Подношење захтева и документације у електронском облику за поступке добијања одобрења за употребу промотивног материјала за лек

Агенција за лекове и медицинска средства Србије ће од 01.07.2020. приликом подношења захтева за следеће поступке:
1. Одобрење за употребу промотивног материјала за лек, општој јавности
2. Одобрење за употребу промотивног материјала за лек, стручној јавности

користити ново информатичко решење које се односи на коришћење еПортал ЛЕК .

еПортал ЛЕК омогућава подношење захтева и пратеће документације у електронском облику од стране клијената и интерног система којег користи Агенција, у решавању захтева клијената.

За нови начин пословања путем еПортала ЛЕК неопходно је да клијент преузме САГЛАСНОСТ за електронско пословање са Агенцијом. Сагласност и сва обавештења у вези еПортала ЛЕК налазе се на сајту Агенције, у функционалној области еУслуга и еУправа.
Обавештење о начину подношења захтева након укидања ванредног стања, као и сва упутства везана за пријем захтева електронским путем налази се у функционалној области COVID-19

2020-06-30T14:11:15+02:0030.06.2020|

Подношење захтева и документације у електронском облику за лекове

Агенција за лекове и медицинска средства Србије ће од понедељка, 15.06.2020. приликом подношења захтева за следеће поступке:
1. Увозна дозвола за лек који нема дозволу за лек у РС
2. Увозна дозвола узорака лека који нема дозволу за лек и референтних стандарда, где је корисник Агенција
3. Уверење за потребе извоза лекова у складу са препорукама Светске здравствене организације (Certificate of Pharmaceutical Product – CPP)
4. Стручно мишљење о предлогу текста додатне маркице за лек
5. Стручно мишљење о земљи порекла за лек
6. Одобравање контролне маркице носиоцу дозволе за лек
7. Обавестење о датуму почетка промета лека
8. Обавештење о датуму престанка промета лека
9. Стручно мишљење – Категоризација лека
10. Стручно мисљење за заједничко паковање лека
користити ново информатичко решење које се односи на коришћење еПортал ЛЕК.

еПортал ЛЕК омогућава подношење захтева и пратеће документације у електронском облику од стране клијената и интерног система којег користи Агенција, у решавању захтева клијената.

За нови начин пословања путем еПортала ЛЕК неопходно је да клијент преузме САГЛАСНОСТ за електронско пословање са Агенцијом. Сагласност и сва обавештења у вези еПортала ЛЕК налазе се на сајту Агенције, у функционалној области еУслуга и еУправа.
Обавештење о начину подношења захтева након укидања ванредног стања, као и сва упутства везана за пријем захтева електронским путем налази се у функционалној области COVID-19

2020-06-12T12:56:03+02:0012.06.2020|
Go to Top