Упутства

Oвде можете да преузмете следећа упутства:

НОВА УПУТСТВА у вези почетка примене новог Закона о медицинским средствима (“Сл. гласник РС” бр.105/2017) и дигиталних трансформација пословних процеса из области медицинских средстава (унапређење е-услуга), од 2. децембра 2018. године

1. ОПШТА УПУТСТВA за подношење захтева Агенцији у складу са надлежностима Агенције из области медицинских средстава // објављено 19.07.2023.

2. УПУТСТВО за подношење захтева за РЕГИСТРАЦУЈУ медицинског средства // објављено 19.07.2023

3. УПУТСТВО за подношење захтева за ПРОДУЖЕЊЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ медицинског средства

4. УПУТСТВО за подношење захтева за ИЗМЕНУ/ДОПУНУ регистрације медицинског средства //Верзија 15 објављено 19.04.2024

5. НАЧИН УНОСА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА у Листу медицинских средстава

6. КРИТЕРИЈУМИ за груписање медицинских средстава у поступку регистарције, продужења регистрације, измене или допуне регистрације медицинских средстава // Верзија 6 (22.02.2024.)

7. УПУТСТВО за подношење захтева за издавање СТРУЧНОГ МИШЉЕЊА о питањима из надлежности Агенције из области медицинских средстава // објављено 07.09.2023.

8. ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТ у поступцима из надлежности Агенције из области медицинских средстава

9. ДОДАТНО УПУТСТВО око дигиталног потписивања докумената у поступцима који се воде у Агенцији из области медицинских средстава (22.02.2024.)

10. УПУТСТВО за подношење захтева за УВОЗ нерегистрованог медицинског средства

11. ПРИМЕР за Писмено овлашћење иностраног произвођача/Letter of Authorization //објављено 12.09.2019

12. УПУТСТВО за подношење захтева за КЛИНИЧКО ИСПИТИВАЊЕ медицинског средства и МИШЉЕЊЕ ЕТИЧКОГ ОДБОРА СРБИЈЕ // објављено 22.02.2024