Home/Медицинска средства/Промет и потрошња медицинских средстава
Промет и потрошња медицинских средстава

Прикупљање и обрада података о промету и потрошњи лекова и медицинских средстава

Годишњи извештај Промет и потрошња медицинских средстава (по категорији, класи и генеричком називу) можете преузети у делу О Агенцији/Публикације