Home/Регулатива/Ценовник услуга
Ценовник услуга

Oвде можете да преузмете Одлуку о висини и начину плаћања надокнада за послове Агенције за лекове и медицинска средства Србије.

1. Одлука о висини и начину плаћања надокнада за послове Агенције за лекове и медицинска средства Србије (важи од 08.09.2006. године-пречишћен текст)
“Сл. гласник РС”, бр. 52/05 и 75/06

2. Одлука о утврђивању висине и начину плаћања тарифа за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије (важи од 01.01.2018. године)
“Сл. гласник РС”, бр. 95/17

3. Одлука о утврђивању висине и начину плаћања тарифа за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије – Пречишћен текст
“Сл. гласник РС”, бр. 95/17 и 3/2020

4. Одлука о измени Одлуке о утврђивању висине и начину плаћања тарифа за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије
“Сл. гласник РС”, бр. 106/2021

5. Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању висине и начину плаћања тарифа за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије
“Сл. гласник РС”, бр. 3/2020