Преглед хуманих лекова


СПИСАК ЛЕКОВА (по годинама)

2021. ГОДИНА

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Прилог

04.03.2021

26.12.2020-15.02.2021

24.05.2021

16.02.2021-30.04.2021

19.10.2021

22.06.2021-31.08.2021

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ АЛИМС ИЗДАО РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Врста измене

Прилог

20.04.2021

01.01.-28.02.2021

измена и/или
допуна произвођача

23.06.2021

01.01.-30.04.2021

укидање места производње

19.10.2021.

01.02.-30.06.2021

пренос дозволе

19.10.2021.

01.07.-31.08.2021

пренос дозволе

19.10.2021

01.01.-31.08.2021

промена назива лека

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТО РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Прилог

30.09.2021

01.01.-30.04.2021

30.09.2021

01.05.-30.06.2021

19.10.2021

01.07.-15.09.2021

ЛИСТА ЛЕКОВА КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ БЕЗ РЕЦЕПТА И КОЈИ СЕ МОГУ РЕКЛАМИРАТИ СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОБЈАВЉЕН У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС

Датум објаве

Период

Прилог

19.10.2021

СПИСАК ЛЕКОВА КОЈИ САДРЖЕ ПСИХОАКТИВНЕ КОНТРОЛИСАНЕ СУПСТАНЦЕ

Списак лекова који садрже психоактивне супстанце можете преузети овде: СПИСАК

СПИСАК ХОМЕОПАТСКИХ ЛЕКОВА ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА ЛЕК


2020. ГОДИНА

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Прилог

08.01.2020

21.09.2019-30.11.2019

04.03.2020

01.12.2019-31.12.2020

25.05.2020

01.02.-31.03.2020

22.06.2020

01.04.-31.05.2020

22.07.2020

01.06.-30.06.2020

19.10.2020

01.07.-31.08.2020

24.11.2020

01.09.-15.10.2020

22.01.2021

16.10.-25.12.2020

СПИСАК ЛЕКОВА КОЈИ САДРЖЕ ПСИХОАКТИВНЕ КОНТРОЛИСАНЕ СУПСТАНЦЕ

Списак лекова који садрже психоактивне супстанце можете преузети овде: СПИСАК 25.11.2020.

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТО РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Прилог

08.01.2020

01.10.2019-30.11.2019

04.03.2020

01.12.2019-31.01.2020

02.06.2020

01.02.-31.03.2020

07.07.2020

01.04.-31.05.2020

05.08.2020

01.06.-10.07.2020

22.10.2020

11.07.- 31.08.2020

24.11.2020

01.09.- 31.10.2020

20.01.2021

01.11.- 31.12.2020

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ АЛИМС ИЗДАО РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Врста измене

Прилог

15.01.2020.

01.10.2019-31.12.2019

измена ЕАН кода

29.01.2020.

01.10.2019-31.12.2019

пренос дозволе

31.01.2020

01.10.2019-31.12.2019

промена назива и/или адресе
носиоца дозволе за лек

31.01.2020

19.08.2019-31.12.2019

измена и/или
допуна произвођача

04.02.2020

01.10.2019-31.12.2019

промена назива и/или
адресе произвођача

26.02.2020

01.11.2019-20.01.2020

промена назива лека

29.05.2020

01.01.-31.03.2020

пренос дозволе

08.06.2020.

01.01.-31.03.2020

измена ЕАН кода

08.06.2020.

01.01.-31.03.2020

измена и/или
допуна произвођача

10.06.2020

01.01.-31.03.2020

промена назива и/или
адресе произвођача

22.06.2020

01.01.-30.04.2020

промена назива и/или адресе
носиоца дозволе за лек

22.06.2020

21.01.-30.04.2020

промена назива лека

15.07.2020.

01.04.-30.06.2020

измена и/или
допуна произвођача

15.07.2020.

01.04.-30.06.2020

измена ЕАН кода

22.07.2020.

01.04.-30.06.2020

пренос дозволе

22.07.2020.

01.04.-30.06.2020

промена назива и/или
адресе произвођача

06.08.2018

01.01.-20.07.2020

измена односно
укидање места производње

22.10.2020.

01.07.-31.08.2020

пренос дозволе

27.10.2020.

30.06.-30.09.2020

измена и/или
допуна произвођача

06.11.2020.

01.07.-30.09.2020

промена назива и/или
адресе произвођача

06.11.2020.

01.07.-30.09.2020

измена ЕАН кода

05.02.2021.

01.09.-31.12.2020

пренос дозволе

05.02.2021.

01.10.-31.12.2020

измена и/или
допуна произвођача

18.02.2021.

01.10.-31.12.2020

измена ЕАН кода

18.02.2021.

01.05.-31.12.2020

промена назива лека

18.02.2021.

01.05.-31.12.2020

промена назива и/или адресе
носиоца дозволе за лек

ЛИСТА ЛЕКОВА КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ БЕЗ РЕЦЕПТА И КОЈИ СЕ МОГУ РЕКЛАМИРАТИ СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОБЈАВЉЕН У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС

Датум објаве

Период

Прилог

07.07.2020

20.01.2021

СПИСАК ХОМЕОПАТСКИХ ЛЕКОВА ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Прилог

02.06.2020.

01.01.-31.03.2020

22.07.2020.

01.04.-30.06.2020

2019. ГОДИНА

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ АЛИМС ИЗДАО НОВЕ ДОЗВОЛЕ И ОБНОВЕ ДОЗВОЛА ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Прилог

14.01.2019

01.11.-15.12.2018

26.02.2019

16.12.2018-31.01.2019

16.07.2019

28.01.-28.02.2019

16.07.2019

01.03.-15.04.2019

18.07.2019

16.04.-31.05.2019

05.08.2019

01.06.-15.07.2019

29.10.2019

16.07.-20.09.2019

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ АЛИМС ИЗДАО РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Врста измене

Прилог

27.02.2019.

01.10.2018-31.01.2019

пренос дозволе

16.07.2019

01.10.2018-31.01.2019

измена и/или
допуна произвођача

18.07.2019

01.02.-31.05.2019.

пренос дозволе

22.07.2019

01.02.-31.05.2019.

