Пријава нежељене реакције на хумани лек

Здравствени радници

Поштовани здравствени радници,

Молимо Вас да пријављујете све нежељене реакције на лекове за које сазнате од Ваших пацијената.

Ваше професионално ангажовање у овој области, имаће значајну улогу у безбедној примени лекова и заштити здравља пацијената. Нека Вам не буде тешко да попуните пријаву или да нас позовете телефоном, јер подаци које ћете нам дати могу бити значајни за безбедну примену лекова.

Уколико Вам недостаје неки податак или нисте сигурни да је лек узроковао нежељени догађај, немојте одустати.

Пошаљите пријаву, јер нису неопходни сви подаци, а при том је довољно да само сумњате да је лек узроковао нежељени догађај.


 • Поступак пријаве нежељене реакције

Упутство за попуњавање Обрасца за пријављивање нежељених реакција на лек

Нежељену реакцију на хумани лек здравствени радници пријављују путем

Обрасца за пријаву нежељених реакција на лекове (за здравствене раднике)   


Попуњену пријаву можете послати:

  – на и-мејл адресу: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

  – на поштанску адресу:

  Агенција за лекове и медицинска средства Србије

  (за Национални центар за фармаковигиланцу)

  Војводе Степе 458, 11221 Београд

  – путем телефакса: 011/3951-130


 • online ПРИЈАВА

Нежељену реакцију на хумани лек можете пријавити кликом на дугме online ПРИЈАВА

Неопходно је да ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ приликом ONLINE пријаве наведу своје ИМЕ и ПРЕЗИМЕ (пожељно и специјалност), као и НАЗИВ УСТАНОВЕ У КОЈОЈ РАДЕ у оквиру поља Додатни коментари, како би пријаве садржале податке потребнe да се пријављени случајеви могу сматрати ВАЛИДНИМ и МЕДИЦИНСКИ ПОТВРЂЕНИМ. Податке о идентитету извештача чувамо у тајности.

Када су нам за процену пријављених случајева потребне додатне информације, непоходно је да Вас контактирамо. Зато Вас молимо да наведете контакт телефон у оквиру поља Додатни коментари.

Ради боље процене случаја и извођења релевантних закључака молимо Вас да, уколико сте у могућности, на пријави нежељене реакције на лек наведете што више података. Ово се посебно односи на поља Дозирање, Индикације, Датум почетка реакције и Почетак и крај примене лека, пошто смо установили да нам најчешће недостају управо те информације.Пацијенти

Поштовани пацијенти,

У циљу заштите јавног здравља, Агенција за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) прати и проучава нежељене реакције на лекове. Поред пријава прослеђених од стране здравствених радника и произвођача лекова, АЛИМС прикупља и разматра нежељене реакције које пријављују сами пацијенти. Пријављене нежељене реакције постају део документације о безбедности лека, на основу које се издају препоруке за безбедну примену лека, у погледу правилног дозирања, контраиндикација, посебних упозорења, интеракција са другим лековима и мерама за минимизирање нежељених реакција. Ове препоруке наводе се у Упутству за лек, које је приложено уз свако паковање лека, а које можете пронаћи и на нашем сајту у области Хумани лекови / Претраживање .

Уколико посумњате да је симптом који се код Вас испољио, нежељена реакција на лек који користите, молимо Вас да поступите на следећи начин:

   1. Прочитајте поново Упутство за лек, јер су у њему наведене нежељене реакције које се могу очекивати при примени тог лека, као и препоруке како да поступите у случају да се испоље озбиљније нежељене реакције.
   2. Обратите се свом лекару или фармацеуту, јер ће Вам они дати стручни савет у вези са даљом применом лека за који сумњате да је изазвао нежељену реакцију (на пример: обуставити примену лека, променити лек, смањити дозу лека или наставити терапију итд.)
   3. Пријавите Ваше тегобе АЛИМС-у, путем Онлине апликације или попуњавањем Обрасца за пријављивање нежељене реакције за пацијенте . АЛИМС ће Вашу пријаву обрадити, унети у Националну базу и случај ће постати део документације о безбедности лека.

Ваша пријава нежељених симптома за које сумњате да су изазване леком који користите, може помоћи да се нежељена реакција избегне или да се смањи њена учесталост. Можете пријавити нежељену реакцију која се испољила Вама, Вашем детету или особама о којима бринете.

ВАЖНО!

АЛИМС не може давати индивидуалне медицинске савете о прописаној терапији, већ је потребно да се за све савете који се односе на индивидуалну терапију обратите свом лекару који Вам је ту терапију и прописао.


 • Поступак пријаве нежељене реакције

Нежељену реакцију на хумани лек пацијенти пријављују путем

Обрасца за пријаву нежељених реакција на лекове (за пацијенте)   


Попуњену пријаву можете послати:

  – на и-мејл адресу: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

  – на поштанску адресу:

  Агенција за лекове и медицинска средства Србије

  (за Национални центар за фармаковигиланцу)

  Војводе Степе 458, 11221 Београд

  – путем телефакса: 011/3951-130


 • online ПРИЈАВА

Нежељену реакцију на хумани лек можете пријавити кликом на дугме online ПРИЈАВА

Када су нам за процену пријављених случајева потребне додатне информације, непоходно је да Вас контактирамо. Зато Вас молимо да наведете контакт телефон у оквиру поља Додатни коментари.

Ради боље процене случаја и извођења релевантних закључака молимо Вас да, уколико сте у могућности, на пријави нежељене реакције на лек наведете што више података. Ово се посебно односи на поља Дозирање, Индикације, Датум почетка реакције и Почетак и крај примене лека, пошто смо установили да нам најчешће недостају управо те информације.