COVID-19

ОБАВЕШТЕЊЕ о начину увоза маски и рукавица за сопствене потребе за заштиту запослених, за време трајања епидемије вируса корона (COVID-19).
Преузмите обавештење ОВДЕ
Сарадња Управе царина и Агенције за лекове и медицинска средства Србије у време ванредног стања изазваног пандемијом вируса COVID-19

ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА

ОБАВЕШТЕЊЕ о начину подношења захтева након укидања ванредног стања

Важно обавештење клијентима Агенције за лекове и медицинска средства Србије у вези са пријемом захтева из надлежности рада Агенције можете преузети ОВДЕ (Верзија 11. важи од 29.10.2021.)

——————————————————

Предаја захтева са документацијом у електронском облику коришћењем директних еУслуга омогућена је сваким даном преко портала еУправе. Упутство (Водич за индустрију V.2.0.) за рад на порталу еУправе преузмите ОВДЕ

——————————————————

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ о начину подношења допуне документације, за време трајања епидемије вируса корона (COVID-19)

Захтеви за допуну документације достављају се на начин дефинисан појединачним упутствима. За захтеве достављене на мејл адресу hygia.dopune@alims.gov.rs тек након добијања потврде о пријему допуне, клијент доставља важећи образац захтева у папирној форми у три примерка, потврду о пријему и пратећу документацију.
Напомена: На обрасцу за допуну документације, у горњем десном углу, обавезно уписати деловодни број и датум допуне добијен приликом завођења предмета.
Само предмети достављени на наведени начин, биће узети у рад.

Упутства и обавештења – лекови у хуманој медицини

НОВО Упутство за спонзоре клиничких испитивања у време трајања ванредног стања Верзија 7.0 од 24.3.2021.

Архива – Упутство за спонзоре клиничких испитивања у време трајања ванредног стања Верзија 6.0 од 14.05.2020.
Архива – Упутство за спонзоре клиничких испитивања у време трајања ванредног стања Верзија 5.0 од 28.04.2020.
Архива – Упутство за спонзоре клиничких испитивања у време трајања ванредног стања Верзија 4.0 од 01.04.2020.
Архива – Упутство за спонзоре клиничких испитивања у време трајања ванредног стања Верзија 3.0 од 25.03.2020.
Архива – Упутство за спонзоре клиничких испитивања у време трајања ванредног стања Верзија 2.0 од 20.03.2020.
Архива – Упутство за спонзоре клиничких испитивања у време трајања ванредног стања Верзија 1.0 од 18.03.2020.

 • Извештавање о току клиничког испитивања у време трајања ванредног стања уколико спонзор клиничког испитивања није обезбедио квалификовани електронски сертификат
 • Верзија 5.0 – Упутство за подношење захтева за пренос и престанак дозволе за лек, додатне и контролне маркице, препис аката, као и подношење жалби важи од 27.10.2021.
 • Верзија 3.0 – Упутство за подношење захтева за исправку техничке грешке (рекламације) за време трајања ванредног стања важи од 27.10.2021.
 • Верзија 7.0 – Упутство за подношење захтева за измену или допуну дозволе за стављање лека у промет (варијације) у време трајања ванредног стања важи од 03.08.2020.
 • Верзија 4.0 – Упутство за подношење захтева за одобрење увоза лекова/медицинских средстава за потребе клиничког испитивања важи од 03.08.2020.
 • Упутство за подношење коригованих верзија SmPC PIL и LL након комисије
 • Верзија 5.0 – Упутство о начину достављања Агенцији документације везане за одобрење промотивног материјала важи од 27.10.2021.
 • Обавештење о привременом начину достављања случајева нежељених реакција на лек са територије Р. Србије од стране носилаца дозвола
 • Верзија 4.0 – Упутство за клијенте стручно мишљење, важи од 15.06.2020.
 • Упутство за доставу опште поште
 • Верзија 4.0 – Упутство за подношење захтева за обустављање поступка
 • Верзија 3.0 – Упутство за регистрацију
 • Верзија 7.0 – Упутство за обнову
 • Верзија 5.0 – Упутство за подношење захтева за контролу квалитета лекa важи од 20.08.2020.
 • Обавештење о начину достављања поднесака из области фармаковигиланце, верзија 1.0
 • Упутства и обавештења – лекови у ветеринаској медицини

  Верзија 3.0 – Упутство за клијенте CPP
  Верзија 5.0 – Упутство за клијенте варијације
  Верзија 2.0 – Упутство за клијенте додатна маркица
  Верзија 2.0 – Упутство за клијенте допуне
  Верзија 3.0 – Упутство за клијенте за категоризацију ветеринарског лека или вет. медицинског средства
  Верзија 3.0 – Упутство за клијенте стручно мишљење
  Верзија 2.0 – Упутство за подношење захтева за исправку техничке грешке (рекламације)
  Верзија 3.0 – Упутство за клијенте за увоз нерегистрованог ветеринарског лека или вет. медицинског средства
  Верзија 4.0 – Упутство о привременом начину достављања Агенцији документације везане за одобрење промотивног материјала
  Упутство за доставу опште поште
  Верзија 4.0 – Упутство за подношење захтева за обустављање поступка

  Верзија 5.0 – Упутство за обнове

  Верзија 2.0 – Упутство за клијенте дозвола за лек
  Верзија 2.0 – Упутство за клијенте допуне

  Верзија 5.0 – Упутство за подношење захтева за контолу квалитета лекa важи од 20.08.2020.