Информације о ветеринарским лековима и медицинским средствима

Лекови за употребу у ветеринарској медицини

Располагање поузданим информацијама о лековима представља предуслов за спровођење рационалне употребе лекова.

АЛИМС у поступку издавања дозволе за лек, као саставни део дозволе за лек одобрава Сажетак карактеристика лека (SmPC) и Упутство за лек (PIL). Сажетак карактеристика лека представља основне информације за ветеринарске стручњаке о томе како се конкретни лек користи безбедно и ефикасно. Упутство за лек садржи информације за корисника лека и саставља се у складу са садржајем SmPC-а, у форми која је прилагођена кориснику. Ова два документа садрже информације о леку намењене за стручну и општу јавност, које су неопходне ветеринарима који прописују лек за одобрену индикацију у одговарајућој дози и да процене могуће ризике од примене лека за животињу, корисника лека и животну средину, односно корисницима лека да боље разумеју основне информације о леку и начину примене.

Поред регистрационе документације, одобрених Сажетака карактеристика лека -а и Упутстава за лек, основ за пружање информација о лековима представља и претраживање литературе.

Сем информација о леку која се односе на одобрене индикације, дозирање, каренцу, контраиндикације, нежељене реакције и друге информације о леку које су саставни део Сажетка карактеристика лека, АЛИМС даје и стручна мишљења о лековима која се односе на регистрациони статус лека, на статус у односу на документацију са којом је лек регистрован (сопствена истраживања или библиографски подаци), као и на постојање паралелних лекова (лекови који имају исти ИНН, изражени у истом фармацеутском облику, независно од дозе).

Референтни лек је лек за који је издата дозвола за лек у Републици Србији или у земљама Европске уније на основу потпуне документације о квалитету, безбедности и ефикасности лека према важећим захтевима.

Генерички лек је лек који има исти квалитативни и квантитативни састав активних супстанци и исти фармацеутски облик као и референтни лек и чија је биолошка еквиваленција у односу на референтни лек доказана одговарајућим испитивањима биолошке расположивости. Истом активном супстанцом генеричког лека сматрају се различите соли, естри, етри, изомери, мешавине изомера, комплекси или деривати активних супстанци, осим ако се знатно не разликују по својој безбедности, односно ефикасности. Истим фармацеутским обликом генеричког лека сматрају се различити орални облици лека са тренутним ослобађањем.

Медицинска средства за употребу у ветеринарској медицини

Агенција пружа информације о медицинским средствима за употребу у ветеринарској медицини. Претрагу медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини уписаних у Регистар медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини можете спровести овде:

Претраживање ветеринарских медицинских средстава