAVLjEN U SLUŽBENOM GLASNIKU RS

26.06.2013.

19.12.2013.

2011/2012. GODINA

SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE IZDATA DOZVOLA ZA STAVLjANjE LEKA U PROMET
Datum objave Period
28.02.2011. 01.01.2011.-31.01.2011.
30.03.2011. 01.02.2011.-28.02.2011.
20.04.2011. 01.03.2011.-31.03.2011.
20.05.2011. 01.04.2011.-30.04.2011.
30.06.2011. 01.05.2011.-31.05.2011.
15.08.2011. 01.06.2011.-30.06.2011.
19.09.2011. 01.07.2011.-31.07.2011.
26.10.2011. 01.08.2011.-31.08.2011.
31.10.2011. 01.09.2011.-30.09.2011.
22.11.2011. 01.10.2011.-31.10.2011.
29.12.2011. 01.11.2011.-31.11.2011.
06.02.2011. 01.12.2011.-31.12.2011.
28.03.2012. 01.01.2012.-29.02.2012.
02.07.2012. 01.03.2012.-30.04.2012.
08.08.2012. 01.05.2012.-30.06.2012.
10.10.2012. 01.07.2012.-31.07.2012.
17.10.2012. 01.08.2012.-31.08.2012.
01.11.2012. 01.09.2012.-30.09.2012.
15.11.2012. 01.10.2012.-31.10.2012.
25.12.2012. 01.11.2012.-30.11.2012.
24.01.2013. 01.12.2012.-31.12.2012.
SPISAK HOMEOPATSKIH LEKOVA ZA KOJE JE IZDATA DOZVOLA ZA STAVLjANjE U PROMET
ALIMS Datum objave Period
SPISAK HOMEOPATSKIH LEKOVA ZA KOJE JE IZDATO REŠENjE O IZMENI REŠENjA ZA STAVLjANjE LEKA U PROMET
Datum objave VRSTA IZMENE Period
05.09.2011. prenos dozvole 01.06.2011.-30.06.2011.
03.10.2011. prenos dozvole 01.06.2011.-31.07.2011.
SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE IZDATO REŠENjE O PRESTANKU VAŽENjA DOZVOLE ZA STAVLjANjE LEKA U PROMET
Datum objave Period
01.03.2011. 01.01.2011.-15.02.2011.
27.04.2011. 16.02.2011.-31.03.2011.
11.07.2011. 01.04.2011.-31.05.2011.
26.08.2011. 01.06.2011.-30.06.2011.
19.09.2011. 01.07.2011.-31.07.2011.
21.10.2011. 01.08.2011.-31.08.2011.
11.11.2011. 01.09.2011.-30.09.2011.
28.11.2011. 01.10.2011.-31.10.2011.
11.01.2012. 01.11.2011.-30.11.2011.
10.02.2012. 01.12.2011.-31.12.2011.
13.04.2012. 01.01.2012.-29.2.2012.
25.06.2012. 01.03.2012.-30.04.2012.
24.08.2012 01.05.2012.-30.06.2012.
08.10.2012 01.07.2012.-31.08.2012.
07.11.2012 01.09.2012.-31.10.2012.
28.12.2012 01.11.2012.-30.11.2012.
30.01.2013 01.12.2012.-31.12.2012.
SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE ALIMS IZDAO REŠENjE O ODBIJANjU ZAHTEVA ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA STAVLjANjE U PROMET
Datum objave Period
