Комисија
[k_k]
Датум комисије Место одржавања Дневни ред
15.01.2021.
АЛИМС, Војводе Степе 458, Бгд.
12.02.2021.
АЛИМС, Војводе Степе 458, Бгд.
05.03.2021.
АЛИМС, Војводе Степе 458, Бгд.
12.03.2021.
АЛИМС, Војводе Степе 458, Бгд.
09.04.2021.
АЛИМС, Војводе Степе 458, Бгд.
21.04.2021.
АЛИМС, Војводе Степе 458, Бгд.
14.05.2021.
АЛИМС, Војводе Степе 458, Бгд.
11.06.2021.
АЛИМС, Војводе Степе 458, Бгд.
09.07.2021.
АЛИМС, Војводе Степе 458, Бгд.
13.08.2021.
АЛИМС, Војводе Степе 458, Бгд.
10.09.2021.
АЛИМС, Војводе Степе 458, Бгд.
08.10.2021.
АЛИМС, Војводе Степе 458, Бгд.
05.11.2021.
АЛИМС, Војводе Степе 458, Бгд.
10.12.2021.
АЛИМС, Војводе Степе 458, Бгд.