Упутства

Oвде можете да преузмете следећа упутства:

НОВА УПУТСТВА у вези почетка примене новог Закона о медицинским средствима (“Сл. гласник РС” бр.105/2017) и дигиталних трансформација пословних процеса из области медицинских средстава (унапређење е-услуга), од 2. децембра 2018. године

1. ОПШТА УПУТСТВA за подношење захтева Агенцији у складу са надлежностима Агенције из области медицинских средстава

2. УПУТСТВО за подношење захтева за РЕГИСТРАЦУЈУ медицинског средства (20.05.2022)

3. УПУТСТВО за подношење захтева за ПРОДУЖЕЊЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ медицинског средства

4. УПУТСТВО за подношење захтева за ИЗМЕНУ/ДОПУНУ регистрације медицинског средства // објављено 15.12.2022.

5. НАЧИН УНОСА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА у Листу медицинских средстава

6. КРИТЕРИЈУМИ за груписање медицинских средстава у поступку регистарције, продужења регистрације, измене или допуне регистрације медицинских средстава // Верзија 6 (01.12.2021.)

7. УПУТСТВО за подношење захтева за издавање СТРУЧНОГ МИШЉЕЊА о питањима из надлежности Агенције из области медицинских средстава // објављено 08.04.2022.

8. ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТ у поступцима из надлежности Агенције из области медицинских средстава

9. ДОДАТНО УПУТСТВО око дигиталног потписивања докумената у поступцима који се воде у Агенцији из области медицинских средстава

10. УПУТСТВО за подношење захтева за УВОЗ нерегистрованог медицинског средства

11. ПРИМЕР за Писмено овлашћење иностраног произвођача/Letter of Authorization //објављено 12.09.2019

12. УПУТСТВО за подношење захтева за КЛИНИЧКО ИСПИТИВАЊЕ медицинског средства и МИШЉЕЊЕ ЕТИЧКОГ ОДБОРА СРБИЈЕ // објављено 03.09.2019