Важна обавештења

Oвде можете да преузмете следећа обавештења:

Услови и начин признавања иностраних исправа о усаглашености  (Декларација о усаглашености) у поступцима који се воде пред Агенцијом – усклађивање националне регулативе услед преласка ЕУ директиве (IVDD) на ЕУ регулативу (IVDR)

Детаљније

Услови и начин признавања иностраних исправа о усаглашености (Декларација о усаглашености) у поступцима који се воде пред Агенцијом – усклађивање националне регулативе услед преласка ЕУ директиве (MDD/AIMD) на ЕУ регулативу (MDR)

Детаљније