Претраживање медицинских средстава

Постоје два начина претраживања медицинских средстава:

1. НАЧИН: директним линком на дугме РЕГИСТАР МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА приступа се порталу који се ажурира на дневном нивоу.

Овде су доступна сва регистрована медицинскa средства (са припадајућим каталошким бројевима), а претраживање је омогућено по више параметара.


2. НАЧИН: путем апликације по називу медицинског средства која се ажурира периодично, датум ажурирања је на крају претраге.