Упутства

Oвде можете да преузмете следећа упутства:

Упутства везана за добијање дозволе за стављање лека у промет

Упутства везана за СмПЦ и ПИЛ

Упутство за писање Сажетка карактеристика лека

Упутство за писање Упутства за лек

Додатак I
Додатак II
Додатак III

Важна напомена

Водич за израду Сажетка карактеристика лека – У ПРИПРЕМИ

Конвенције којих се треба придржавати при коришћењу модела SmPC-а и PIL-а – У ПРИПРЕМИ

Садржај документaције за клиничка испитивања

Упутства везана за издавање стручних мишљења

Упутство за попуњавање обрасца Захтева за добијање одобрења за употребу промотивног материјала