Home/Ветеринарски лекови/Стручна мишљења
Стручна мишљења

Захтев за издавање стручног мишљења може се поднети Агенцији уз коришћење прописаног обрасца. На основу поднетог захтева са документацијом, Агенција приступа изради стручног мишљења у законом прописаном року.