Пријављивање нежељених реакција на ветеринарски лек

Пријава нежељене реакције на ветеринарски лек

За пријаву нежељене реакције на ветеринарски лек контактирајте Ветеринарски сектор:

veterinarski.sektor@alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-156; (+381 11) 3951-157 Факс: (+381 11) 3951-147

Руководилац
др сци. Гордана Жугић
gordana.zugic@alims.gov.rs
Тел.: (+381 11) 3951-168