ОБАВЕШТЕЊЕ о начину подношења захтева

Важно обавештење клијентима Агенције за лекове и медицинска средства Србије у вези са пријемом захтева из надлежности рада Агенције можете преузети ОВДЕ (Верзија 11. важи од 24.06.2021.)

2021-06-23T10:50:30+02:0023.06.2021|

Објављено је обавештење о начину достављања поднесака из области фармаковигиланце од стране носилаца дозвола

Услед проглашења ванредног стања насталог због болести COVID-19 у Р. Србији, Агенција за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) успоставила је алтернативни и привремени начин достављања поднесака из области фармаковигиланце од стране носилаца дозвола путем и-мејла, а у складу са упутством и напоменама у наставку овог обавештења.
Све остале опште напомене наведене у специфичним упутствима за достављење поднесака из области фармаковигиланце, као и одговарајући обрасци, који су објављени на интернет страницама АЛИМС, остају да важе и треба их се придржавати.
Начин достављања поднесака путем и-мејла треба да буде примаран начин достављања за наредни период, у односу на достављање било којим другим путем.
У наставку овог обавештења наводе се детаљно упутство и напомене за достављање поднесака у области фармаковигиланце током ванредног стања.

Објављивањем овог обавештења, престаје да важи претходно објављено „Обавештење о привременом начину достављања случајева нежељених реакција на лек са територије Р. Србије од стране носилаца дозвола Агенцији“ од 17.03.2020. године, те случајеве нежељених реакција на лек са територије Р. Србије треба достављати у складу са упутством у овом обавештењу.

Уколико дође до измена и допуна овог обавештење, биће објављена његова нова ажурирана верзија са назначеним изменама и допунама.
Ово обавештење и детаљно упутство за достављање поднесака у области фармаковигиланце путем и-мејла можете да погледате ОВДЕ, односно у функционалним областима COVID-19 и Фармаковигиланца – Носиоци дозвола .

2020-04-16T14:23:14+02:0016.04.2020|

Обавештење

У Функционалној области Фармаковигиланца / Носиоци дозвола за лекове објављена је нова верзија обрасца пропратног писма чија је примена обавезна за достављање Периодичног извештаја о безбедности лека (PSUR). Образац је измењен ради укључивања поља које треба да попунити уколико је PSUR достављен за Orphan лек.

2018-11-15T15:41:36+01:0015.11.2018|

Важно обавештење о медицинском средству cobas 8000 c 502 Module – Analizator, biohemijski

Произвођач Hitachi High-Technologies Corporation, 1-24-14, Nishi-Chimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-8717, Japan, издао Важно обавештење о медицинском средству cobas 8000 c 502 Module – Analizator, biohemijski.
Произвођач медицинског средства се одлучио да изда Важно обавештење о безбедности на терену које садржи посебно упутство у вези са његовим одржавањем. Наиме, у оквиру обавезног одржавања апарата, корисник је повређен, када је, приликом уклањања поклопца за ултразвучну мешалицу, покушавајући да олабави шраф, повредио палац на оштрој ивици поклопца за ултразвучну мешалицу. Од пласирања производа на тржиште, односно од 2006. године, ово је једини пријављени случај повређивања корисника.
Агенција за лекове и медицинска средства Србије је за производ cobas 8000 c 502 Module, произвођача Hitachi High-Technologies Corporation, 1-24-14, Nishi-Chimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-8717, Japan, издала Решење о упису медицинских средстава у регистар медицинских средстава бр. 515-02-03805-15-001, од 25.04.2016. године, са роком важења до 25.04.2021. године. Носилац уписа наведеног медицинског средства у Регистар медицинских средстава је предузеће ROCHE D.O.O. BEOGRAD, Milutina Milankovića 11a.
Писмо важног обавештења произвођача о медицинском средству cobas 8000 c 502 Module – Analizator, biohemijski, можете прегледати овде.

