Дигитална трансформација пословних процеса за медицинска средства

Овде можете преузети презентације са едукације која је организована 29.11.2018. у Привредној комори Србије:

 1. Презентација Дигитална трансформација пословних процеса за медицинска средства
 2. Презентација Дигитална трансформација пословних процеса за медицинска средства и нови Закон о медицинским средствима
 3. КОРИСНИЧКО УПУТСТВО, верзија 1


САГЛАСНОСТ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА

1. Сагласност подносиоца захтева са електронском комуникацијом у поступцима из члана 3. став 1. Закона о медицинским средствима („Службени гласник рс“, број 105/2017) – преузмите сагласност ОВДЕ
1a. Сагласност подносиоца захтева са електронском комуникацијом у поступцима из члана 3. став 1. Закона о медицинским средствима („Службени гласник рс“, број 105/2017) – преузмите сагласност за област КЛИНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА ОВДЕ

2. Сагласност подносиоца захтева са електронском комуникацијом у поступцима само СТРУЧНИХ МИШЉЕЊА – преузмите сагласност ОВДЕ

3. Сагласност подносиоца захтева са електронском комуникацијом у поступцима само ВЕТЕРИНАРСКА медицинска средства – преузмите сагласност ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

За техничку помоћ у раду портала потребно је да се обратите на мејл srdjan.savic@alims.gov.rs и jasmina.markovic@alims.gov.rs или на телефон 011/3951-138 сваког радног дана у периоду 09-13h.


УПУТСТВО ЗА ДИГИТАЛНО ПОТПИСИВАЊЕ ДОКУМЕНТА

Упутство за дигитално потписивање “word” документа

Упутство за дигитално потписивање “pdf” документа

eУслуге и еУправа

Портал Е-УПРАВА


Најчешће постављена питања

1. Који су предуслови за рад на порталу еУправе?

Да је особа регистрована у Агенцији за привредне регистре (АПР) као овлашћено лице/законски заступник за правно лице које жели да региструје на Порталу еУправа и да та иста особа (из тачке 1 ) поседује Квалификовани електронски сертификат издат од овлашћених сертификационих тела (МУП- на личној карти, ЈП Пошта, Привредна комора Србије, Halcom).
Такође, на рачунару овлашћеног лица потребно је инсталирати читач картице, и неопходне програме за сертификат (сертификационо тело ЈП Пошта је ове инсталације доставило сваком кориснику приликом преузимања квалификованог сертификата; инсталације за квалификоване сертификате које издаје МУП доступне су на линку: http://ca.mup.gov.rs/ , док су инсталације за сертификате ПКС доступне на линку http://www.pks.rs Услуге/Електронске услуге у Download секцији
Када oвлашћено лице једном региструје своје правно лице на Порталу еУправа, има могућност да у своју организацију додаје кога год он жели, уз услов да та физичка лица поседују квалификовани електронски сертификат. Након тога та лица могу да подносе захтеве у име тог правног лица.

2. Зашто је важно да попуним и податке о институцији/предузећу на порталу еУправе?

Приликом подношења захтева (нпр. Захтева за стручно мишљење) у апликацији се појављују и поља: Име и презиме одг. лица, Назив компаније, И-мејл. Да не бисте та поља, приликом подношења захтева, сваки пут попуњавали потребно је да у менију са десне стране, у области МОЈА ОРГАНИЗАЦИЈА / Подаци о институцији попуните тражене податке. Остали тражени подаци типа: ПИБ, МБ, контакт тел. не спадају у ову категорију из разлога што власник фирме је у могућности да те податке било кад измени на свом профилу.

еУправа


3. Поступак овлашћивања Овлашћеног лица на порталу еУправе?

Битно је да знате да не може било ко из фирме да кликне на ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ.
Прво логовање фирме ради онај кој је у АПР као овлашћено лице, он даље додаје своје запослене и одређује им привилегије.
Дакле само оно лице које стоји на сајту АПР као овлашћено лице може и да кликне на порталу еУправе Овлашћено лице, у противном ће wеб сервис АПР-а одбити регистрацију на Порталу.
Пример: На АПР-у овлашћено лице је АА, а у фирми је именован директор ББ.
Само АА може да уради иницијалну регистрацију, да дода своје запослене и додели им привилегије, а онда након тога они могу да се логују на портал еУправе.

4. Код подношења захтева омогућено је да се додају и прилози. Како је могуће прегледати прилоге након комплетирања захтева?

