Обрасци

Oвде можете да преузмете следеће обрасце:

Обрасци за добијање дозволе за стављање лека у промет

Обрасци за упис медицинског средства за употребу у ветеринарској медицини у регистар медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини

Обрасци за издавање сертификата о фармацеутском производу

Обрасци везани за увоз нерегистрованог лека/односно медицинског средства

Обрасци за клиничка испитивања лекова

Обрасци за СмПЦ-вет и ПИЛ-вет

Обрасци за издавање стручног мишљења

Обрасци за издавање категоризације лека

Обрасци за пријаву сумње у квалитет, односно одступања од стандарда квалитета ветеринарског лека, односно мед.средства

Контрола квалитета


Образац за допуну документације

Образац за обустављање поступка

Образац за делимично обустављање поступка измене дозволе за лек - груписане варијације (+ промотивни материјал)

Образац за издавање преписа аката Агенције