Спискови хуманих лекова

СПИСАК МЕЂУСОБНО ЗАМЕНЉИВИХ ЛЕКОВА МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ.

ЛИСТА ЛЕКОВА КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ БЕЗ РЕЦЕПТА И КОЈИ СЕ МОГУ РЕКЛАМИРАТИ У СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Датум објаве

Период

Службени гласник РС

Прилог

09.02.2024

до 31.01.2024.

6/26.01.2024

прилог

СПИСАК ЛЕКОВА КОЈИ САДРЖЕ ПСИХОАКТИВНЕ КОНТРОЛИСАНЕ СУПСТАНЦЕ

Сагласно Правилнику о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци „Службени гласник РС“ бр. 40/2023 од 17. маја 2023.године

Датум објаве

Прилог

СПИСАК ЛЕКОВА (по годинама)

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА НОВА, ОДНОСНО ОБНОВЉЕНА ДОЗВОЛА ЗА ЛЕК

Период

Прилог

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ АЛИМС ИЗДАО РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК

Период

Врста измене

Прилог

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТО РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК

Период

Прилог

 

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА ЛЕК

Период 

Прилог

01.11.2023-31.12.2023

прилог

01.09.2023-31.10.2023

прилог

01.07.2023-31.08.2023

прилог

01.05.2023-30.06.2023

прилог

01.03.2023-30.04.2023

прилог

16.01.2023-28.02.2023

прилог

01.12.2022-15.01.2023

прилог

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ АЛИМС ИЗДАО РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК

Период

Врста измене

Прилог

01.09.2023-31.12.2023

пренос дозволе за лек

прилог

01.09.2023-31.12.2023

промена назива лека

прилог

01.07.2023-30.09.2023

промена ЕАН кода

прилог

01.01.2023-31.08.2023

промена назива лека

прилог

01.05.2023-31.08.2023

пренос дозволе за лек

прилог

01.01.2023-30.06.2023

промена ЕАН кода

прилог

01.01.2023-30.04.2023

пренос дозволе за лек

прилог

01.12.2022-28.02.2023

измена/допуна произвођача

прилог

ЛИСТА ЛЕКОВА КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ БЕЗ РЕЦЕПТА И КОЈИ СЕ МОГУ РЕКЛАМИРАТИ СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОБЈАВЉЕН У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС

Датум објаве

Период

Службени гласник РС

Прилог

06.10.2023

до 30.06.2023.

65/04.08.2023

прилог

17.01.2023

до 31.12.2022.

2/2023

прилог

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТО РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК

Период

Прилог

 

01.07.2023-31.12.2023

прилог

01.05.2023-30.06.2023

прилог

01.02.2023-30.04.2023

прилог

17.12.2022-31.01.2023

прилог

СПИСАК ЛЕКОВА КОЈИ САДРЖЕ ПСИХОАКТИВНЕ КОНТРОЛИСАНЕ СУПСТАНЦЕ

Сагласно Правилнику о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци „Службени гласник РС“ бр. 40/2023 од 17. маја 2023.године

Датум објаве

Прилог

 

децембар 2023

прилог

март 2023

прилог

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Прилог

11.01.2023

23.10.2022 – 30.11.2022

прилог

26.12.2022

01.09.2022 – 22.10.2022

прилог

11.10.2022

01.07.2022 – 31.08.2022

прилог

02.08.2022

01.04.2022 – 30.06.2022

прилог

06.05.2022

21.12.2021 – 31.03.2022

прилог

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ АЛИМС ИЗДАО РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Врста измене

Прилог

02.02.2023

16.10.-31.12.2022

измена ЕАН кода

прилог

17.01.2023

01.10.-31.12.2022.

промена назива лека

прилог

17.01.2023

01.10.-31.12.2022.

пренос дозволе

прилог

11.01.2023

01.08.-30.11.2022

измена/допуна произвођача

прилог

26.12.2022

01.05.-31.07.2022

измена/допуна произвођача

прилог

26.12.2022

01.05.-31.07.2022

измена ЕАН кода

прилог

26.12.2022

01.08.-15.10.2022

измена ЕАН кода

прилог

26.12.2022

01.08.-30.09.2022

пренос дозволе

прилог

19.10.2022

01.08.-30.09.2022

промена назива лека

прилог

11.08.2022

01.05.-31.07.2022

пренос дозволе

прилог

27.05.2022

01.01.-30.04.2022

промена назива лека

прилог

19.05.2022

01.01.2022-31.04.2022

пренос дозволе

прилог

21.04.2022

01.09.-31.12.2021

промена назива лека

прилог

21.04.2022

01.10.-31.12.2021

измена/допуна произвођача

прилог

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТО РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Прилог

11.01.2023

01.10.2022 – 16.12.2022

прилог

17.10.2022

01.08.2022 – 30.09.2022

прилог

09.08.2022

01.05.2022 – 31.07.2022

прилог

18.05.2022

28.12.2021 – 30.04.2022

прилог


ЛИСТА ЛЕКОВА КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ БЕЗ РЕЦЕПТА И КОЈИ СЕ МОГУ РЕКЛАМИРАТИ СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОБЈАВЉЕН У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС

Датум објаве

Период

Прилог

17.01.2023

до 31.12.2022.

прилог

01.08.2022

до 31.07.2022.