2017-08-28T03:28:59+02:0028.08.2017|

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕДИЦИНСКОМ СРЕДСТВУ HomeChoice PRO APD System – Aparat za peritonealnu dijalizu, каталошки број: R5C8320

Произвођач BAXTER HEALTHCARE SA, 8010, Zurich, Švajcarska, издао Важно обавештење о медицинском средству HomeChoice PRO APD System – Aparat za peritonealnu dijalizu, каталошки број: R5C8320.
Безбедносно корективна мера на терену обухвата ажурирање упутства за употребу медицинског средства „HomeChoice PRO APD System“ (код производа: R5C8320). Наиме, саставни део „HomeChoice PRO“ апарата је ваздушна (пнеуматска) пумпа. Одређени звуци налик зујању, звиждању, шкљоцању и вентилирању (ослобађање ваздуха) су очекивани и уобичајени током рада апарата. Појачавање ових звукова у појединим фазама рада апарата је такође уобичајено. Међутим, уколико се неки од ових звукова знатно појача или се појави нови звук, који се раније није чуо током рада апарата, потребно је да коринсик обавести свог лекара и/или сестру или представника произвођача.

Произвођач напомиње да се не очекује да ниво буке, настале у раду апарата, изазове оштећење слуха код пацијента, чак и када се ради о врло „бучном“ апарату. Такође, произвођач наводи да ће, уколико се бука идентификује као непожељна, апарат бити замењен. Према Изјави произвођача, у случају појаве буке, прекид терапије је врло мало вероватан, јер апарат наставља са радом и остаје способан да спроведе терапију. Код пацијената који одаберу да не наставе са терапијом, замена може довести до одлагања терапије до 48 сати, што може резултирати умереним дисбалансом течности и/или електролита. Током обуке за рад са апаратом „HomeChoice PRO APD System“, пацијенти су научени и да ручно спроведу терапију код куће у случајевима када је потребно заменити апарат услед нефункционалности.

Након свега наведеног, произвођач закључује да, док оваква ситуација може привремено утицати на живот пацијента (привремено ремећење комфора), трајно оштећење није очекивано и најгори сценарио код ових пацијената, изостанак терапије, може довести до умереног дисбаланса течности и/или електролита, при чему се овај исход класификује као догађај мале озбиљности или догађај пролазног утицаја на здравље.

Агенција за лекове и медицинска средства Србије је за производ HomeChoice PRO APD System, произвођача BAXTER HEALTHCARE SA, 8010, Zurich, Švajcarska, издала Решење о упису медицинских средстава у регистар медицинских средстава бр. 515-02-03162-14-001, од 14.04.2015. године, са роком важења до 16.03.2020. године. Носилац уписа наведеног медицинског средства у Регистар медицинских средстава је предузеће DIACELL D.O.O. BEOGRAD, DIACELL D.O.O., Ilije Garašanina 23, Beograd, Republika Srbija, Ilije Garašanina 23.

Писмо важног обавештења произвођача о медицинском средству HomeChoice PRO APD System – Aparat za peritonealnu dijalizu, можете прегледати овде .

2016-02-03T15:00:48+01:0003.02.2016|

Важно обавештење о потенцијалној неправилној инсталацији „Kenex“ висећег носача

Произвођач GE Healthcare, Healthcare Systems, 9900 Innovation Drive, Wauwatosa, WI 53226, SAD је издао Важно обавештење о потенцијалној неправилној инсталацији „Kenex“ висећег носача на коме се налазе штитник од зрачења и хируршка лампа.
Компанија „GE Healthcare“ је недавно увидела проблем неправилне инсталације „Kenex“ висећег носача на коме се налазе штитник од зрачења и хируршка лампа. Наиме, проблем није у дизајну „Kenex“ носача, већ је проблем у у томе што овај систем носача није инсталиран у складу са наведеним захтевима за инсталацију, тако да су производи захваћени овим проблемом, ограничени на инсталације које је извршила или уговорила компанија „GE Healthcare“.
У протеклом периоду, произвођачу је пријављен случај пада заштите од зрачења са таванице, који је изазвао мању повреду. Због наведеног, произвођач се одлучио на безбедносно корективну меру издавања Важног обавештења, којим ће описати наведени проблем, односно, којим ће упозорити здравствене раднике на могућност пада инсталације која служи за заштиту од зрачења, и дати савете који ће обухватати мере предострожности, као и обавештење о доласку представника произвођача који ће испитати и потврдити да ли су сви системи обухваћени проблемом правилно инсталирани. Уколико се утврди да је систем неправилно инсталиран, уследиће корекција.
Писмо важног обавештења произвођача, можете прегледати овде .

