Обрасци

Oвде можете да преузмете следеће обрасце:


Захтев за издавање дозволе за лек


Захтев за издавање дозволе за лек

Прилог и упутство за варијације које захтевају издавање дозволе за лек


Пријава варијације, односно захтев за одобрење варијације (Сл.гласник РС бр.30/2012)


Пријава варијације, односно захтев за одобрење варијације (Сл.гласник РС бр.30/2012)


ПРИЛОГ 1 – Прилози уз захтев за одобрење варијације


Захтев за пренос дозволе за стављање лека у промет (Сл.гласник РС бр.30/2012)


Захтев за пренос дозволе за стављање лека у промет (Сл.гласник РС бр.30/2012)


Захтев за обнову дозволе за лек


Захтев за обнову дозволе за лек


Захтев за издавање или обнову решења о упису у Регистар традиционалних биљних лекова


Захтев за издавање или обнову решења о упису у Регистар традиционалних биљних лекова


Захтев за упис, обнову, измену, допуну уписа у Регистар хомеопатских лекова


Захтев за упис, обнову, измену, допуну уписа у Регистар хомеопатских лекова

Изјава главног истраживача за увоз лека/медицинског средства за клиничко испитивање лека

Образац биографије за главног истрживача у клиничким испитивањима лекова

Захтев за одобрење увоза лекова/медицинских средстава за потребе клиничког испитивања

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ПРОГРЕСУ КЛИНИЧКОГ ИСПИТИВАЊА

ПРИЈАВА ОЗБИЉНОГ ПРЕКРШАЈА (Serious Breach, SB) ДОБРЕ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ ИЛИ ПРОТОКОЛА КЛИНИЧКОГ ИСПИТИВАЊА

Годишњи извештај о безбедности (Annual Safety Report)/ DSUR (Development Safety Update Report)

Обавештавање у случају озбиљних неочекиваних нежељених реакција на лек у клиничким испитивањима у Републици Србији

Обавештавање о озбиљним неочекиваним нежељеним реакцијама на лек које су настале ВАН Републике Србије, из клиничких испитивања која се спроводе и у Републици Србији

Попис озбиљних неочекиваних нежељених реакција на лек (SUSAR Line Listing)

Изјава главног истраживача за увоз лека за клиничко испитивање