Ценовник услуга

Oвде можете да преузмете Одлуку о висини и начину плаћања надокнада за послове Агенције за лекове и медицинска средства Србије.

1. Одлука о висини и начину плаћања тарифа за услуге из информисања стручне јавности и спровођење континуиране медицинске едукације у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије
Дел. бр. 01-557 / 13.12.2023.године

2. Одлукa о утврђивању висине и начину плаћања тарифа за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије
“Сл. гласник РС”, бр. 98/2023, примењује се од 01.01.2024.године

1. Одлука о висини и начину плаћања надокнада за послове Агенције за лекове и медицинска средства Србије (важи од 08.09.2006. године-пречишћен текст)
“Сл. гласник РС”, бр. 52/05 и 75/06

2. Одлука о утврђивању висине и начину плаћања тарифа за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије – Пречишћен текст
“Сл. гласник РС”, бр. 95/17 и 3/2020

3. Одлука о висини и начину плаћања тарифа за услуге из информисања стручне јавности и спровођење континуиране медицинске едукације у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије
Дел. бр. 01-715 /2022

4. Одлука о утврђивању висине и начину плаћања тарифа за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије (важи од 01.01.2018. године)
“Сл. гласник РС”, бр. 95/17

5. Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању висине и начину плаћања тарифа за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије
“Сл. гласник РС”, бр. 3/2020

6. Одлука о измени Одлуке о утврђивању висине и начину плаћања тарифа за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије
“Сл. гласник РС”, бр. 106/2021

7. Одлука о утврђивању висине и начину плаћања тарифа за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије – Пречишћен текст 2023