Правилници

Oвде можете да преузмете Правилнике донете на основу Закона о лековима и медицинским средствима

Правилници донети на основу Закона о медицинским средствима из 2017. године

 1. Правилник о увозу медицинских средстава која нису регистрована
  “Службени гласник РС”, бр. 39 од 25.05.2018
 2. Правилник о допунама Правилника о увозу медицинских средстава која нису регистрована
  “Службени гласник РС”, број 104/2018.
  Правилник о допунама Правилника о увозу медицинских средстава која нису регистрована   
  “Sl. glasnik RS”, br. 58/2021

 3. Правилник о утврђивању статуса производа
  “Службени гласник РС”, број 65 од 24.08.2018.
 4. Правилник о изменама Правилника о утврђивању статуса производа   
  “Sl. glasnik RS”, br. 58/2021

 5. Правилник о регистрима које води Привредна комора Србије
  “Службени гласник РС”, број 65 од 24.08.2018.
 6. Правилник о промету на мало медицинских средстава у специјализованим продавницама
  “Службени гласник РС”, број 65 од 24.08.2018.
 7. Исправка Правилника о промету на мало медицинских средстава у специјализованим продавницама
  “Сл. гласник РС”, бр. 98/2018

 8. Правилник о основним захтевима за медицинска средства
  “Службени гласник РС”, број 65 од 24.08.2018.
 9.    Правилник о регистрацији медицинског средства
  “Службени гласник РС”, број 84 od 02.11.2018.

  ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о регистрацији медицинског средства   
  “Сл. гласник РС”, бр. 58/2021

 10.    Правилник о промету на велико медицинских средстава
  “Службени гласник РС”, број 84 od 02.11.2018.
 11.    Правилник о обавезама произвођача које се примењују на увознике, велепродаје и друга лица
  “Службени гласник РС”, број 84 od 02.11.2018.
 12. Правилник о клиничким испитивањима медицинског средства   
  “Сл. гласник РС”, бр. 91/2018 од 23.11.2018.
 13. Прилог 1а

  Прилог 2

  Прилог 3

  Прилог 4

  Прилог 5

  Прилог 6

  Прилог 7

  Прилог 8

  Прилог 9

  Прилог 10

  Прилог 11

  Прилог 12

  Прилог 13

  Правилник о допунама Правилника о клиничком испитивању медицинског средства “Сл. гласник РС”, broj 40/2019.

 14.    Правилник о смерницама добре праксе у дистрибуцији медицинских средстава   
  “Сл. гласник РС”, бр. 94/2018
 15. Правилник о производњи медицинских средстава   
  “Сл. гласник РС”, бр. 102/2018
  ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о производњи медицинских средстава   
  “Сл. гласник РС”, бр. 58/2021
 16. Правилник о праћењу медицинских средстава на тржишту  
  “Сл. гласник РС”, бр. 102/2018
 17. Правилник о измени и допуни Правилника о праћењу медицинских средстава на тржишту   
  “Sl. glasnik RS”, br. 58/2021

 18. Правилник о оглашавању медицинских средстава   
  “Сл. гласник РС”, бр. 102/2018
 19. Правилник о обустављању и повлачењу, као и о техничкој процени медицинског средства на тржишту   
  “Сл. гласник РС”, бр. 99/2018 и 37/2019
 20. Правилник о обележавању и садржају упутства за употребу медицинског средства   
  “Сл. гласник РС”, бр. 4/2019
 21. Правилник о изради медицинског средства у здравственој установи   
  “Сл. гласник РС”, бр. 4/2019
 22. Правилник о вигиланци   
  “Сл. гласник РС”, бр. 3/2019
  Правилник о вигиланци – прилози   
 23. СПИСАК српских стандарда из области медицинских средстава   
  “Сл. гласник РС”, бр. 28/2019


АРХИВА


Правилници донети на основу Закона о лековима и медицинским средствима из 2010. године

 1.    Правилник о начину уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава и садржају захтева за упис медицинског средства у Регистар медицинских средстава
  “Службени гласник РС”, бр. 57/2010 и 101/2014 и 112/2014
 2.   Правилник о начину контроле квалитета лекова и медицинских средстава
  “Службени гласник РС”, бр. 64/2011 од 31.8.2011.
 3.    Правилник о изменама и допунама Правилника о начину контроле квалитета лекова и медицинских средстава
  “Службени гласник РС”, бр. 63/2013 од 19.07.2013.
 4.   Правилник о садржају и начину обележавања спољњег и унутрашњег паковања медицинског средства, као и садржају упутства за употребу медицинског средства
  “Службени гласник РС”, бр. 64/2011 од 31.08.2011.
 5.   Правилник о измени правилника
  “Службени гласник РС”, бр. 31/2016 од 25.03.2016.

 6.   Правилник о начину пријављивања, прикупљања и праћења нежељених реакција на медицинска средства
  “Службени гласник РС”, бр. 64/2011 од 31.8.2011., 21/2014 од 22.02.2014.
 7.   Правилник о садржају захтева, односно документације за одобрење клиничког испитивања лека и медицинског средства, као и начин спровођења клиничког испитивања лека и медицинског средства
  “Службени гласник РС”, бр. 91/2013

   Правилник о измени Правилника о садржају захтева, односно документације за одобрење клиничког испитивања лека и медицинског средства, као и начин спровођења клиничког испитивања лека и медицинског средства
  “Службени гласник РС”, бр. 60/2016

   Правилник о измени Правилника о садржају захтева, односно документације за одобрење клиничког испитивања лека и медицинског средства, као и начин спровођења клиничког испитивања лека и медицинског средства
  “Службени гласник РС”, бр. 9/2018

    ПРАВИЛНИК о садржају захтева, односно документације за одобрење клиничког испитивања лека и медицинског средства, као и начин спровођења клиничког испитивања лека и медицинског средства
  “Службени гласник РС”, бр. 64/2011, 91/2013, 60/2016 и 9/2018 – пречишћен текст

 8.   Правилник о класификацији општих медицинских средстава
  “Службени гласник РС”, бр. 46/2011 од 24.6.2011.
 9.   Правилник о начину оглашавања лека, односно медицинског средства
  “Службени гласник РС”, бр. 79/2010 од 9.10.2010.
 10.   Правилник о условима за производњу медицинских средстава
  “Службени гласник РС”, бр. 10/2012 од 10.2.2012.
 11.   Правилник о условима за промет на мало медицинских средстава у специјализованим продавницама
  “Службени гласник РС”, бр. 10/2012 од 10.2.2012.
 12.   Правилник о условима за промет на велико лекова и медицинских средстава, подацима који се уписују у Регистар издатих дозвола за промет на велико лекова и медицинских средстава, као и начину уписа
  “Службени гласник РС”, бр. 10/2012 од 10.2.2012.
 13.    Правилник о документацији и начину увоза лекова који немају дозволу за лек, односно медицинских средстава која нису уписана у Регистар медицинских средстава
  “Службени гласник РС”, бр. 2/2014 od 10.1.2014. и 14/2014 од 07.02.2014.
 14.   Допуна правилника о документацији и начину увоза лекова који немају дозволу за лек, односно медицинских средстава која нису уписана у Регистар медицинских средстава
  “Службени гласник РС”, бр. 111/2014 од 15.10.2014.
 15.   Измена правилника о документацији и начину увоза лекова који немају дозволу за лек, односно медицинских средстава која нису уписана у Регистар медицинских средстава
  “Службени гласник РС”, бр. 52/2015 од 17.06.2015.