01.03.2011. 01.01.2011.-15.02.2011.
05.09.2011. 16.02.2011.-30.06.2011.
26.09.2011. 01.07.2011.-31.07.2011.
11.11.2011. 01.08.2011.-30.08.2011.
07.12.2011. 01.10.2011.-31.10.2011.
06.01.2012. 01.01.2011.-31.11.2011.
14.02.2012. 01.12.2011.-31.12.2011.
SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE ALIMS IZDATO REŠENjE O IZMENI REŠENjA ZA STAVLjANjE LEKA U PROMET
Datum objave Period
01.03.2011. prenos dozvole 01.01.2011.-15.02.2011.
27.04.2011. prenos dozvole 16.02.2011.-31.03.2011.
28.05.2011. prenos dozvole 01.04.2011.-30.04.2011.
11.07.2011. prenos dozvole 01.05.2011.-31.05.2011.
23.08.2011. prenos dozvole 01.06.2011.-30.06.2011.
26.08.2011. izmena i/ili dopuna proizvođača 01.06.2011.-30.06.2011.
05.09.2011. izmena EAN koda 01.06.2011.-31.07.2011.
08.09.2011. izmena naziva leka 01.06.2011.-31.07.2011.
19.09.2011. izmena naziva/adrese nosioca dozvole 01.07.2011.-31.07.2011.
19.09.2011. izmena režima izdavanja 01.07.2011.-31.07.2011.
19.09.2011. izmena ili dopuna proizvođača 01.07.2011.-31.07.2011.
19.09.2011. prenos dozvole 01.07.2011.-31.07.2011.
26.10.2011. izmena naziva/adrese proizvođača 01.08.2011.-31.08.2011.
01.11.2011. izmena ili dopuna proizvođača 01.08.2011.-30.09.2011.
07.11.2011. izmena EAN koda 01.08.2011.-30.09.2011.
07.11.2011. prenos dozvole 01.08.2011.-30.09.2011.
07.11.2011. izmena naziva/adrese nosioca dozvole 01.08.2011.-30.09.2011.
11.11.2011. izmena naziva leka 01.08.2011.-30.09.2011.
17.11.2011. izmena naziva/adrese nosioca dozvole 01.09.2011.-30.09.2011.
17.11.2011. izmena pakovanja 01.09.2011.-30.09.2011.
22.11.2011. izmena ili dopuna proizvođača 01.10.2011.-31.10.2011.
28.11.2011. izmena naziva/adrese nosioca dozvole 01.10.2011.-31.10.2011.
28.11.2011. prenos dozvole 01.10.2011.-31.10.2011.
28.11.2011. izmena naziva/adrese proizvođača 01.10.2011.-31.10.2011.
30.11.2011. izmena režima izdavanja 01.10.2011.-31.10.2011.
07.12.2011. izmena naziva leka 01.10.2011.-31.10.2011.
07.12.2011. izmena Ean koda 01.10.2011.-31.10.2011.
21.12.2011. izmena sastava leka 01.10.2011.-31.10.2011.
11.01.2012. prenos dozvole 01.10.2011.-31.10.2011.
20.01.2012. izmena i/ili dopuna proizvođača 01.10.2011.-31.10.2011.
06.02.2012. prenos dozvole 01.11.2011.-30.11.2011.
06.02.2012. izmena EAN koda/td>