измена и/или
допуна произвођача

22.07.2019

до 30.06.2019.

промена назива лека

22.07.2019.

01.11.2018-31.05.2019

измена ЕАН-а

24.07.2019

01.10.2018-31.05.2019

промена назива и/или адресе
произвођача

10.10.2019

01.06.2019-31.07.2019

измена и/или
допуна произвођача

10.10.2019

01.06.2019-31.07.2019

пренос дозволе

05.11.2019.

01.08.2019-30.09.2019

пренос дозволе

24.12.2019.

01.06.-30.09.2019

промена назива и/или адресе
носиоца дозволе за лек

24.12.2019.

01.06.-30.09.2019

измена ЕАН-а

24.12.2019.

01.07.-31.10.2019

измена назива лека

СПИСАК ЛЕКОВА КОЈИ САДРЖЕ ПСИХОАКТИВНЕ КОНТРОЛИСАНЕ СУПСТАНЦЕ

Списак лекова који садрже психоактивне супстанце можете преузети овде: СПИСАК

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТО РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Прилог

11.02.2019

01.10.-15.12.2018

26.02.2019

16.12.2018 - 20.01.2019

21.05.2019

01.02.- 31.03.2019

18.07.2019

01.04.- 31.05.2019

01.08.2019

01.06.- 20.07.2019

05.11.2019

21.07.- 30.09.2019

ЛИСТА ЛЕКОВА КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ БЕЗ РЕЦЕПТА И КОЈИ СЕ МОГУ РЕКЛАМИРАТИ СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОБЈАВЉЕН У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС

Датум објаве

Период

Прилог

22.05.2019

2017/2018. ГОДИНА

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Прилог

08.03.2017

21.12.2016.-10.02.2017

04.05.2017

11.02.-20.03.2017

05.06.2017

21.03.-30.04.2017

05.07.2017

01.05.-01.06.2017

19.07.2017

02.06.-30.06.2017

19.09.2017

01.07.-20.08.2017

17.10.2017

21.09.-30.09.2017

14.12.2017

01.10.-31.10.2017

22.12.2017

01.11.-30.11.2017

31.01.2018

01.12.-31.12.2017

12.04.2018

01.01.-28.02.2018

28.06.2018

01.03.-20.05.2018

07.08.2018

21.05.-15.07.2018

25.10.2018

16.07.-15.09.2018

25.12.2018

16.09.-31.10.2018

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ АЛИМС ИЗДАО РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Врста измене

Прилог

02.03.2017

13.12.2016.-15.02.2017

пренос дозволе

28.04.2017

01.01.-28.02.2017

измена и/или
допуна произвођача

29.05.2017.

16.02.-30.04.2017

пренос дозволе

05.06.2017

01.03.-30.04.2017

измена и/или
допуна произвођача

05.06.2017

01.01.-30.04.2017

промена назива и/или адресе
носиоца дозволе за лек

05.06.2017

14.12.2016-30.04.2017

промена назива и/или
адресе произвођача

19.07.2017.

01.05.-30.06.2017

пренос дозволе

08.09.2017.

01.04.-15.07.2017

измена ЕАН-а

29.09.2017

01.07.-31.08.2017

пренос дозволе

29.09.2017

20.06.-31.08.2017

измена и/или
допуна произвођача

11.10.2017.

15.07.-31.08.2017

измена ЕАН-а

23.10.2017

01.09.-30.09.2017

пренос дозволе

24.10.2017

01.09.-30.09.2017

измена и/или
допуна произвођача

27.10.2017

01.09.-30.09.2017

промена назива и/или адресе
носиоца дозволе за лек

27.10.2017

01.06.2016-30.09.2017

промена назива и/или
адресе произвођача

14.12.2017

до 30.11.2017

промена назива лека

22.12.2017.

01.10.-30.11.2017

пренос дозволе

04.01.2018

01.10.-30.11.2017

измена и/или
допуна произвођача

29.12.2017

01.10.-30.11.2017

промена назива и/или адресе
произвођача

29.12.2017

01.10.-30.11.2017

промена назива и/или адресе
носиоца дозволе за лек

29.12.2017.

01.10.-30.11.2017

измена ЕАН-а

20.02.2018

01.12.-30.01.2018

промена назива лека

12.04.2018

01.12.2017-31.01.2018

пренос дозволе

04.05.2018

01.12.2017.-28.02.2018

измена и/или
допуна произвођача

20.06.2018

01.02.-31.03.2018

пренос дозволе

26.06.2018

01.04.-31.05.2018

пренос дозволе

26.06.2018

01.02.-30.04.2018

промена назива лека

29.06.2018

01.03.-31.05.2018

измена/допуна произвођача

10.08.2018

01.12.2017.-31.05.2018

промена назива и/или
адресе произвођача

10.08.2018.

01.06.-15.07.2018

пренос дозволе

14.08.2018

01.12.2017-15.07.2018

промена назива и/или адресе
носиоца дозволе за лек

15.08.2018

01.12.2017-15.07.2018

измена ЕАН-а

24.08.2018

01.05.-31.07.2018

промена назива лека

29.08.2018

01.06.-31.07.2018

измена и/или
допуна произвођача

30.08.2018

01.06.-31.07.2018

промена назива и/или адресе
произвођача

19.10.2018

01.01.-31.07.2018

измена односно
укидање места производње

29.10.2018

16.07.-30.09.2018

укидање места производње

29.10.2018.

16.07.-30.09.2018

пренос дозволе

15.11.2018

01.08.-30.09.2018

измена и/или
допуна произвођача

26.11.2018.

16.07.-31.10.2018

измена ЕАН-а

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТО РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Прилог

08.03.2017

01.01.-25.02.2017

29.05.2017

26.02.-30.04.2017

25.09.2017

01.07.-20.08.2017

17.10.2017

21.07.-30.09.2017

21.12.2017

01.10.-30.11.2017

20.02.2018

01.11.-31.12.2017

04.05.2018

01.01.-28.02.2018

18.06.2018

01.03.-16.04.2018

10.08.2018

17.04.-15.07.2018

ЛИСТА ЛЕКОВА КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ БЕЗ РЕЦЕПТА И КОЈИ СЕ МОГУ РЕКЛАМИРАТИ СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОБЈАВЉЕН У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС

Датум објаве

Период

Прилог

29.08.2017

01.01.-30.06.2017.