2014-05-16T12:21:31+02:0016.05.2014|

Важно обавештење о медицинском средству HeartMate II Left Ventricular Assist System (LVAS)

Произвођач Thoratec Corporation, 6035 Stoneridge Drive, Pleasanton, California 94588, SAD, издао Важно обавештење о медицинском средству HeartMate II Left Ventricular Assist System (LVAS) – Sistem mehaničke stimulacije rada leve komore.
HeartMate II Left Ventricular Assist System (HM II LVAS) се састоји од имплантабилне пумпе за крв, која је повезана за спољашњи Контролор Система перкутаном везом. Произвођач, Thoratec, је увео нови модел Контролора Система, такозвани „Џепни“ Контролор, који омогућава значајне погодности за пацијента, с обзиром на то да је мањи, лакши, и има интерфејс за корисника који садржи више информација. Такође, овај контролор садржи значајну безбедносну карактеристику, односно, интерну подршку у виду резервне батерије која омогућава рад од најмање 15 минута, у случајевима када се изгуби контакт или са примарном батеријом, или са „AC“ напајањем струјом. Због наведених предности, многи пацијенти који су користили претходни модел Контролора Система – „The EPC Controller“, су прешли на „Џепни“ Контролор. Детаљније

Писмо важног обавештења произвођача о медицинском средству HeartMate II Left Ventricular Assist System (LVAS) – Sistem mehaničke stimulacije rada leve komore, можете прегледати овде.


2014-05-09T09:36:40+02:0009.05.2014|

Важно обавештење о медицинским средствима

Произвођач BAXTER HEALTHCARE CORPORATION, RENAL DIVISION, Waukegan Road 1620, McGaw Park, USA, издао Важно обавештење о медицинским средствима:

   HomeChoice APD System – Automatizovani sistem za peritonealnu dijalizu
   HomeChoice PRO System – Automatizovani sistem za peritonealnu dijalizu sa karticom,

шифре производа: 5С4474 и R5C8320.
Произвођач медицинског средства је, у оквиру безбедносно корективне мере на терену, издао Важно обавештење о наведеном медицинском средству. Ово саопштење није везано за повећан број жалби или нежељених догађаја повезаних са „IIPV“ и „HomeChoice/HomeChoice PRO“ апаратима.
Наиме, произвођач је дао обавештење које се прилаже уз упутство за употребу „HomeChoice/HomeChoice PRO“ система, а које даје конкретна упутства за болеснике уколико постоји сумња на повећан интреперитонеални волумен („IIPV“), такође познат као „препуњавање“. Наиме, „IIPV“ је саставни ризик терапије перитонеалном дијализом. Стање карактерише ненамеран вишак течности у перитонеалној дупљи које може постати симптоматично, а посебно код високоризичних популационих група (новорођенчад, одојчад, мала деца и сви болесници са значајним срчаним или плућним обољењима). Препуњавање дијализатом (IIPV) или недовољно изливање дијализата током „PD“ терапије може довести до вишка течности у трбуху болесника праћеног одговарајућим специфичним симптомима.
Симптоми који би требало да упозоре пацијента или здравственог радника, који указују на то да је накупљено превише течности у перитонеалној шупљини пацијента, могу бити специфични у зависности од старости и степена развоја пацијента:

 • новорођенче/одојче: знаци генерално лошег стања (нпр. нервоза, плач), бледа или модра боја коже, отежано дисање, одбијање да једе, надут стомак или често повраћање,
 • мало дете: жали се на осећај препуњености, бола у стомаку, стално плаче, отежано дише, одбија да једе, има надут стомак или често повраћа,
 • пацијенти са кардиоваскуларном или срчаном болешћу: отежано дисање, бол у рамену и/или грудима, бледа или модра кожа.