01.11.2011.-30.11.2011.
07.02.2012. izmena režima izdavanja 01.11.2011.-31.12.2011.
10.02.2012. izmena naziva i/ili adrese proizvođača 01.11.2011.-31.12.2011.
10.02.2012. izmena naziva leka 01.11.2011.-31.12.2011.
10.02.2012. izmena naziva i/ili adrese proizvođača 01.11.2011.-31.12.2011.
10.02.2012. izmena i / ili dopuna proizvođača 01.12.2011.-31.12.2011.
14.02.2012. izmena pakovanja 01.12.2011.-31.12.2011.
02.04.2012. izmena i /ili dopuna proizvođača 01.01.2012.-29.02.2012.
03.04.2012. izmena naziva leka/td>

01.01.2012.-29.02.2012.
06.04.2012. prenos dozvole 01.01.2012.-29.02.2012.
09.04.2012. izmena režima izdavanja 01.01.2012.-29.02.2012.
12.04.2012. izmena naziva/adrese nosioca dozvole/td>

01.01.2012.-29.02.2012.
12.04.2012. izmena EAN koda 01.01.2012.-29.02.2012.
25.06.2012. prenos dozvole 01.03.2012.-30.04.2012.
02.07.2012. izmena režima izdavanja leka 01.03.2012.-30.04.2012.
02.07.2012. izmena EAN koda 01.03.2012.-30.04.2012.
02.07.2012. promena naziva i/ili adrese proizvođača leka 01.03.2012.-30.04.2012.
02.07.2012. promena naziva i/ili adrese nosioca dozvole za lek 01.01.2012.-30.04.2012.
08.08.2012. prenos dozvole 01.05.2012.-30.06.2012.
08.08.2012. izmena režima izdavanja 01.05.2012.-30.06.2012.
24.08.2012. izmena naziva i/ili adrese proizvođača 01.05.2012.-30.06.2012.
24.08.2012. izmena naziva leka 01.05.2012.-30.06.2012.
24.08.2012. izmena naziva i/ili adrese nosioca dozvole 01.05.2012.-30.06.2012.
12.09.2012. izmena i/ili dopuna proizvođača 01.05.2012.-30.06.2012.
21.09.2012. izmena EAN koda 01.05.2012.-30.06.2012.
08.10.2012. izmena naziva i/ili adrese proizvođača 01.07.2012.-31.08.2012.
17.10.2012. izmena naziva/adrese nosioca dozvole 01.07.2012.-31.08.2012.
17.10.2012. promena naziva leka 01.07.2012.-31.08.2012.
17.10.2012. prenos dozvole 01.07.2012.-31.08.2012.
19.10.2012. izmena EAN koda 01.07.2012.-31.08.2012.
09.11.2012. izmena naziva i/ili adrese proizvođača 01.09.2012.-31.10.2012.
09.11.2012. izmena naziva i/ili adrese nosioca dozvole 01.09.2012.-31.10.2012.
09.11.2012. prenos dozvole 01.09.2012.-31.10.2012.
09.11.2012. izmena režima izdavanja 01.09.2012.-31.10.2012.
14.11.2012. izmena EAN koda 01.09.2012.-31.10.2012.
14.11.2012. izmena kvantitativnog i kvalitativnog sastava 01.09.2012.-31.10.2012.
16.11.2012. izmena i/ili dopuna proizvođača 01.09.2012.-31.10.2012.
19.11.2012. izmena naziva leka 01.09.2012.-31.10.2012.
28.12.2012. izmena naziva i/ili adrese nosioca dozvole 01.11.2012.-30.11.2012.
03.01.2013. izmena režima izdavanja 01.11.2012.-30.11.2012.
24.01.2013. izmena naziva i/ili adrese nosioca dozvole 01.12.2012.-31.12.2012.
04.02.2013. izmena ATC koda 01.12.2012.-31.12.2012.
04.02.2013. izmena naziva leka 01.11.2012.-31.12.2012.
08.02.2013. izmena naziva i/ili adrese proizvođača 01.11.2012.-31.12.2012.
08.02.2013. izmena EAN koda 01.11.2012.-31.12.2012.
08.02.2013. prenos dozvole 01.11.2012.-31.12.2012.
08.02.2013. izmena proizvođača/brisanje proizvođača 01.11.2012.-31.12.2012.
LISTA LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANjA OBJAVLjEN U SLUŽBENOM GLASNIKU RS
Datum objave Sl.glanik/Datum Lista lekova na dan
30.03.2011. 14/04.03.2011 31.12.2010
08.02.2013.
18.02.2013.

