Стручна мишљења

Носилац дозволе подноси захтев за издавање стручног мишљења користећи прописани обаразац „Захтев за издавање стручног мишљења о питањима из надлежности Агенција за лекове и медицинска средства Србије“, сходно члану 14. тачка 3. Одлуке о висини и начину плаћања надокнада за послове Агенције за лекове и медицинска средства Србије („Сл. гласник РС“, бр. 52/05 и 75/06).
Након извршене уплате приступиће се изради стручног мишљења према захтеву.