Промет и потрошња ветеринарских лекова и медицинских средстава

Прикупљање и обрада података о промету и потрошњи ветеринарских лекова

Промет ветеринарских лекова (по годинама) можете прегледати ОВДЕ .

Закон о лековима и медицинским средствима Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 30/2010, 107/2012, 105/17 – др. закон и 113/17 – др. закон) је прописао надлежност Агенције у пословима прикупљања и обраде података о промету и потрошњи лекова и медицинских средстава, као и носиоца дозвола за промет лекова на велико, који су дужни да воде евиденцију о врсти и количини продатих лекова у Републици Србији, као и о увезеним и извезеним лековима по појединачним паковањима.

Подаци који су прикупљени за одређени временски период се обрађују у складу са препорукама Светске здравствене организације и Светске организације за здравље животиња (OIE).

АТЦ систем је систем за класификацију који лекове дели у групе на основу органа или система на које делују у складу са својим хемијским, фармаколошким и терапијским својствима. Свака супстанца се идентификује специфичном алфанумеричком ознаком, па је могуће груписати оне са сличним карактеристикама у АТЦ нивое. АТЦ систем успостављен је на нивоу Светске здравствене организације (СЗО) како за хумане, тако и за ветеринарске лекове. Важећа верзија АТЦвет индекса може се наћи на следећој интернет страници: https://www.whocc.no/atcvet/.

Систем класификације за ветеринарске лекове АТЦвет је базиран на истим принципима као и АТЦ систем за хумане лекове и називи нивоа су преузети из тог система. У појединим случајевима, када називи нивоа у хуманом АТЦ систему нису прикладни за ветеринарску медицину, они се прилагођавају ветеринарској медицини. Обично, специфичне АТЦвет групе се успостављају за ветеринарске лекове чије се индикације разликују од индикација за сличне хумане лекове, као што су, на пример, имунолошки препарати (QI), антибактеријски лекови за интрамамарну примену (QJ51) и антиинфективи и антисептици за интраутерину примену (QG51).

У АТЦвет индексу, ИНН имају припадајућу шифру од осам словно-бројчаних знакова који карактеришу пет нивоа класификације. Први знак је увек слово Q које говори да је у питању ветеринарски лек.

 • QA- ДИГЕСТИВНИ ТРАКТ И МЕТАБОЛИЗАМ
 • QB- КРВ И КРВОТВОРНИ ОРГАНИ
 • QC- КАРДИОВАСКУЛАРНИ СИСТЕМ
 • QD- ДЕРМАТОЛОШКИ ЛЕКОВИ
 • QG- ГЕНИТОУРИНАРНИ СИСТЕМ И ПОЛНИ ХОРМОНИ
 • QH- ХОРМОНСКИ ПРЕПАРАТИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЕНУ, ИЗУЗЕВ ПОЛНИХ ХОРМОНА И ИНСУЛИНА
 • QI- ИМУНОЛОШКИ ПРЕПАРАТИ
 • QJ- АНТИИНФЕКТИВНИ ЛЕКОВИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЕНУ
 • QL- АНТИНЕОПЛАСТИЦИ И ИМУНОМОДУЛАТОРИ
 • QM- МИШИЋНО КОСТНИ СИСТЕМ
 • QN- НЕРВНИ СИСТЕМ
 • QP- АНТИПАРАЗИТИЦИ, ИНСЕКТИЦИДИ И РЕПЕЛЕНТИ
 • QR- РЕСПИРАТОРНИ СИСТЕМ
 • QS- ЧУЛНИ ОРГАНИ
 • QV- ОСТАЛИ ЛЕКОВИ

Јединствена препоручена класификација АТЦвет омогућава поређење података о промету ветеринарских лекова.