Pravilnici

Ovde možete da preuzmete Pravilnike donete na osnovu Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima

Pravilnici doneti na osnovu Zakona o medicinskim sredstvima iz 2017. godine

 1. Pravilnik o uvozu medicinskih sredstava koja nisu registrovana
  “Službeni glasnik RS”, br. 39 od 25.05.2018
 2. Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvozu medicinskih sredstava koja nisu registrovana
  “Službeni glasnik RS”, broj 104/2018.
  Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvozu medicinskih sredstava koja nisu registrovana   
  “Sl. glasnik RS”, br. 58/2021

 3. Pravilnik o utvrđivanju statusa proizvoda
  “Službeni glasnik RS”, broj 65 od 24.08.2018.
 4. Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju statusa proizvoda   
  “Sl. glasnik RS”, br. 58/2021

 5. Pravilnik o registrima koje vodi Privredna komora Srbije
  “Službeni glasnik RS”, broj 65 od 24.08.2018.
 6. Pravilnik o prometu na malo medicinskih sredstava u specijalizovanim prodavnicama
  “Službeni glasnik RS”, broj 65 od 24.08.2018.
 7. Ispravka Pravilnika o prometu na malo medicinskih sredstava u specijalizovanim prodavnicama
  “Sl. glasnik RS”, br. 98/2018

 8. Pravilnik o osnovnim zahtevima za medicinska sredstva
  “Službeni glasnik RS”, broj 65 od 24.08.2018.
 9.    Pravilnik o registraciji medicinskog sredstva
  “Službeni glasnik RS”, broj 84 od 02.11.2018.

  PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o registraciji medicinskog sredstva   
  “Sl. glasnik RS”, br. 58/2021

 10.    Pravilnik o prometu na veliko medicinskih sredstava
  “Službeni glasnik RS”, broj 84 od 02.11.2018.
 11.    Pravilnik o obavezama proizvođača koje se primenjuju na uvoznike, veleprodaje i druga lica
  “Službeni glasnik RS”, broj 84 od 02.11.2018.
 12. Pravilnik o kliničkim ispitivanjima medicinskog sredstva   
  “Sl. glasnik RS”, br. 91/2018 od 23.11.2018.
 13. Prilog 1a

  Prilog 2

  Prilog 3

  Prilog 4

  Prilog 5

  Prilog 6

  Prilog 7

  Prilog 8

  Prilog 9

  Prilog 10

  Prilog 11

  Prilog 12

  Prilog 13

  Pravilnik o dopunama Pravilnika o kliničkom ispitivanju medicinskog sredstva “Sl. glasnik RS”, broj 40/2019.

 14.    Pravilnik o smernicama dobre prakse u distribuciji medicinskih sredstava   
  “Sl. glasnik RS”, br. 94/2018
 15. Pravilnik o proizvodnji medicinskih sredstava   
  “Sl. glasnik RS”, br. 102/2018
  PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o proizvodnji medicinskih sredstava   
  “Sl. glasnik RS”, br. 58/2021
 16. Pravilnik o praćenju medicinskih sredstava na tržištu  
  “Sl. glasnik RS”, br. 102/2018
 17. Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o praćenju medicinskih sredstava na tržištu   
  “Sl. glasnik RS”, br. 58/2021

 18. Pravilnik o oglašavanju medicinskih sredstava   
  “Sl. glasnik RS”, br. 102/2018
 19. Pravilnik o obustavljanju i povlačenju, kao i o tehničkoj proceni medicinskog sredstva na tržištu   
  “Sl. glasnik RS”, br. 99/2018 i 37/2019
 20. Pravilnik o obeležavanju i sadržaju uputstva za upotrebu medicinskog sredstva   
  “Sl. glasnik RS”, br. 4/2019
 21. Pravilnik o izradi medicinskog sredstva u zdravstvenoj ustanovi   
  “Sl. glasnik RS”, br. 4/2019
 22. Pravilnik o vigilanci   
  “Sl. glasnik RS”, br. 3/2019
  Pravilnik o vigilanci – prilozi   
 23. SPISAK srpskih standarda iz oblasti medicinskih sredstava   
  “Sl. glasnik RS”, br. 28/2019