20.02.2018

2016. ГОДИНА

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Прилог

29.02.2016

16.12.2015.-20.02.2016

06.04.2016

21.02.-25.03.2016

21.05.2016

26.03.-25.04.2016

23.05.2016

26.03.-30.04.2016

15.06.2016

01.05.-31.05.2016

07.07.2016

до 31.05.2016

21.07.2016

01.06.-28.06.2016

25.08.2016

29.06.-10.08.2016

19.09.2016

11.08.-10.09.2016

01.11.2016

11.09.-15.10.2016

18.11.2016

16.10.-31.10.2016

17.01.2017

01.11.-20.12.2016

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ АЛИМС ИЗДАО РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Врста измене

Прилог

08.01.2016

26.11.-25.12.2015

измена ЕАН-а

08.01.2016

26.11.-25.12.2015

промена назива и/или адресе
носиоца дозволе за лек

14.03.2016

21.12.2015.-29.02.2016

издато решење о
преносу дозволе

25.03.2016.

до 15.03.2016

промена назива и/или
адресе произвођача

11.04.2016.

01.03.-31.03.2016

издато решење о
преносу дозволе

27.05.2016.

16.03.-20.05.2016

промена назива и/или
адресепроизвођача

01.06.2016.

24.03.-25.05.2016

издато решење о
преносу дозволе

01.06.2016.

01.04.-20.05.2016

издато решење о
измени назива лека

08.06.2016.

до 31.05.2016

измена ЕАН-а

22.06.2016

до 15.06.2016

промена назива и/или адресе
носиоца дозволе за лек

23.06.2016.

до 15.06.2016

укидање места
производње

18.07.2016

26.05.-30.06.2016

издато решење о
преносу дозволе

25.07.2016.

до 10.07.2016

измена и/или
допуна произвођача

19.08.2016.

01.06.-31.07.2016

измена ЕАН-а

29.08.2016

01.07.-20.08.2016

издато решење о
преносу дозволе

31.08.2016.

11.07.-20.08.2016

измена и/или
допуна произвођача

05.09.2016.

16.06.-25.08.2016

промена назива и/или
адресе носиоца дозволе

05.09.2016.

до 25.08.2016

промена назива и/или
адресе произвођача

27.09.2016.

21.08-20.09.2016

измена и/или
допуна произвођача

03.10.2016

01.08.-25.09.2016

измена ЕАН-а

31.10.2016.

до 25.10.2016

укидање места
производње

17.11.2016.

21.09.-25.10.2016

измена и/или
допуна произвођача

08.12.2016

до 30.11.2016

издато решење о
преносу дозволе

25.07.2016.

до 30.11.2016

измена и/или
допуна произвођача

14.12.2016.

14.10.-17.11.2016

промена назива и/или
адресе произвођача

19.12.2016.

14.11.-29.11.2016

промена назива и/или
адресе носиоца дозволе

21.12.2016

28.09.-09.11.2015

измена ЕАН-а

СПИСАК ХОМЕОПАТСКИХ ЛЕКОВА ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Прилог

11.04.2016.

15.02.-31.03.2016

07.07.2016.

до 20.06.2016

31.08.2016.

до 25.08.2016

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТО РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Прилог

14.03.2016

21.12.2015.-29.02.2016

14.03.2016

01.03.-25.03.2016

27.05.2016

26.03.-15.05.2016

23.06.2016

16.05.-15.06.2016

18.07.2016

16.06.-30.06.2016

24.08.2016

01.07.-15.08.2016

22.09.2016

16.08.-15.09.2016

31.10.2016

16.09.-20.10.2016

06.12.2016

20.10.-25.11.2016

30.01.2017.

01.12.-31.12.2016.

ЛИСТА ЛЕКОВА КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ БЕЗ РЕЦЕПТА И КОЈИ СЕ МОГУ РЕКЛАМИРАТИ СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОБЈАВЉЕН У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС

Датум објаве

Период

Прилог

10.02.2016

фебруар 2016.

18.07.2016

јул 2016.

17.01.2017

јануар 2017.

2015. ГОДИНА

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Прилог

23.02.2015.

16.12.2014.-31.01.2015.

15.04.2015.

01.02.2015.-31.03.2015.

21.05.2015.

01.04.2015.-15.05.2015.

18.06.2015.

16.05.2015.-15.06.2015.

22.07.2015.

16.06.2015.-15.07.2015.

21.08.2015.

16.07.2015.-15.08.2015.

25.09.2015.

16.08.2015.-15.09.2015.

26.10.2015.

16.09.2015.-20.10.2015.

05.11.2015.

21.09.2015.-20.10.2015.

21.12.2015.

16.11.2015.-15.12.2015.

СПИСАК ХОМЕОПАТСКИХ ЛЕКОВА ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Прилог

21.08.2015.

01.07.-15.08.2015

18.11.2015.

01.09.-31.10.2015

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ АЛИМС ИЗДАО РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК

30.04.2015.

до 15.04.2015

пренос дозволе

06.05.2015.

до 15.04.2015

измена ЕАН-а

22.05.2015.

до 30.04.2015

промена назива и/или адресе
носиоца дозволе за лек

27.05.2015.

до 15.05.2015

промена назива лека

28.05.2015.

до 15.05.2015

промена назива и/или адресе
произвођача

29.05.2015.

16.04.-25.05.2015

пренос дозволе

11.06.2015.

01.05.-31.05.2015

промена назива и/или адресе
носиоца дозволе за лек

12.06.2015.

16.04.-31.05.2015

измена ЕАН-а

27.07.2015.

26.05.-20.07.2015

пренос дозволе

29.07.2015.

01.06.-20.07.2015

промена назива и/или адресе
носиоца дозволе за лек

03.08.2015.

16.05.-20.07.2015

промена назива и/или адресе
произвођача

03.08.2015.

16.05.-20.07.2015

промена назива лека

03.08.2015.

16.05.-20.07.2015

измена ЕАН-а

28.08.2015.