Не постоји преглед у оквиру самог захтева али постоји преглед код корисника на профилу, са десне стране у сивом боксу налази се опција “Моја документа”. У тој опцији можете по ЕГН броју захтева погледати све приложене прилоге (слика доле) опција „Списак приложене документације“

e-uprava-pregled-priloga5. Када користим услугу нпр. “Заказивање термина за подношење захтева за допуну документације за хумани лек”, а када “Захтев за допуну документације за хумани лек”? Каква је разлика између ове две услуге?

У случају да је Законом или Правилником дефинисано да је неопходно доставити оригиналну документацију у папиру за покренути поступак, онда морате изабрати услугу “Заказивање термина за подношење захтева за допуну документације за хумани лек” којом заказујете термин доласка у Агенцију. У заказаном термину предајете на Писарници оригиналну документацију.
Уколико Законом или Правилником није дефинисано да је за допуну неопходан оригиналан документ, онда можете поднети допуну докумнетације, односно приложити документацију директно преко услуге “Захтев за допуну документације за хумани лек”.6. Не могу да закачим прилог тј. да приложим тражену документацију за еУслугу?

Ово се дешава у случају да користите Google Chrome претраживач. Излогујте се и пређите на браузер: Internet Explorer или Mozilla Firefox

Обавештење за подносиоце захтева / 27.02.2018.

Обавештавамо подносиоце захтева да су све еУслуге АЛИМС-а унапређене и да је од 26.02.2018. године на порталу еУправе омогућено:

 • поднети прилог у .xml и .xls формату
 • поднети прилог величине до 10 МB по еУслузи
 • заказати до 5 термина по еУслузи у одређеном временском периоду
Обавештење за подносиоце захтева / 20.12.2016.

Обавештавамо Вас да је Агенција за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) поставила нове електронске услуге на порталу еУправе, које су намењене искључиво за правна лица, а које представљају део пројекта “еПодношење захтева клијената”, који је имплементиран у сарадњи са Дирекцијом за еУправу Републике Србије.

Наведене еУслуге омогућавају Вам да:

– електронски закажете термин за лично подношење захтева и пратеће документације
– електронским путем поднесете захтев и пратећу документацију у електронском облику.

Оваквим начинима подношења захтева АЛИМС је поред свих досадашњих начина пријема захтева и документације унапредила процедуру пријема захтева и клијентима омогућила ефикаснији начин рада што доводи до смањења трошкова како индустрији тако и АЛИМС-у.

Предаја захтева са документацијом у електронском облику коришћењем директних еУслуга омогућена је сваким даном преко портала еУправе.


Обавештење за подносиоце захтева 07.11.2016.

Водич за индустрију V.2.0.

Упутство за подносиоце захтева за клиничка испитивања

Упутство за контакт особе Етичког одбора

еУслуге у регулативи лекова и медицинских средстава

еЗаказивање термина

Стручна мишљења

Стручна мишљења – категоризација лека

МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА за употребу у ветеринарској медицини

Увоз нерегистрованог лека / медицинског средства које није уписано у Регистар МС

Промотивни материјал

Клиничка испитивања

Допуна документације

Контрола квалитета


Издавање дозволе за лек и варијације

Обустављање

Делимично обустављање

Електронско подношење захтева

Стручна мишљења

Клиничка испитивања

Образац за издавање сертификата о фармацеутском производу


еУслуге – претраживање података

1. Издавање дозволе за стављање у промет лекова и медицинских средстава

 • Подношење захтева за упис медицинског средства у регистар медицинских средстава (за привреду)

2. Претраживање података о лековима и медицинским средствима

 • Претраживање лекова за употребу у ветеринарској медицини за коју је Агенција издала дозволу за лек
 • Претраживање лекова за употребу у хуманој медицини за коју је Агенција издала дозволу за лек
 • Претраживање медицинских средстава
 • Претраживање сертификата серија лекова за употребу у ветеринарској медицини
 • Претраживање сертификата серија лекова за употребу у хуманој медицини

3. Давање информација и предлога за рационално коришћење лекова и медицинских средстава (за грађане)

4. Преузимање регистра лекова и медицинских средстава (за управу и привреду)

5. Преузимање отворених података о промету хуманих лекова (за управу и привреду)

6. Преузимање отворених података о одобреним клиничким испитивањима

7. Преузимање отворених података о генеричким називима медицинских средстава