Нови обрасци за подношење Захтева за категоризацију лека/медицинског средства

Нови обрасци за подношење Захтева за категоризацију лека (Obrazac 1 (RGP P 80) и Захтева за категоризацију медицинског средства (Obrazac 2 (RGP P 80) постављени су на сајту Агенције у функционалној области Регулатива/Хумани лекови/Обрасци,
Регулатива/Ветеринарски лекови/Обрасци и Регулатива/Медицинска средства/Обрасци.

Моле се клијенти да убудуће захтев за категоризацију лека подносе на овим обрасцима, а не на обрасцима за стручна мишљења.

Осим наведених образаца, извршено је означавање и образаца:

  1. Захтева за добијање одобрења за употребу промотивног материјала за лек – Obrazac 1 (RGP P 22)
  2. Захтева за добијање одобрења за употребу промотивног материјала за медицинско средство – Obrazac 2 (RGP P 22)
  3. Обрасца за допуну документације – Obrazac 1 (PUS P 10) и
  4. Захтева за обустављање поступка – Obrazac 2 (PUS P 10)

Препоручује се клијентима да приликом подношења било које врсте захтева Агенцији, увек користе обрасце са сајта Агенције, који су ажурни у време подношења захтева/документације.