21.07.-25.08.2015

промена назива и/или адресе
носиоца дозволе за лек

31.08.2015.

21.07.-25.08.2015

промена назива и/или адресе
произвођача

31.08.2015.

21.07.-20.08.2015

пренос дозволе

01.09.2015.

21.07.-25.08.2015

измена ЕАН-а

07.09.2015.

21.07.-31.08.2015

промена назива лека

01.10.2015.

21.07.-25.09.2015

пренос дозволе

01.10.2015.

26.08.-25.09.2015

промена назива и/или адресе
носиоца дозволе за лек

05.11.2015.

26.09.-25.10.2015

пренос дозволе

13.11.2015.

26.08.-25.10.2015

измена/допуна ЕАН кода

18.11.2015.

21.10.-15.11.2015

измена и/или допуна произвођача

25.11.2015.

26.10.-20.11.2015

пренос дозволе

30.11.2015.

26.10.-25.11.2015

измена/допуна ЕАН кода

04.12.2015.

16.10.-25.11.2015

промена назива и/или адресе
носиоца дозволе за лек

08.12.2015.

до 30.11.2015

промена назива лека

31.12.2015.

21.11. - 20.12.2015

пренос дозволе

08.01.2016

26.11.2015.до 25.12.2015

измена ЕАН-а

08.01.2016.

26.11.-25.12.2015

промена назива и/или адресе
носиоца дозволе за лек

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТО РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Прилог

02.03.2015.

16.12.2014.-28.02.2015.

30.04.2015.

01.03.2015.-15.04.2015.

30.05.2015.

16.04.2015.-25.05.2015.

22.07.2015.

26.05.2015.-20.07.2015.

26.08.2015.

21.07.2015.-20.08.2015.

25.09.2015.

21.08.2015.-20.09.2015.

05.11.2015.

21.09.2015.-20.10.2015.

25.11.2015.

21.10.2015.-15.11.2015.

25.12.2015.

16.11.2015.-20.12.2015.

ЛИСТА ЛЕКОВА КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ БЕЗ РЕЦЕПТА И КОЈИ СЕ МОГУ РЕКЛАМИРАТИ СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОБЈАВЉЕН У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС

Датум објаве

Период

Прилог

17.07.2015

јун 2015.

2014. ГОДИНА

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Прилог

13.01.2014.

01.12.-31.12.2013

24.02.2014.

01.01.-31.01.2014

19.03.2014.

01.02.-28.02.2014

11.04.2014.

01.03.-31.03.2014

13.05.2014.

01.04.-30.04.2014

09.06.2014.

01.05.-31.05.2014

07.07.2014.

01.06.-30.06.2014

07.08.2014.

01.07.-31.07.2014

05.09.2014.

01.08.-31.08.2014

27.10.2014.

01.09.-15.10.2014

21.11.2014.

16.10.-15.11.2014

24.12.2014.

16.11.-15.12.2014

СПИСАК ХОМЕОПАТСКИХ ЛЕКОВА ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Прилог

05.09.2014.

01.06.-31.08.2014

27.10.2014.

01.09.-15.10.2014

24.11.2014.

16.10.-15.11.2014

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ АЛИМС ИЗДАО РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Врста измене

Прилог

13.01.2014.

01.12.-31.12.2013

пренос дозволе

13.01.2014.

01.12.-31.12.2013

измена назива лека

14.01.2014.

16.11.-31.12.2013

измена назива и/или
адресе НД

24.02.2014.

15.12.-31.01.2014

измена назива и/или
адресе произвођача

24.02.2014.

01.12.2013-31.01.2014

измена ЕАН-а

24.02.2014.

01.01.-31.01.2014

пренос на новог НД

25.02.2014.

01.01.-15.02.2014

измена назива лека

25.02.2014.

01.01.-15.02.2014

измена назива и/или
адресе НД

19.03.2014.

01.02.-28.02.2014

пренос на новог НД

24.04.2014.

01.03.-31.03.2014

пренос на новог НД

24.04.2014.

01.03.-31.03.2014

измена ЕАН-а

29.04.2014.

01.02.-31.03.2014

измена назива и/или
адресе произвођача

30.04.2014.

16.02.-31.03.2014

измена назива и/или
адресе НД

23.05.2014.

01.04.-15.05.2014

пренос на новог НД

15.09.2014.

16.05.-31.08.2014

пренос на новог НД

15.09.2014.

до 31.08.2014

измена назива и/или
адресе произвођача

22.09.2014.

до 31.08.2014

измена назива и/или
адресе НД

22.09.2014.

до 15.09.2014

измена назива лека

24.09.2014.

до 15.09.2014

измена ЕАН-а

04.11.2014.

до 15.10.2014

пренос на новог НД

24.11.2014.

16.09.-15.11.2014

измена ЕАН-а

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТО РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Прилог

13.01.2014.

01.12.-31.12.2013

18.02.2014.

01.01.-31.01.2014

19.03.2014.

01.02.-28.02.2014

23.04.2014.

01.03.-31.03.2014

30.05.2014.

01.04.-15.05.2014

30.06.2014.

16.05.-15.06.2014

15.09.2014.

16.06.-31.08.2014

28.10.2014.

01.09.-15.10.2014

24.11.2014.

16.10.-15.11.2014

24.12.2014.

16.11.-15.12.2014

ЛИСТА ЛЕКОВА КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ БЕЗ РЕЦЕПТА И КОЈИ СЕ МОГУ РЕКЛАМИРАТИ СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОБЈАВЉЕН У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС

Датум објаве

Период

Прилог

24.09.2014.

до 15.09.2014

2013. ГОДИНА

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Прилог

18.02.2013.

01.01.-31.01.2013

28.02.2013.

01.02.-15.02.2013

08.03.2013.

16.02.-28.02.2013

02.04.2013.

01.03.-15.03.2013

19.04.2013.

16.03.-31.03.2013

23.04.2013.

01.04.-15.04.2013

05.06.2013.

16.04.-15.05.2013

06.06.2013.

16.05.-31.05.2013

02.07.2013.

01.06.-15.06.2013

19.07.2013.

16.06.-15.07.2013

15.08.2013.