2010. GODINA

SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE IZDATA DOZVOLA ZA STAVLjANjE LEKA U PROMET OBJAVLjEN U SLUŽBENOM GLASNIKU/NA SAJTU ALIMS-A
Broj Sl.glasnika Datum objavljivanja Period
5/2010 05.02.2010. 01.10.-31.10.2009.
7/2010 19.02.2010. 01.11.-30.11.2009.
14/2010 17.03.2010. 01.12.-31.12.2009.
14/2010 17.03.2010. 01.01.-31.01.2010.
24/2010 16.04.2010. 01.02.2010.-28.02.2010.
35/2010 26.05.2010. 01.03.2010.-31.03.2010.
Alims 20.05.2010 01.04.2010.-30.04.2010.
Alims 02.06.2010. 01.05.2010.-15.05.2010.
Alims 17.06.2010. 16.05.2010.-31.05.2010.
Alims 21.06.2010. 01.06.2010.-15.06.2010.
Alims 12.07.2010. 16.06.2010.-30.06.2010.
Alims 23.07.2010. 01.07.2010.-15.07.2010.
Alims 16.08.2010. 16.07.2010.-21.07.2010.
Alims 14.09.2010. 01.08.2010-31.08.2010.
Alims 29.09.2010 01.09.2010.-15.09.2010.
Alims 19.10.2010. 16.09.2010.-30.09.2010.
Alims 02.11.2010. 01.10.2010.-15.10.2010.
Alims 09.11.2010. 16.10.2010.-31.10.2010.
Alims 29.11.2010. 01.11.2010.-15.11.2010.
Alims 10.12.2010. 16.11.2010.-30.11.2010.
Alims 27.12.2011. 01.12.2010.-31.12.2010.
SPISAK HOMEOPATSKIH LEKOVA ZA KOJE JE IZDATA DOZVOLA ZA STAVLjANjE U PROMET OBJAVLjEN U SLUŽBENOM GLASNIKU RS/NA SAJTU ALIMS-A
Broj Sl.glanikua Datum objavljivanja Period
7/2010 19.02.2010 01.11.2009.-30.11.2009
Alims 16.09.2010 01.12.2009.-31.08.2010.
Alims 13.12.2010 01.09.2010.-30.11.2010.
Alims 28.01.2011 01.12.2010.-30.11.2010.
SPISAK HOMEOPATSKIH LEKOVA ZA KOJE JE IZDATO REŠENjE O IZMENI REŠENjA ZA STAVLjANjE U PROMET OBJAVLjEN U SLUŽBENOM GLASNIKU RS/NA SAJTU ALIMS-A
ALIMS/Sl.glanik Datum objavljivanja Vrsta izmene Period
Alims 03.06.2010 izmena naziva leka 01.04.2010.-30.04.2010.
SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE IZDATO REŠENjE O PRESTANKU VAŽENjA DOZVOLE ZA STAVLjANjE U PROMET OBJAVLjEN U SLUŽBENOM GLANIKU RS/NA SAJTU ALIMS-A
ALIMS/Sl.glanik Datum objavljivanja Period
7/2010 19.02.2010 01.11.2009-30.11.2009
7/2010 19.02.2010 01.12.2009-31.12.2009
14/2010 17.03.2010 01.12.2010-31.01.2010
24/2010 16.04.2010 01.02.2010-28.02.2010
35/2010 26.05.2010 01.03.2010-31.03.2010
Alims 21.05.2010 01.04.2010-30.04.2010
Alims 23.06.2010 01.05.2010-15.06.2010
Alims 23.07.2010 16.06.2010-15.07.2010
Alims 23.07.2010 16.06.2010-15.07.2010
Alims 19.08.2010 16.07.2010-31.07.2010
Alims 14.09.2010 16.08.2010-31.08.2010
Alims 09.11.2010 01.09.2010-31.10.2010
Alims 10.12.2010 01.11.2010-30.11.2010
Alims 27.01.2011 01.12.2010-31.12.2010
SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE IZDATO REŠENjE O IZMENI REŠENjA ZA STAVLjANjE U PROMET OBJAVLjEN U SLUŽBENOM GLANIKU RS/NA SAJTU ALIMS-A

