Вигиланца ветеринарских лекова

Агенција за лекове и медицинска средства Србије у складу са Законом о лековима и медицинским средствима (“Сл. гласник РС”, бр. 30/2010, 107/2012, 105/17 – др. закон и 113/17 – др. закон) организује и прати начин прикупљања и процену нежељених реакција на лекове који се примењују у ветеринарској медицини, као и обраду и процену добијених података о нежељеним реакцијама на ветеринарске лекове.

Обавезно пријављивање подразумева пријављивање озбиљних нежељених реакција на лек, испољених у току клиничких испитивања или у периоду после добијања дозволе за лек. Обавезно пријављивање, у смислу овог правилника, врши произвођач лека, спонзор клиничког испитивања, истраживач, односно уговорна организација која врши одређене послове у спровођењу клиничког испитивања, као и носилац дозволе за лек.

Спонтано пријављивање нежељених реакција на лек подразумева добровољно пријављивање нежељених реакција на лекове у промету, које су се испољиле у току лечења пацијената. Пријављивање врше ветеринарске установе, доктори ветеринарске медицине или власници животиња (извештачи).

Све сумње на нежељене реакције на лек пријављују се Ветеринарском сектору Агенције.

Правилници, упутства и обрасци