16.07.-31.07.2013

10.09.2013.

01.08.-15.08.2013

10.09.2013.

16.08.-31.08.2013

24.09.2013.

01.09.-15.09.2013

08.10.2013.

16.09.-30.09.2013

28.10.2013.

01.10.-15.10.2013

12.11.2013.

16.10.-31.10.2013

06.12.2013.

01.11.-15.11.2013

10.12.2013.

16.11.-30.11.2013

СПИСАК ХОМЕОПАТСКИХ ЛЕКОВА ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Прилог

18.02.2013.

01.01.-31.01.2013

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ АЛИМС ИЗДАО РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Врста измене

Прилог

18.02.2013.

01.01.-31.01.2013

измена назива и/или
адресе НД

18.02.2013.

01.01.-31.01.2013

пренос на новог НД

08.03.2013.

01.02.-28.02.2013

пренос на новог НД

08.03.2013.

01.02.-28.02.2013

измена назива и/или
адресе произвођача

08.03.2013.

01.02.-28.02.2013

измена назива и/или
адресе НД

08.03.2013.

01.02.-28.02.2013

измена паковања

08.03.2013.

01.02.-28.02.2013

измена ЕАН-а

19.04.2013.

01.03.-31.03.2013

пренос дозволе

19.04.2013.

01.03.-31.03.2013

измена назива и/или
адресе произвођача

19.04.2013.

01.03.-31.03.2013

измена назива и/или
адресе НД

19.04.2013.

01.03.-31.03.2013

измена ЕАН-а

07.05.2013.

01.03.-31.03.2013

измена назива лека

14.05.2013.

01.03.-31.03.2013

измена режима издавања

27.05.2013.

01.04.-15.05.2013

пренос на новог НД

31.05.2013.

01.04.-15.05.2013

измена назива лека

31.05.2013.

01.04.-15.05.2013

измена ЕАН-а

31.05.2013.

01.04.-15.05.2013

измена назива и/или
адресе НД

28.06.2013.

16.05.-15.06.2013

пренос на новог НД

15.07.2013.

16.05.-30.06.2013

измена назива и/или
адресе НД

16.07.2013.

16.05.-30.06.2013

измена назива лека

16.07.2013.

16.05.-30.06.2013

измена назива и/или
произвођача лека

17.07.2013.

16.05.-30.06.2013

измена ЕАН кода

20.08.2013.

16.06.-31.07.2013

пренос на новог НД

26.08.2013.

01.07.-31.07.2013

измена назива лека

16.09.2013.

01.08.-31.08.2013

пренос на новог НД

16.09.2013.

01.08.-31.08.2013

измена ЕАН-а

16.09.2013.

01.08.-31.08.2013

измена назива и/или
произвођача лека

17.09.2013.

01.08.-15.09.2013

измена назива и/или
адресе НД

10.10.2013.

01.09.-30.09.2013

измена назива лека

14.10.2013.

01.09.-30.09.2013

пренос на новог НД

15.10.2013.

01.09.-30.09.2013

измена ЕАН-а

17.10.2013.

01.09.-30.09.2013

измена назива и/или
адресе произвођача

19.11.2013.

01.10.-31.10.2013

пренос дозволе

28.11.2013.

01.10.-31.10.2013

измена назива и/или
адресе произвођача

28.11.2013.

01.10.-15.11.2013

измена назива и/или
адресе НД

12.12.2013.

01.10.-30.11.2013

измена назива лека

12.12.2013.

01.11.-30.11.2013

пренос дозволе

19.12.2013.

01.10.-30.11.2013

измена ЕАН-а

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТО РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК

Датум објаве

Период

Прилог

18.02.2013.

01.01.-31.01.2013

08.03.2013.

01.02.-28.02.2013

19.04.2013.

01.03.-31.03.2013

27.05.2013.

01.04.-15.05.2013

19.06.2013.

16.05.-31.05.2013

11.07.2013.

01.06.-30.06.2013

16.08.2013.

01.07.-31.07.2013

10.09.2013.

01.08.-31.08.2013

10.10.2013.

01.09.-30.09.2013

19.11.2013.

01.10.-31.10.2013

12.12.2013.

01.11.-30.11.2013

ЛИСТА ЛЕКОВА КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ БЕЗ РЕЦЕПТА И КОЈИ СЕ МОГУ РЕКЛАМИРАТИ СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОБЈАВЉЕН У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС

26.06.2013.

19.12.2013.