ARHIVA


Pravilnici doneti na osnovu Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima iz 2010. godine

 1.    Pravilnik o načinu upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava i sadržaju zahteva za upis medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava
  “Službeni glasnik RS”, br. 57/2010 i 101/2014 i 112/2014
 2.   Pravilnik o načinu kontrole kvaliteta lekova i medicinskih sredstava
  “Službeni glasnik RS”, br. 64/2011 od 31.8.2011.
 3.    Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu kontrole kvaliteta lekova i medicinskih sredstava
  “Službeni glasnik RS”, br. 63/2013 od 19.07.2013.
 4.   Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja medicinskog sredstva, kao i sadržaju uputstva za upotrebu medicinskog sredstva
  “Službeni glasnik RS”, br. 64/2011 od 31.08.2011.
 5.   Pravilnik o izmeni pravilnika
  “Službeni glasnik RS”, br. 31/2016 od 25.03.2016.

 6.   Pravilnik o načinu prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na medicinska sredstva
  “Službeni glasnik RS”, br. 64/2011 od 31.8.2011., 21/2014 od 22.02.2014.
 7.   Pravilnik o sadržaju zahteva, odnosno dokumentacije za odobrenje kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva, kao i način sprovođenja kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva
  “Službeni glasnik RS”, br. 91/2013

   Pravilnik o izmeni Pravilnika o sadržaju zahteva, odnosno dokumentacije za odobrenje kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva, kao i način sprovođenja kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva
  “Službeni glasnik RS”, br. 60/2016

   Pravilnik o izmeni Pravilnika o sadržaju zahteva, odnosno dokumentacije za odobrenje kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva, kao i način sprovođenja kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva
  “Službeni glasnik RS”, br. 9/2018

    PRAVILNIK o sadržaju zahteva, odnosno dokumentacije za odobrenje kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva, kao i način sprovođenja kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva
  “Službeni glasnik RS”, br. 64/2011, 91/2013, 60/2016 i 9/2018 – prečišćen tekst

 8.   Pravilnik o klasifikaciji opštih medicinskih sredstava
  “Službeni glasnik RS”, br. 46/2011 od 24.6.2011.
 9.   Pravilnik o načinu oglašavanja leka, odnosno medicinskog sredstva
  “Službeni glasnik RS”, br. 79/2010 od 9.10.2010.
 10.   Pravilnik o uslovima za proizvodnju medicinskih sredstava
  “Službeni glasnik RS”, br. 10/2012 od 10.2.2012.
 11.   Pravilnik o uslovima za promet na malo medicinskih sredstava u specijalizovanim prodavnicama
  “Službeni glasnik RS”, br. 10/2012 od 10.2.2012.
 12.   Pravilnik o uslovima za promet na veliko lekova i medicinskih sredstava, podacima koji se upisuju u Registar izdatih dozvola za promet na veliko lekova i medicinskih sredstava, kao i načinu upisa
  “Službeni glasnik RS”, br. 10/2012 od 10.2.2012.
 13.    Pravilnik o dokumentaciji i načinu uvoza lekova koji nemaju dozvolu za lek, odnosno medicinskih sredstava koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava
  “Službeni glasnik RS”, br. 2/2014 od 10.1.2014. i 14/2014 od 07.02.2014.
 14.   Dopuna pravilnika o dokumentaciji i načinu uvoza lekova koji nemaju dozvolu za lek, odnosno medicinskih sredstava koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava
  “Službeni glasnik RS”, br. 111/2014 od 15.10.2014.
 15.   Izmena pravilnika o dokumentaciji i načinu uvoza lekova koji nemaju dozvolu za lek, odnosno medicinskih sredstava koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava
  “Službeni glasnik RS”, br. 52/2015 od 17.06.2015.