Стручна мишљења

Агенција за лекове и медицинска средства Србије издаје стручно мишљење о питањима из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије из области медицинских средстава. Области на које се односи Захтев за стручно мишљење су: 

 • Утврђивање статуса производа, односно утврђивање да ли је одређени производ медицинско средство
 • Издавање Free Sale сертификата за медицинско средство које је стављено на тржиште или употребу у РС
 • Давање стручних савета у вези са преводом упутства за употребу медицинског средства
 • Давање стручних савета у вези са обележавањем медицинског средства
 • Давање стручних савета у вези са разврставањем медицинског средства у класу и категорију медицинског средства
 • Контрола промотивног материјала за оглашавање медицинског средства на предлог Министарства здравља РС
 • Класификација и категоризација медицинског средства на захтев Министарства здравља РС
 • Давање стручних савета у вези са оглашавањем медицинских средстава (промотивни материјал)
 • Информације о медицинским средствима (регистрована медицинска средства/паралеле)
 • Регулаторана питања
 • Друга питања из области медицинских средстава
 • Утврђивање статуса производа који се користи за истраживање и развој иноватицних производа

Приликом подношења захтева користи се информатичко решење које се односи на коришћење еПортал МС. еПортал МС омогућава подношење захтева и пратеће документације у електронском облику од стране клијента. За пословање путем еПортала МС неопходно је да клијент преузме Сагласност за електронско пословање са Агенцијом. Након извршене уплате приступиће се изради стручног мишљења према захтеву.