2011/2012. ГОДИНА

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА СТАВЉАЊЕ ЛЕКА У ПРОМЕТ
Датум објаве Период
28.02.2011. 01.01.2011.-31.01.2011.
30.03.2011. 01.02.2011.-28.02.2011.
20.04.2011. 01.03.2011.-31.03.2011.
20.05.2011. 01.04.2011.-30.04.2011.
30.06.2011. 01.05.2011.-31.05.2011.
15.08.2011. 01.06.2011.-30.06.2011.
19.09.2011. 01.07.2011.-31.07.2011.
26.10.2011. 01.08.2011.-31.08.2011.
31.10.2011. 01.09.2011.-30.09.2011.
22.11.2011. 01.10.2011.-31.10.2011.
29.12.2011. 01.11.2011.-31.11.2011.
06.02.2011. 01.12.2011.-31.12.2011.
28.03.2012. 01.01.2012.-29.02.2012.
02.07.2012. 01.03.2012.-30.04.2012.
08.08.2012. 01.05.2012.-30.06.2012.
10.10.2012. 01.07.2012.-31.07.2012.
17.10.2012. 01.08.2012.-31.08.2012.
01.11.2012. 01.09.2012.-30.09.2012.
15.11.2012. 01.10.2012.-31.10.2012.
25.12.2012. 01.11.2012.-30.11.2012.
24.01.2013. 01.12.2012.-31.12.2012.
СПИСАК ХОМЕОПАТСКИХ ЛЕКОВА ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ
АЛИМС Датум објаве Период
СПИСАК ХОМЕОПАТСКИХ ЛЕКОВА ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТО РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА ЗА СТАВЉАЊЕ ЛЕКА У ПРОМЕТ
Датум објаве ВРСТА ИЗМЕНЕ Период
05.09.2011. пренос дозволе 01.06.2011.-30.06.2011.
03.10.2011. пренос дозволе 01.06.2011.-31.07.2011.
СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТО РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА СТАВЉАЊЕ ЛЕКА У ПРОМЕТ
Датум објаве Период
01.03.2011. 01.01.2011.-15.02.2011.
27.04.2011. 16.02.2011.-31.03.2011.
11.07.2011. 01.04.2011.-31.05.2011.
26.08.2011. 01.06.2011.-30.06.2011.
19.09.2011. 01.07.2011.-31.07.2011.
21.10.2011. 01.08.2011.-31.08.2011.
11.11.2011. 01.09.2011.-30.09.2011.
28.11.2011. 01.10.2011.-31.10.2011.
11.01.2012. 01.11.2011.-30.11.2011.
10.02.2012. 01.12.2011.-31.12.2011.
13.04.2012. 01.01.2012.-29.2.2012.
25.06.2012. 01.03.2012.-30.04.2012.
24.08.2012 01.05.2012.-30.06.2012.
08.10.2012 01.07.2012.-31.08.2012.
07.11.2012 01.09.2012.-31.10.2012.
28.12.2012 01.11.2012.-30.11.2012.
30.01.2013 01.12.2012.-31.12.2012.
СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ АЛИМС ИЗДАО РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ
Датум објаве Период
01.03.2011. 01.01.2011.-15.02.2011.
05.09.2011. 16.02.2011.-30.06.2011.
26.09.2011. 01.07.2011.-31.07.2011.
11.11.2011. 01.08.2011.-30.08.2011.
07.12.2011. 01.10.2011.-31.10.2011.
06.01.2012. 01.01.2011.-31.11.2011.
14.02.2012. 01.12.2011.-31.12.2011.
СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ АЛИМС ИЗДАТО РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА ЗА СТАВЉАЊЕ ЛЕКА У ПРОМЕТ
Датум објаве Период
01.03.2011. пренос дозволе 01.01.2011.-15.02.2011.
27.04.2011. пренос дозволе 16.02.2011.-31.03.2011.
28.05.2011. пренос дозволе 01.04.2011.-30.04.2011.
11.07.2011. пренос дозволе 01.05.2011.-31.05.2011.
23.08.2011. пренос дозволе 01.06.2011.-30.06.2011.
26.08.2011. измена и/или допуна произвођача 01.06.2011.-30.06.2011.
05.09.2011. измена ЕАН кода 01.06.2011.-31.07.2011.
08.09.2011. измена назива лека 01.06.2011.-31.07.2011.
19.09.2011. измена назива/адресе носиоца дозволе 01.07.2011.-31.07.2011.
19.09.2011. измена режима издавања 01.07.2011.-31.07.2011.
19.09.2011. измена или допуна произвођача 01.07.2011.-31.07.2011.
19.09.2011. пренос дозволе 01.07.2011.-31.07.2011.
26.10.2011. измена назива/адресе произвођача 01.08.2011.-31.08.2011.
01.11.2011. измена или допуна произвођача 01.08.2011.-30.09.2011.
07.11.2011. измена ЕАН кода 01.08.2011.-30.09.2011.
07.11.2011. пренос дозволе 01.08.2011.-30.09.2011.
07.11.2011. измена назива/адресе носиоца дозволе 01.08.2011.-30.09.2011.
11.11.2011. измена назива лека 01.08.2011.-30.09.2011.
17.11.2011. измена назива/адресе носиоца дозволе 01.09.2011.-30.09.2011.
17.11.2011. измена паковања 01.09.2011.-30.09.2011.
22.11.2011. измена или допуна произвођача 01.10.2011.-31.10.2011.
28.11.2011. измена назива/адресе носиоца дозволе 01.10.2011.-31.10.2011.
28.11.2011. пренос дозволе 01.10.2011.-31.10.2011.
28.11.2011. измена назива/адресе произвођача 01.10.2011.-31.10.2011.
30.11.2011. измена режима издавања 01.10.2011.-31.10.2011.
07.12.2011. измена назива лека 01.10.2011.-31.10.2011.
07.12.2011. измена Еан кода 01.10.2011.-31.10.2011.
21.12.2011. измена састава лека 01.10.2011.-31.10.2011.
11.01.2012. пренос дозволе 01.10.2011.-31.10.2011.
20.01.2012. измена и/или допуна произвођача 01.10.2011.-31.10.2011.
06.02.2012. пренос дозволе 01.11.2011.-30.11.2011.
06.02.2012. измена ЕАН кода/td>

01.11.2011.-30.11.2011.
07.02.2012. измена режима издавања 01.11.2011.-31.12.2011.
10.02.2012. измена назива и/или адресе произвођача 01.11.2011.-31.12.2011.
10.02.2012. измена назива лека 01.11.2011.-31.12.2011.
10.02.2012. измена назива и/или адресе произвођача 01.11.2011.-31.12.2011.
10.02.2012. измена и / или допуна произвођача 01.12.2011.-31.12.2011.
14.02.2012. измена паковања 01.12.2011.-31.12.2011.
02.04.2012. измена и /или допуна произвођача 01.01.2012.-29.02.2012.
03.04.2012. измена назива лека/td>

01.01.2012.-29.02.2012.
06.04.2012. пренос дозволе 01.01.2012.-29.02.2012.
09.04.2012. измена режима издавања 01.01.2012.-29.02.2012.
12.04.2012. измена назива/адресе носиоца дозволе/td>

