Правилници

Oвде можете да преузмете Правилнике донете на основу Закона о лековима и медицинским средствима

Правилник о начину оглашавања лека, односно медицинског средства
“Службени гласник РС”, бр. 79/2010 од 9.10.2010.

Правилник о садржају и начину обележавања спољњег и унутрашњег паковања лека, додатном обележавању, као и садржају упутства за лек
“Службени гласник РС”, бр. 41/2011 од 10.6.2011.

Правилник о начину пријављивања, прикупљања и праћења нежељених реакција на лекове
“Службени гласник РС”, бр. 64/2011 од 31.8.2011.

Правилник о начину контроле квалитета лекова и медицинских средстава
“Службени гласник РС”, бр. 64/2011 од 31.8.2011.

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину контроле квалитета лекова и медицинских средстава
“Службени гласник РС”, бр. 63/2013 од 19.07.2013.

Правилник о ближим условима и начину уписа лека у Регистар традиционалних биљних, односно хомеопатских лекова
“Службени гласник РС”, бр. 100/2011 од 29.12.2011.

Правилник о условима за израду галенских лекова
“Службени гласник РС”, бр. 10/2012 од 10.2.2012.

Правилник о условима за промет на велико лекова и медицинских средстава, подацима који се уписују у Регистар издатих дозвола за промет на велико лекова и медицинских средстава, као и начину уписа
“Службени гласник РС”, бр. бр. 10/2012 од 10.2.2012.

Правилник о условима за производњу лекова, садржају обрасца дозволе за производњу лека и Регистру издатих дозвола за производњу лекова
“Службени гласник РС”, бр. 18/2012 од 9.3.2012.

Правилник о садржају захтева и документације, као и начину добијања дозволе за стављање лека у промет
“Службени гласник РС”, бр. 30/2012 од 10.4.2012.

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају захтева и документације, као и начину добијања дозволе за стављање лека у промет
“Службени гласник РС”, бр. 94/2018

Правилник о допуни Правилника о садржају дозволе за стављање лека у промет
“Службени гласник РС”, бр. 94/2018

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају захтева и документације, као и начину добијања дозволе за стављање лека у промет
“Службени гласник РС”, бр. 72/2018 од 28.09.2018.

i class=“fas fa-file-pdf> Правилник о садржају дозволе за стављање лека у промет
“Службени гласник РС”, бр. 30/2012 од 10.4.2012.

Правилник о условима, садржају документације и начину одобрења измене или допуне дозволе за стављање лека у промет
“Службени гласник РС”, бр. 30/2012 од 10.4.2012.

Правилник о документацији и начину увоза лекова који се употребљавају у ветеринарској медицини који немају дозволу за лек, као и о условима, начину и поступку увоза медицинских средстава која нису уписана у регистар медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини
“Службени гласник РС”, бр. 86/2015. од 14.10.2015.

Правилник о упису медицинског средства за употребу у ветеринарској медицини у Регистар медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини, о обележавању и садржају упутства за употребу, вигиланци, као и оглашавању медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини
“Службени гласник РС”, бр. 94/2015 од 17.11.2015.