tr>

ALIMS/Sl.glanik Datum objavljivanja Vrsta izmene Period
7/2010 19.02.2010 izmena režima izdavanja 01.11.2009-30.11.2009
7/2010 19.02.2010 izmena naziva leka 01.11.2009-30.11.2009
7/2010 19.02.2010 izmena naziva i/ili adrese proizvođača 01.11.2009-30.11.2009
7/2010 19.02.2010 izmena naziva i/ili adrese nosioca dozvole 01.11.2009-30.11.2009
7/2010 19.02.2010 izmena naziva i/ili adrese proizvođača 01.12.2009-31.12.2009
14/2010 17.03.2010 izmena EAN koda 01.11.2009-31.12.2009
14/2010 17.03.2010 izmena naziva leka 01.12.2009-31.01.2009
14/2010 17.03.2010 izmena nosioca dozvole 01.01.2010-31.01.2010
14/2010 17.03.2010 izmena EAN koda 01.01.2010-31.01.2010
14/2010 17.03.2010 izmena pakovanja 01.01.2010-31.01.2010
14/2010 17.03.2010 izmena naziva i/ili adrese proizvođača 01.12.2009-31.01.2010
21/2010 06.04.2010 izmena naziva i/ili adrese proizvođača 01.01.2010-31.01.2010
24/2010 16.04.2010 izmena naziva leka 01.02.2010-28.02.2010
24/2010 16.04.2010 izmena nosioca dozvole 01.02.2010-28.02.2010
24/2010 16.04.2010 izmena naziva i/ili adrese proizvođača 01.02.2010-28.02.2010
24/2010 16.04.2010 izmena pakovanja 01.02.2010-28.02.2010
24/2010 16.04.2010 izmena EAN koda 01.02.2010-28.02.2010
33/2010 18.05.2010 izmena EAN koda 01.03.2010-31.03.2010
35/2010 26.05.2010 izmena naziva i/ili adrese proizvođača 01.03.2010-31.03.2010
35/2010 26.05.2010 izmena naziva i/ili adrese nosioca dozvole 01.03.2010-31.03.2010
35/2010 26.05.2010 izmena nosioca dozvole 01.03.2010-31.03.2010
20.05.2010 izmena naziva i/ili adrese proizvođača 01.04.2010-30.04.2010
25.05.2010 izmena naziva i/ili adrese nosioca dozvole 01.04.2010-30.04.2010
25.05.2010 izmena nosioca dozvole 01.04.2010-30.04.2010
28.05.2010 izmena kvalitativnog sastava leka 01.04.2010-30.04.2010
01.06.2010 izmena EAN koda 01.04.2010-30.04.2010
01.06.2010 izmena naziva leka 01.04.2010-30.04.2010
17.06.2010 izmena naziva i/ili adrese proizvođača 01.05.2010-31.05.2010
17.06.2010 izmena nosioca dozvole 01.05.2010-31.05.2010
24.06.2010 izmena naziva i/ili adrese proizvođača 01.06.2010-15.06.2010
30.06.2010 prenos dozvole za stavljanje u premet leka 01.06.2010-15.06.2010
09.07.2010 izmena naziva i/ili adrese nosioca dozvole 01.05.2010-30.06.2010
09.07.2010 prenos dozvole za stavljanje u premet leka 15.06.2010-30.06.2010
19.07.2010 izmena naziva i/ili adrese nosioca dozvole 01.07.2010-15.07.2010
23.07.2010 izmena naziva leka 01.06.2010-15.07.2010
23.07.2010 prenos dozvole za stavljanje u premet leka 01.07.2010-15.07.2010
19.08.2010 izmena naziva leka 16.07.2010-31.07.2010
26.08.2010 izmena EAN koda 01.05.2010-16.07.2010
14.09.2010 izmena naziva i/ili adrese nosioca dozvole 16.07.2010-31.08.2010
15.09.2010 prenos dozvole za stavljanje u promet leka 17.07.2010-31.08.2010
16.09.2010 izmena EAN koda 17.07.2010-31.08.2010
29.09.2010 prenos dozvole za stavljanje u promet leka 01.09.2010-15.09.2010
30.09.2010 izmena EAN koda 01.09.2010-30.09.2010
20.10.2010 izmena naziva i/ili adrese proizvođača 16.06.2010-30.09.2010
01.11.2010 prenos dozvole za stavljanje u promet leka 01.10.2010-15.10.2010
02.11.2010 izmena režima izdavanja 01.10.2009-31.10.2010
02.11.2010 izmena pakovanja leka 01.03.2010-31.10.2010
12.11.2010 iprenos dozvole za stavljanje u promet leka 16.10.2010-31.10.2010
12.11.2010 izmena naziva i/ili adrese proizvođača 01.10.2010-31.10.2010
12.10.2010 izmena EAN koda 16.10.2010-31.10.2010
03.12.2010 izmena EAN koda 01.11.2010-15.11.2010
03.12.2010 prenos dozvole za stavljanje u promet leka 01.11.2010-15.11.2010
13.12.2010 prenos dozvole za stavljanje u promet leka 16.11.2010-30.11.2010
28.01.2011 izmena EAN koda 16.11.2010-31.12.2010
28.01.2011 prenos dozvole za stavljanje u promet leka 16.12.2010-30.12.2010
28.01.2011 izmena naziva leka 01.08.2010-31.12.2010
28.01.2011 izmena naziva i/ili adrese nosioca dozvole 01.09.2010-31.12.2010
LISTA LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANjA OBJAVLjEN U SLUŽBENOM GLASNIKU RS
ALIMS/Sl.glanik Datum objavljivanja Vrsta izmene Period
7/2010 19.02.2010 01.09.2009-30.11.2009
35/2010 26.05.2010 01.01.2010-30.03.2010