01.01.2012.-29.02.2012.
12.04.2012. измена ЕАН кода 01.01.2012.-29.02.2012.
25.06.2012. пренос дозволе 01.03.2012.-30.04.2012.
02.07.2012. измена режима издавања лека 01.03.2012.-30.04.2012.
02.07.2012. измена ЕАН кода 01.03.2012.-30.04.2012.
02.07.2012. промена назива и/или адресе произвођача лека 01.03.2012.-30.04.2012.
02.07.2012. промена назива и/или адресе носиоца дозволе за лек 01.01.2012.-30.04.2012.
08.08.2012. пренос дозволе 01.05.2012.-30.06.2012.
08.08.2012. измена режима издавања 01.05.2012.-30.06.2012.
24.08.2012. измена назива и/или адресе произвођача 01.05.2012.-30.06.2012.
24.08.2012. измена назива лека 01.05.2012.-30.06.2012.
24.08.2012. измена назива и/или адресе носиоца дозволе 01.05.2012.-30.06.2012.
12.09.2012. измена и/или допуна произвођача 01.05.2012.-30.06.2012.
21.09.2012. измена ЕАН кода 01.05.2012.-30.06.2012.
08.10.2012. измена назива и/или адресе произвођача 01.07.2012.-31.08.2012.
17.10.2012. измена назива/адресе носиоца дозволе 01.07.2012.-31.08.2012.
17.10.2012. промена назива лека 01.07.2012.-31.08.2012.
17.10.2012. пренос дозволе 01.07.2012.-31.08.2012.
19.10.2012. измена ЕАН кода 01.07.2012.-31.08.2012.
09.11.2012. измена назива и/или адресе произвођача 01.09.2012.-31.10.2012.
09.11.2012. измена назива и/или адресе носиоца дозволе 01.09.2012.-31.10.2012.
09.11.2012. пренос дозволе 01.09.2012.-31.10.2012.
09.11.2012. измена режима издавања 01.09.2012.-31.10.2012.
14.11.2012. измена EAН кода 01.09.2012.-31.10.2012.
14.11.2012. измена квантитативног и квалитативног састава 01.09.2012.-31.10.2012.
16.11.2012. измена и/или допуна произвођача 01.09.2012.-31.10.2012.
19.11.2012. измена назива лека 01.09.2012.-31.10.2012.
28.12.2012. измена назива и/или адресе носиоца дозволе 01.11.2012.-30.11.2012.
03.01.2013. измена режима издавања 01.11.2012.-30.11.2012.
24.01.2013. измена назива и/или адресе носиоца дозволе 01.12.2012.-31.12.2012.
04.02.2013. измена АТЦ кода 01.12.2012.-31.12.2012.
04.02.2013. измена назива лека 01.11.2012.-31.12.2012.
08.02.2013. измена назива и/или адресе произвођача 01.11.2012.-31.12.2012.
08.02.2013. измена ЕАН кода 01.11.2012.-31.12.2012.
08.02.2013. пренос дозволе 01.11.2012.-31.12.2012.
08.02.2013. измена произвођача/брисање произвођача 01.11.2012.-31.12.2012.
ЛИСТА ЛЕКОВА КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ БЕЗ РЕЦЕПТА И КОЈИ СЕ МОГУ РЕКЛАМИРАТИ СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОБЈАВЉЕН У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС
Датум објаве Сл.гланик/Датум Листа лекова на дан
30.03.2011. 14/04.03.2011 31.12.2010
08.02.2013.
18.02.2013.

2010. ГОДИНА

СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА СТАВЉАЊЕ ЛЕКА У ПРОМЕТ ОБЈАВЉЕН У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ/НА САЈТУ АЛИМС-А
Број Сл.гласника Датум објављивања Период
5/2010 05.02.2010. 01.10.-31.10.2009.
7/2010 19.02.2010. 01.11.-30.11.2009.
14/2010 17.03.2010. 01.12.-31.12.2009.
14/2010 17.03.2010. 01.01.-31.01.2010.
24/2010 16.04.2010. 01.02.2010.-28.02.2010.
35/2010 26.05.2010. 01.03.2010.-31.03.2010.
Aлимс 20.05.2010 01.04.2010.-30.04.2010.
Aлимс 02.06.2010. 01.05.2010.-15.05.2010.
Aлимс 17.06.2010. 16.05.2010.-31.05.2010.
Aлимс 21.06.2010. 01.06.2010.-15.06.2010.
Aлимс 12.07.2010. 16.06.2010.-30.06.2010.
Aлимс 23.07.2010. 01.07.2010.-15.07.2010.
Aлимс 16.08.2010. 16.07.2010.-21.07.2010.
Aлимс 14.09.2010. 01.08.2010-31.08.2010.
Aлимс 29.09.2010 01.09.2010.-15.09.2010.
Aлимс 19.10.2010. 16.09.2010.-30.09.2010.
Aлимс 02.11.2010. 01.10.2010.-15.10.2010.
Aлимс 09.11.2010. 16.10.2010.-31.10.2010.
Aлимс 29.11.2010. 01.11.2010.-15.11.2010.
Aлимс 10.12.2010. 16.11.2010.-30.11.2010.
Aлимс 27.12.2011. 01.12.2010.-31.12.2010.
СПИСАК ХОМЕОПАТСКИХ ЛЕКОВА ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ ОБЈАВЉЕН У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС/НА САЈТУ АЛИМС-А
Број Сл.гланикуа Датум објављивања Период
7/2010 19.02.2010 01.11.2009.-30.11.2009
Aлимс 16.09.2010 01.12.2009.-31.08.2010.
Aлимс 13.12.2010 01.09.2010.-30.11.2010.
Aлимс 28.01.2011 01.12.2010.-30.11.2010.
СПИСАК ХОМЕОПАТСКИХ ЛЕКОВА ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТО РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ ОБЈАВЉЕН У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС/НА САЈТУ АЛИМС-А
АЛИМС/Сл.гланик Датум објављивања Врста измене Period
Aлимс 03.06.2010 измена назива лека 01.04.2010.-30.04.2010.
СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТО РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ ОБЈАВЉЕН У СЛУЖБЕНОМ ГЛАНИКУ РС/НА САЈТУ АЛИМС-А
АЛИМС/Сл.гланик Датум објављивања Period
7/2010 19.02.2010 01.11.2009-30.11.2009
7/2010 19.02.2010 01.12.2009-31.12.2009
14/2010 17.03.2010 01.12.2010-31.01.2010
24/2010 16.04.2010 01.02.2010-28.02.2010
35/2010 26.05.2010 01.03.2010-31.03.2010
Алимс 21.05.2010 01.04.2010-30.04.2010
Алимс 23.06.2010 01.05.2010-15.06.2010
Алимс 23.07.2010 16.06.2010-15.07.2010
Алимс 23.07.2010 16.06.2010-15.07.2010
Алимс 19.08.2010 16.07.2010-31.07.2010
Алимс 14.09.2010 16.08.2010-31.08.2010
Алимс 09.11.2010 01.09.2010-31.10.2010
Алимс 10.12.2010 01.11.2010-30.11.2010
Алимс 27.01.2011 01.12.2010-31.12.2010
СПИСАК ЛЕКОВА ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТО РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ ОБЈАВЉЕН У СЛУЖБЕНОМ ГЛАНИКУ РС/НА САЈТУ АЛИМС-А