Савети које даје произвођач у вези са поступањем у случајевима када постоји сумња на „IIPV“ говоре о томе да је одмах потребно притиснути „ STOP“, потом стрелицу доле, и започети ручну дренажу перитонеалне шупљине, а након тога, уколико је потребно, контактирати медицинску сестру или нефролога, или пак пацијента пребацити у Ургентни центар или позвати хитну помоћ.
Агенција за лекове и медицинска средства Србије је за производ HomeChoice APD System, HomeChoice PRO APD System, произвођача BAXTER HEALTHCARE CORPORATION,RENAL DIVISION, Waukegan Road 1620, McGaw Park, USA, издала Решење о упису медицинских средстава у регистар медицинских средстава бр. 04-954/10 од 12.08.2010. године, са роком важења до 16.03.2015. године. Носилац уписа наведеног медицинског средства у Регистар медицинских средстава је предузеће DIACELL D.O.O., Ilije Garašanina 23, Beograd, Srbija.
Писмо важног обавештења произвођача о медицинским средствима HomeChoice APD System, HomeChoice PRO APD System, можете прегледати ОВДЕ .

2014-05-05T10:13:53+02:0005.05.2014|

Важно обавештење о медицинском средству Synergy Dual-program Implantable Neurostimulator Model: 7427

Произвођач Medtronic Inc., 710 Medtronic Parkway N.E., Minneapolis MN 55432, SAD., је издао Важно обавештење о медицинском средству:

  Synergy Dual-program Implantable Neurostimulator Model: 7427 – Neurostimulator, za spinalnu i perifernu stimulaciju

Електродни катетер за стимулацију кичмене мождине („SCS”) је део система за неуростимулацију за терапију бола. Систем за неуростимулацију испоручује благе електричне импулсе у подручје у близини кичме. Неуростимулатор се уградује хируршки испод коже, и то најчешће у абдомен или горњи део глутеуса. Уређај испоручује благе електричне импулсе у подручје у близини кичме кроз један или висе електродних катетера за стимулацију кичмене мождине („SCS”) који је уграђен у кичму.

Детаљније

2014-03-20T10:04:39+01:0020.03.2014|

Важно обавештење о медицинским средствима

Произвођач MEDTRONIC INC., 710 Medtronic Parkway N.E., Minneapolis, MN 55432, SAD, издао Важно обавештење о медицинским средствима:

   External Neurostimulator, Model: 37022 – Eksterni neurostimulator za terapiju bola
   Activa RC Neurostimulator, Model: 37612 – Neurostimulator sa više programa za duboku stimulaciju mozga, na punjenje
   Activa PC Neurostimulator, Model: 37601 – Neurostimulator sa više programa za duboku stimulaciju mozga

До 16. децембра 2013. године, произвођач је примио укупно 4 пријаве (све 4 су пријављене у САД-у) које су биле повезане са скраћивањем дужине трајања производа приликом примене циклуса. У случају захваћених производа, примена функције циклуса (мењање између ИСКЉУЧИВАЊА и УКЉУЧИВАЊА) продужиће век трајања производа с батеријама (непуњиви). У случају производа сa батеријом која се може пунити, примена циклуса утиче на време пражњења батерије, те стога и на учесталост пуњења. Као основни узрок овог проблема идентификован је развој тестног протокола за циклус производа. Овај протокол није био примерен, те је на крају резултирао тиме да потпуни утицај циклуса на потрошњу струје није у потпуности окарактерисан током развоја, па стога није исправно описан на налепници.
Детаљније

2014-03-17T14:26:32+01:0017.03.2014|
Go to Top