#MedSafetyWeek 2020

Nedelja posvećena prijavljivanju neželjenih reakcija na lekove
2-8. novembar 2020.

Dobrodošli!


Svaka prijava je važna!

Poziv zdravstvenim radnicima i pacijentima da prijavljuju neželjene reakcije na lekove.

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) i ove godine, u nedelji 2-8. novembra 2020, sprovodi kampanju pod nazivom #MedSafetyWeek u cilju podizanja svesti o značaju prijavljivanja neželjenih reakcija na lekove.
ALIMS zajedno sa nacionalnim regulatornim telima za lekove iz 75 zemalja širom sveta učestvuje u petoj godišnjoj internacionalnoj kampanji #MedSafetyWeek, koju vodi „Uppsala Monitoring Centre“ (UMC), kolaborativni centar Svetske zdravstvene organizacije (WHO) za međunarodno praćenje lekova. Kampanju #MedSafetyWeek ALIMS u Srbiji sprovodi u saradnji sa Lekarskom komorom Srbije (LKS), Farmaceutskom komorom Srbije (FKS), Savezom farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS), Nacionalnom organizacijom za retke bolesti Srbije (NORBS) i Nacionalnom asocijacijom studenata farmacije Srbije (NAPSer).


Tema ovogodišnje kampanje je: Svaka prijava je važna i može da pomogne da lekovi budu bezbedniji za sve. Pacijenti, roditelji, staratelji, kao i zdravstveni radnici i njihove organizacije, pozivaju se da prijavljuju sumnje na neželjene reakcije na lekove.


Lekovi su bezbedni i efikasni, ali neželjene reakcije na lekove (poznate i kao neželjena dejstva, neželjeni efekti ili nuspojave) mogu se dogoditi. Teško je predvideti kod koga će se javiti neželjene reakcije, zato je neophodno da svi potencijalni rizici, kao i način kako se lek primenjuje, budu razumljivi i iskomunicirani.


Prijavljivanje pomaže u otkrivanju novih neželjenih reakcija i drugih bezbednosnih saznanja, kao i u dobijanju dodatnih informacija o poznatim efektima lekova. Prijavljivanjem pomažete da lekovi budu bezbedniji za sve, kao i ALIMS-u u zaštiti javnog zdravlja putem efikasnijeg regulisanja lekova.Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) odgovorna je za zaštitu i poboljšanje zdravlja miliona ljudi svakodnevno kroz efikasno regulisanje svih lekova i medicinskih sredstava u Republici Srbiji, obezbeđujući njihov kvalitet, efikasnost i prihvatljivu bezbednost. Rad ALIMS-a je potkrepljen robusnim i na dokazima zasnovanim odlukama kako bi se osiguralo da korist primene lekova prevazilazi potencijalne rizike.
ALIMS naglašava :

Bezbednost pacijenata je uvek naš najvažniji prioritet. Prijavljivanjem neželjenih reakcija otkrivene su mnoge bezbednosne informacije o lekovima za koje se ranije nije znalo.


Nadamo se da će ova kampanja ohrabriti svakog da prijavi sumnje na neželjene reakcije. Svaka prijava je važna i doprinosi poboljšanju bezbednosti lekova za sve pacijente.ALIMS poziva:

Zdravstveni radnici (lekari, farmaceuti, stomatolozi, medicinske sestre i tehničari) i pacijenti (ili njihovi roditelji/staratelji), prijavite neželjene reakcije . Tako doprinosite praćenju i očuvanju bezbedne primene lekova i zaštiti zdravlja svih nas.U nastavku pogledajte ovogodišnje #MedSafetyWeek materijale i poruke..

Obratite pažnju na javljanje neželjenih reakcija dok uzimate neki lek i prijavite ih .
Pratite savete svog lekara i uvek mu se obratite za svaku sumnju na neželjenu reakciju..

Uzimate neki lek… ali se ne osećate baš dobro?
To može da bude neželjena reakcija na lek.