tr>

АЛИМС/Сл.гланик Датум објављивања Врста измене Период
7/2010 19.02.2010 измена режима издавања 01.11.2009-30.11.2009
7/2010 19.02.2010 измена назива лека 01.11.2009-30.11.2009
7/2010 19.02.2010 измена назива и/или адресе произвођача 01.11.2009-30.11.2009
7/2010 19.02.2010 измена назива и/или адресе носиоца дозволе 01.11.2009-30.11.2009
7/2010 19.02.2010 измена назива и/или адресе произвођача 01.12.2009-31.12.2009
14/2010 17.03.2010 измена ЕАН кода 01.11.2009-31.12.2009
14/2010 17.03.2010 измена назива лека 01.12.2009-31.01.2009
14/2010 17.03.2010 измена носиоца дозволе 01.01.2010-31.01.2010
14/2010 17.03.2010 измена ЕАН кода 01.01.2010-31.01.2010
14/2010 17.03.2010 измена паковања 01.01.2010-31.01.2010
14/2010 17.03.2010 измена назива и/или адресе произвођача 01.12.2009-31.01.2010
21/2010 06.04.2010 измена назива и/или адресе произвођача 01.01.2010-31.01.2010
24/2010 16.04.2010 измена назива лека 01.02.2010-28.02.2010
24/2010 16.04.2010 измена носиоца дозволе 01.02.2010-28.02.2010
24/2010 16.04.2010 измена назива и/или адресе произвођача 01.02.2010-28.02.2010
24/2010 16.04.2010 измена паковања 01.02.2010-28.02.2010
24/2010 16.04.2010 измена ЕАН кода 01.02.2010-28.02.2010
33/2010 18.05.2010 измена ЕАН кода 01.03.2010-31.03.2010
35/2010 26.05.2010 измена назива и/или адресе произвођача 01.03.2010-31.03.2010
35/2010 26.05.2010 измена назива и/или адресе носиоца дозволе 01.03.2010-31.03.2010
35/2010 26.05.2010 измена носиоца дозволе 01.03.2010-31.03.2010
20.05.2010 измена назива и/или адресе произвођача 01.04.2010-30.04.2010
25.05.2010 измена назива и/или адресе носиоца дозволе 01.04.2010-30.04.2010
25.05.2010 измена носиоца дозволе 01.04.2010-30.04.2010
28.05.2010 измена квалитативног састава лека 01.04.2010-30.04.2010
01.06.2010 измена ЕАН кода 01.04.2010-30.04.2010
01.06.2010 измена назива лека 01.04.2010-30.04.2010
17.06.2010 измена назива и/или адресе произвођача 01.05.2010-31.05.2010
17.06.2010 измена носиоца дозволе 01.05.2010-31.05.2010
24.06.2010 измена назива и/или адресе произвођача 01.06.2010-15.06.2010
30.06.2010 пренос дозволе за стављање у премет лека 01.06.2010-15.06.2010
09.07.2010 измена назива и/или адресе носиоца дозволе 01.05.2010-30.06.2010
09.07.2010 пренос дозволе за стављање у премет лека 15.06.2010-30.06.2010
19.07.2010 измена назива и/или адресе носиоца дозволе 01.07.2010-15.07.2010
23.07.2010 измена назива лека 01.06.2010-15.07.2010
23.07.2010 пренос дозволе за стављање у премет лека 01.07.2010-15.07.2010
19.08.2010 измена назива лека 16.07.2010-31.07.2010
26.08.2010 измена ЕАН кода 01.05.2010-16.07.2010
14.09.2010 измена назива и/или адресе носиоца дозволе 16.07.2010-31.08.2010
15.09.2010 пренос дозволе за стављање у промет лека 17.07.2010-31.08.2010
16.09.2010 измена ЕАН кода 17.07.2010-31.08.2010
29.09.2010 пренос дозволе за стављање у промет лека 01.09.2010-15.09.2010
30.09.2010 измена ЕАН кода 01.09.2010-30.09.2010
20.10.2010 измена назива и/или адресе произвођача 16.06.2010-30.09.2010
01.11.2010 пренос дозволе за стављање у промет лека 01.10.2010-15.10.2010
02.11.2010 измена режима издавања 01.10.2009-31.10.2010
02.11.2010 измена паковања лека 01.03.2010-31.10.2010
12.11.2010 ипренос дозволе за стављање у промет лека 16.10.2010-31.10.2010
12.11.2010 измена назива и/или адресе произвођача 01.10.2010-31.10.2010
12.10.2010 измена ЕАН кода 16.10.2010-31.10.2010
03.12.2010 измена ЕАН кода 01.11.2010-15.11.2010
03.12.2010 пренос дозволе за стављање у промет лека 01.11.2010-15.11.2010
13.12.2010 пренос дозволе за стављање у промет лека 16.11.2010-30.11.2010
28.01.2011 измена ЕАН кода 16.11.2010-31.12.2010
28.01.2011 пренос дозволе за стављање у промет лека 16.12.2010-30.12.2010
28.01.2011 измена назива лека 01.08.2010-31.12.2010
28.01.2011 измена назива и/или адресе носиоца дозволе 01.09.2010-31.12.2010
ЛИСТА ЛЕКОВА КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ БЕЗ РЕЦЕПТА И КОЈИ СЕ МОГУ РЕКЛАМИРАТИ У СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОБЈАВЉЕН У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС
АЛИМС/Сл.гланик Датум објављивања Врста измене Period
7/2010 19.02.2010 01.09.2009-30.11.2009
35/2010 26.05.2010 01.01.2010-30.03.2010