Обрасци

Oвде можете да преузмете следеће обрасце:

Обрасци за добијање дозволе за стављање лека у промет

Обрасци везани за увоз нерегистрованог лека

Обрасци за издавање сертификата о фармацеутском производу

Обрасци везани за клиничка испитивања лекова

Обрасци за СмПЦ, ПИЛ, Текст за спољашње и унутрашње паковање

Обрасци за промотивни материјал за лек

Обрасци за издавање стручног мишљења

Обрасци за издавање категоризације лека

Обрасци за пријаву сумње у квалитет, односно одступања од стандарда квалитета лека, односно мед.средства

Контрола квалитета

Образац за процену мера минимизације ризика и едукативног материјала

Образац за допуну документације

Образац за обустављање поступка

Образац за делимично обустављање поступка измене дозволе за лек - груписане варијације (+ промотивни материјал)

Образац за издавање преписа аката Агенције