Uvek pročitajte uputstvo za lek pre nego što počnete sa njegovom primenom i prijavite nam neželjene reakcije koje primetite..

Obratite pažnju na pojavu neželjenih reakcija kod svojih pacijenata.

Prijavite ih! Svaka prijava je važna!


Preuzmite informacije o ALIMS #MedSafetyWeek 2020

Prošlogodišnju kampanju #MedSafetyWeek 2019 možete da pogledate u nastavku.Važnost prijavljivanja neželjenih reakcija ne prestaje po završetku ove nedelje.

Svaka prijava je važna! Prijavite neželjene reakcije!
#MedSafetyWeek 2019

Nedelja posvećena prijavljivanju neželjenih reakcija na lekove
25-29. novembar 2019.


Dobrodošli!
Primena više lekova istovremeno.

Obratite pažnju na pojavu neželjenih reakcija i prijavite ih.


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) sprovodi kampanju o važnosti prijavljivanja sumnji na neželjene reakcije na lekove. Kampanja se odvija u saradnji sa našim partnerima: komorama lekara i farmaceta, udruženjima zdravstvenih radnika, pacijenata i studenata.

Nedelja 25-29. novembra 2019. godine obeležiće četvrtu godišnju kampanju #MedSafetyWeek, gde regulatorna tela za lekove širom sveta učestvuju u kampanji za podizanje svesti o neželjenim reakcijama na lekove i važnosti njihovog prijavljivanja. Ovogodišnja kampanja fokusirana je na polifarmaciju, sa kljičnom porukom da prijavljivanje neželjnih reakcije pomaže zaštiti pacijenata koji koriste više lekova istovremeno.

ALIMS uzima učešće u ovogodišnjoj kampanji i podseća na važnost prijavljivanja neželjenih reakcija. #MedSafetyWeek je zajednički doprinos regulatornih tela iz 57 zemalja sveta.

Polifarmacija je istovremena primena četiri ili više lekova, bilo onih koji se izdaju na recept ili bez recepta ili su tradicionalni biljni lekovi. Polifarmacija povećava verovatnoću da se kod pacijenta jave neželjene reakcije, usled povećanog rizika od interakcija između lekova, hrane i biljnih proizvoda.
Iako je polifarmacija uobičajena kod starijih ljudi, svako ko istovremeno koristi veći broj lekova može biti izložen riziku. To uključuje pacijenta sa dugotrajnim hroničnim oboljenjima koji redovno uzimaju više lekova. Studije pokazuju da jedna trećina ljudi preko 75 godina starosti uzima najmanje šest lekova, od čega preko milion uzima osam ili više lekova dnevno.

Zaštita pacijenata je najvažniji prioritet ALIMS-a i kako postoji rizik koji je povezan sa polifarmacijom, ALIMS poziva zdravstvene radnike, pacijente, roditelje i staratelje da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lekove i na taj način aktivno doprinesu praćenju i očuvanju bezbedne primene lekova.

Svaka prijava pomaže u procesu prikupljanja podataka koji omogućavaju bolje razumevanje bezbednosnog profila leka. Time se doprinosi adekvatnijem propisivanju i primeni leka na najbezbedniji način.

Praćenjem neželjenih reakcija na lekove se omogućava da pacijenti imaju kvalitetne i bezbedne lekove što doprinosi očuvanju javnog zdravlja, kao i zdravlja svakog pojedinca koji primenjuje lek..

Neki lekovi ne treba da se uzimaju sa drugim lekovima ili određenom hranom. Uvek pročitajte uputstvo za lek i prijavite neželjenu reakciju koja vam se javi..

Da li uzimate prave lekove u pravoj dozi u pravo vreme?
Uvek pratite savete lekara i obratite mu se za svaku sumnju na neželjenu reakciju..

Nekada je potreno da uzimate više lekova za dugotrajna i komplikovana stanja.

Budite obazrivi na pojavu neželjenih reakcija. Prijavite ih!Budnost nad bezbednom primenom lekova ne prestje po završetku ove nedelje.

Ostanite budni! Prijavite neželjene reakcije!