прилог

21.04.2022

до 31.12.2021

прилог

СПИСАК ЛЕКОВА КОЈИ САДРЖЕ ПСИХОАКТИВНЕ КОНТРОЛИСАНЕ СУПСТАНЦЕ

Списак лекова који садрже психоактивне супстанце можете преузети овде , децембар 2022

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Прилог

17.01.2022

16.10.-20.12.2021

прилог

29.12.2021

01.09.-15.10.2021

прилог

19.10.2021

22.06.2021-31.08.2021

прилог

24.05.2021

16.02.2021-30.04.2021

прилог

04.03.2021

26.12.2020-15.02.2021

прилог

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ АЛИМС ИЗДАО РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Врста измене

Прилог

17.01.2022.

01.09.- 31.12.2021

пренос дозволе

прилог

29.12.2021

01.03.-30.09.2021

измена и/или
допуна произвођача

прилог

19.10.2021

01.01.-31.08.2021

промена назива лека

прилог

19.10.2021

01.07.-31.08.2021

пренос дозволе

прилог

19.10.2021

01.02.-30.06.2021

пренос дозволе

прилог

23.06.2021

01.01.-30.04.2021

укидање места производње

прилог

20.04.2021

01.01.-28.02.2021

измена и/или
допуна произвођача

прилог

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТО РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Прилог

17.01.2022

01.11.- 27.12.2021.

прилог

29.12.2021

16.09.-31.10.2021

прилог

19.10.2021

01.07.-15.09.2021

прилог

30.09.2021

01.05.-30.06.2021

прилог

30.09.2021

01.01.-30.04.2021

прилог


ЛИСТА ЛЕКОВА КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ БЕЗ РЕЦЕПТА И КОЈИ СЕ МОГУ РЕКЛАМИРАТИ СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОБЈАВЉЕН У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС

Датум објаве

Период

Прилог

19.10.2021

прилог

СПИСАК ЛЕКОВА КОЈИ САДРЖЕ ПСИХОАКТИВНЕ КОНТРОЛИСАНЕ СУПСТАНЦЕ

Списак лекова који садрже психоактивне супстанце можете преузети овде: СПИСАК

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Прилог

22.01.2021

16.10.-25.12.2020

прилог

24.11.2020

01.09.-15.10.2020

прилог

19.10.2020

01.07.-31.08.2020

прилог

22.07.2020

01.06.-30.06.2020

прилог

22.06.2020

01.04.-31.05.2020

прилог

25.05.2020

01.02.-31.03.2020

прилог

04.03.2020

01.12.2019-31.12.2020

прилог

08.01.2020

21.09.2019-30.11.2019

прилог

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ АЛИМС ИЗДАО РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Врста измене

Прилог

18.02.2021.

01.05.-31.12.2020

промена назива и/или адресе
носиоца дозволе за лек

прилог

18.02.2021.

01.05.-31.12.2020

промена назива лека

прилог

18.02.2021.

01.10.-31.12.2020

измена ЕАН кода

прилог

05.02.2021.

01.10.-31.12.2020

измена и/или
допуна произвођача

прилог

05.02.2021.

01.10.-31.12.2020

пренос дозволе

прилог

06.11.2020.

01.07.-30.09.2020

измена ЕАН кода

прилог

06.11.2020.

01.07.-30.09.2020

промена назива и/или
адресе произвођача

прилог

27.10.2020.

30.06.-30.09.2020

измена и/или
допуна произвођача

прилог

22.10.2020.

01.07.-31.08.2020

пренос дозволе

прилог

06.08.2018

01.01.-20.07.2020

измена односно
укидање места производње

прилог

22.07.2020.

01.04.-30.06.2020

промена назива и/или
адресе произвођача

прилог

22.07.2020.

01.04.-30.06.2020

пренос дозволе

прилог

15.07.2020.

01.04.-30.06.2020

измена ЕАН кода

прилог

15.07.2020.

01.04.-30.06.2020

измена и/или
допуна произвођача

прилог

22.06.2020

21.01.-30.04.2020

промена назива лека

прилог

22.06.2020

21.01.-30.04.2020

промена назива и/или адресе
носиоца дозволе за лек

прилог

10.06.2020

01.01.-31.03.2020

измена и/или
допуна произвођача

прилог

08.06.2020.

01.01.-31.03.2020

промена назива и/или
адресе произвођача

прилог

08.06.2020.

01.01.-31.03.2020

измена ЕАН кода

прилог

29.05.2020

01.01.-31.03.2020

пренос дозволе

прилог

26.02.2020

01.11.2019-20.01.2020

промена назива лека

прилог

04.02.2020

01.10.2019-31.12.2019

промена назива и/или
адресе произвођача

прилог

31.01.2020

19.08.2019-31.12.2019

измена и/или
допуна произвођача

прилог

31.01.2020

01.10.2019-31.12.2019

промена назива и/или адресе
носиоца дозволе за лек

прилог

29.01.2020.

01.10.2019-31.12.2019

пренос дозволе

прилог

15.01.2020.

01.10.2019-31.12.2019

измена ЕАН кода

прилог

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТО РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Прилог

20.01.2021

01.11.- 31.12.2020

прилог

24.11.2020

01.09.- 31.10.2020

прилог

22.10.2020

11.07.- 31.08.2020

прилог

05.08.2020

01.06.-10.07.2020

прилог

07.07.2020

01.04.-31.05.2020

прилог

02.06.2020

01.02.-31.03.2020